Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

    • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
    • Rok podjęcia (podpisania) 2019
    • Status Obowiązujący
    • Sesja XVI
    • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2019
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2019
    • Data wejścia w życie 30.12.2019
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
    • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr aktu prawnego XVI/130/19
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
    • Podstawa prawna wydania
    • Grupa aktów prawnych Zdrowie i sprawy społeczne
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian