Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
13.10.2021 22.10.2021 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
04.10.2021 09.11.2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK Szczegóły
27.09.2021 05.10.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych Szczegóły
27.09.2021 05.10.2021 Usługi szkoleniowe świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.07.2021 27.07.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
05.07.2021 13.07.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
21.06.2021 29.06.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11.06.2021 19.07.2021 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
20.05.2021 28.05.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
20.05.2021 28.05.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
21.04.2021 29.04.2021 Usługa Transportowa świadczona dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.03.2021 06.04.2021 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap Szczegóły
18.03.2021 26.03.2021 Usługa Transportowa świadczona dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
02.03.2021 10.03.2021 Usługa Transportowa świadczoną w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
26.02.2021 09.03.2021 Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 17 uczestników projektu pn. „Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” realizowanego w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.02.2021 08.03.2021 Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap Szczegóły
19.02.2021 08.03.2021 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap Szczegóły
04.02.2021 12.02.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat dla Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
04.02.2021 12.02.2021 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
04.01.2021 13.01.2021 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.12.2020 08.01.2021 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
29.12.2020 08.01.2021 Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie i Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn. „Dzienny Domu Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
16.12.2020 28.12.2020 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.12.2020 17.12.2020 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Szczegóły
27.11.2020 07.12.2020 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
17.11.2020 02.12.2020 Remont drogi gminnej nr 160208 w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
04.09.2020 21.09.2020 Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
26.08.2020 11.09.2020 Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
26.08.2020 11.09.2020 Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
17.08.2020 02.09.2020 Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »