Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Rozwój gospodarczy III/22/2014 30.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna III/21/2014 30.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne III/20/2014 30.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne III/19/2014 30.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Szczegóły
Budżet i finanse gminy III/18/2014 30.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. Szczegóły
Budżet i finanse gminy III/17/2014 30.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Szczegóły
Organizacja rady gminy II/16/2014 08.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Szczegóły
Organizacje pozarządowe II/15/2014 08.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Szczegóły
Oświata i kultura II/14/2014 08.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Szczegóły
Budżet i finanse gminy II/13/2014 08.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego 1/2015 02.01.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego staży w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dla osób bezrobotnych. Szczegóły
Budżet i finanse gminy II/12/2014 08.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Szczegóły
Budżet i finanse gminy II/11/2014 08.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Szczegóły
Organizacja rady gminy I/10/2014 01.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr I/10/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Szczegóły
Organizacja rady gminy I/9/2014 01.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr I/9/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. Szczegóły
« 1 2 45 46 47 48 »