Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”

Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2016
  • Data wejścia w życie 08.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/136/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r."
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ) oraz art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje.
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka rolna i środowisko
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian