Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Statuty, regulaminy organizacyjne 114/2019 23.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Inne 113/2019 23.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Inne 112/2019 16.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności Szczegóły
Budżet i finanse gminy 111/2019 15.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie… Szczegóły
Inne 110/2019 15.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności Szczegóły
Inne 109/2019 14.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Inne 108/2019 11.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Budżet i finanse gminy 107/2019 09.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Organizacje pozarządowe 106/2019 07.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu: „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020″ Szczegóły
Wybory, referenda i spisy 105/2019 30.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Wybory, referenda i spisy 104/2019 30.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Budżet i finanse gminy 103/2019 30.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Inne 102/2019 19.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Inne 101/2019 19.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopnia alarmowych CPR na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy 100/2019 09.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Budżet i finanse gminy 99/2019 02.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 98/2019 03.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 97/2019 03.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele” Szczegóły
Budżet i finanse gminy 96/2019 30.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2019 Szczegóły
Budżet i finanse gminy 95/2019 30.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Inne 94/2019 19.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie… Szczegóły
Inne 93/2019 19.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Inne 92/2019 19.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Oświata i kultura 91/2019 19.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Dobrzańskiego HUBALA w Przybranowie od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej Szczegóły
Budżet i finanse gminy 90/2019 08.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 89/2019 08.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 88/2019 08.08.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Oświata i kultura 87/2019 31.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20″ Szczegóły
Budżet i finanse gminy 86/2019 30.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Inne 85/2019 22.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
« 1 2 3 39 40 »