Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Statuty, regulaminy organizacyjne 54/19 13.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne VIII/78/19 30.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna VIII/77/19 30.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 184 w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Budżet i finanse gminy VIII/76/19 30.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Budżet i finanse gminy VIII/75/19 30.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy VIII/74/19 30.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Budżet i finanse gminy VIII/73/19 30.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna VII/72/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Szczegóły
Budżet i finanse gminy VII/71/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko VII/70/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019″ Szczegóły
Budżet i finanse gminy VII/69/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy VII/68/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Budżet i finanse gminy VII/67/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2032 Szczegóły
Budżet i finanse gminy VII/66/19 26.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Organizacja rady gminy VI/65/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Organizacja rady gminy VI/64/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Organizacja rady gminy VI/63/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Organizacja rady gminy VI/62/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Organizacja rady gminy VI/61/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/61/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne VI/60/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/60/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Oświata i kultura VI/59/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Oświata i kultura VI/58/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna VI/57/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/57/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna VI/56/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy VI/55/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Budżet i finanse gminy VI/54/19 26.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów kujawski na rok 2019 Szczegóły
Statuty, regulaminy organizacyjne 153/18 28.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 153/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2019. Szczegóły
Inne 152/18 28.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 152/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 150/18 19.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 150/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołów spisowych. Szczegóły
Inne 149/18 19.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 149/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »