Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Inne 84_21 13.10.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Dostawe oleju opalowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 74_21 31.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 72_21 24.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXVI_295_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030 Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXVI_294_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/294/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegóły
Organizacja rady gminy XXXVI_293_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/293/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy i Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Szczegóły
Inne XXXVI_292_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/292/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko XXXVI_291_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/291/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Gospodarka odpadami XXXVI_290_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXVI_289_21 28.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Inne 81_21 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu ” Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022″, Szczegóły
Inne 80_21 29.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK” Szczegóły
Inne 79_21 27.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych” Szczegóły
Inne 78_21 27.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Usługi szkoleniowe świadczone dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Inne 77_21 24.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: „Remont drogi gminnej nr 160208C w miejscowości Rożno – Parcele, ul. Konwaliowa, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Budżet i finanse gminy 73_21 31.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 68_21 11.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXV_288_21 23.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/288/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 25/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXV_287_21 23.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/287/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Budżet i finanse gminy 67_21 30.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 71_21 23.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Oświata i kultura 70_21 23.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22″ Szczegóły
Budżet i finanse gminy 62/21 19.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Oświata i kultura 69_21 12.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 59_21 29.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 55_21 18.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 46_21 31.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 40_21 14.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 33_21 12.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 29_21 31.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »