Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.03.2016
  • Data wejścia w życie 02.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 16.02.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=579
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 579
  • Nr aktu prawnego XVIII/117/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece naf dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r., poz.1457 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Oświata i kultura
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian