Uchwała Nr XIV/82/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Uchwała Nr XIV / 82 / 15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.11.2014
  • Data wejścia w życie 24.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.11.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3412
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3412
  • Nr aktu prawnego XIV/82/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania .
  • Grupa aktów prawnych Oświata i kultura
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian