Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
19.02.2018 06.03.2018 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
16.02.2018 26.02.2018 Dostawa kruszyw. Szczegóły
19.01.2018 05.02.2018 Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu przy ul. Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.01.2018 29.01.2018 „Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny w Gminie Aleksandrów Kujawski – wyposażenie meblowe, rehabilitacyjne, kuchenne, schodołaz” Szczegóły
17.01.2018 29.01.2018 Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny w Gminie Aleksandrów Kujawski – sprzęt komputerowy Szczegóły
19.12.2017 03.01.2018 Budowę kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele. Szczegóły
12.12.2017 20.12.2017 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Szczegóły
01.12.2017 14.12.2017 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 513 334,00 zł Szczegóły
22.11.2017 01.12.2017 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
20.11.2017 27.11.2017 Dostawę i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 80 ton Szczegóły
14.11.2017 29.11.2017 „Remont pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w Zdunach oraz remont szamba” Szczegóły
07.11.2017 14.11.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych (3 szt.) dotyczących projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Szczegóły
07.11.2017 14.11.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dotyczących projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Szczegóły
07.11.2017 14.11.2017 Zapytanie ofertowe na zapewnienie posiłków dla minimum 80 osób, maksymalnie 120 osób (łącznie) podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców w związku z realizacją projektu: pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
31.10.2017 10.11.2017 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »