Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
04.09.2020 21.09.2020 Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
26.08.2020 11.09.2020 Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
26.08.2020 11.09.2020 Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
17.08.2020 02.09.2020 Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
24.06.2020 03.08.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.06.2020 06.07.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
25.05.2020 02.06.2020 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.05.2020 29.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.05.2020 29.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
24.04.2020 11.05.2020 Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.03.2020 15.04.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.03.2020 15.04.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.03.2020 24.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.03.2020 24.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.03.2020 17.03.2020 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych Szczegóły
14.02.2020 23.03.2020 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11.02.2020 26.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11.02.2020 26.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.01.2020 10.02.2020 Dostawa kruszyw Szczegóły
02.12.2019 10.12.2019 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Szczegóły
29.11.2019 09.12.2019 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2020 dla Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23.10.2019 31.10.2019 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
16.10.2019 19.11.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Numer sprawy Rg.271.20.2019.EW Szczegóły
11.09.2019 15.10.2019 Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer sprawy Rg.271.19.2019.EW Szczegóły
22.07.2019 07.08.2019 Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
22.07.2019 30.07.2019 Dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 w ilości około 300 ton Szczegóły
03.07.2019 11.07.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 304 756,61 zł Szczegóły
28.06.2019 15.07.2019 Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
12.06.2019 21.06.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł Szczegóły
12.06.2019 21.06.2019 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »