Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 18.05.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1738
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1738
  • Nr aktu prawnego XVIII/108/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2. pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./ art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm./
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian