Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 10:59 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 10:56 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 roku 10:51 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 roku 10:49 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2019 r. 10:44 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym w Odolionie 14:12 20-08-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.08.2019 r. 14:07 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. 14:05 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 sierpnia 2019 r. 14:00 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
Dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 w ilości około 300 ton 12:16 20-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 13:41 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Ośno odbytego w dniu 12 sierpnia 2019 r. 10:52 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rudunki odbytego w dniu16 lipca 2019 r. 10:47 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.13.2019.DS o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski 10:19 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.10.2019.DS o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski 10:11 16-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.08.2019 r. znak: PL.6733.22.7.2019.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 41/1, 43/14 w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski 08:21 14-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.21.8.2019.MZ z dnia 13.08.2019 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102, 91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działki nr 111 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski 08:03 14-08-2019 Artykuł Szczegóły
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 304 756,61 zł 13:03 12-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne 11:20 12-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.29.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 14:45 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2019 r. znak: PL.6220.17.15.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ” Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek 14:43 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.28.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski 14:38 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 14:34 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.08.2019 r. znak: PL.6220.6.22.2018.AE w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem z dnia 25.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki 14:32 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.08.2019 r. znak PL.6733.32.2.2019.MZ w sprawie budowy napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 188/8, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski 14:26 09-08-2019 Artykuł Szczegóły
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 13:33 09-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
15:22 08-08-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie gminnej ewidencji zabytków 08:00 08-08-2019 Artykuł Szczegóły
Petycja w sprawie publikacji służbowych numerów telefonów komórkowych 13:19 07-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.08.2019 r. znak PL.6733.18.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 447/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 16:28 06-08-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 5 127 128 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>