Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Inne 61/18 22.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 60/18 22.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi o długości 21 m we wsi Wołuszewo Gmina Aleksandrów Kujawski działki 390/23, 390/25, 390/27. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 59/18 22.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 1″… Szczegóły
Oświata i kultura 58/18 21.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświata i kultura 57/18 21.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 54/18 06.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Termomodernizacji użyteczności publicznej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” w zakresie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w: 1. Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie, 2. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie, 3. Budynku Przedszkola w Otłoczynie. Szczegóły
Inne 53/18 04.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 53/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Statuty, regulaminy organizacyjne 52/18 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Inne 51/18 24.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 48/18 23.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 47/18 23.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 45/18 10.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Brzeska 46 położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 44/18 10.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 43/18 27.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi – ulicy Adama Asnyka we wsi Rudunki od km 0+000 do km 0+024 Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 42/18 27.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – Etap II 9+293.” „Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – Etap II 9+398.” Szczegóły
Budżet i finanse gminy 39/18 11.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Inne 38/18 10.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 38/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru. Szczegóły
Inne 37/18 03.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 36/18 03.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Brzeska 46 położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 35/18 03.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Inne 34/18 03.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 33/18 03.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 32/18 03.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 30/18 29.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 30/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Oświata i kultura 29/18 26.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Z siatkówką przez życie” – szkolenie i współzawodnictwo w zakresie piłki siatkowej dziewcząt. Szczegóły
Inne 27/18 21.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 26/18 21.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Statuty, regulaminy organizacyjne 25/18 15.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 25/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Szczegóły
Statuty, regulaminy organizacyjne 23/18 15.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 23/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XLIX/411/18 08.10.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Goszczewo Szczegóły
« 1 2 3 4 5 30 31 »