Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła Wydział Ochrony Środowiska Szczegóły
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym Wydział Finansowy Szczegóły
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Wydział Finansowy Szczegóły
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Wydział Finansowy Szczegóły
Dane o nieruchomościach leśnych Wydział Finansowy Szczegóły
Dane o nieruchomościach rolnych Wydział Finansowy Szczegóły
Dane o nieruchomościach Wydział Finansowy Szczegóły
Deklaracja na podatek leśny Wydział Finansowy Szczegóły
Deklaracja na podatek rolny Wydział Finansowy Szczegóły
Deklaracja na podatek od nieruchomości Wydział Finansowy Szczegóły
Informacja w sprawie podatku leśnego Wydział Finansowy Szczegóły
Informacja w sprawie podatku rolnego Wydział Finansowy Szczegóły
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Wydział Finansowy Szczegóły
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wydanie dowodu osobistego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Wydział Planowania Szczegóły
« 1 2 »