Uchwała Nr 17/I/2016 Składu Orzekającego Nr9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożeniu przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Uchwała Nr 17/I/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian