Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 29.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/109/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226,art.227, art.228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ oraz art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorzadzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm./
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian