Uchwała Nr XXXII/264/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXII/264/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości          i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.07.2017
  • Data wejścia w życie 17.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.07.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2733
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2733
  • Nr aktu prawnego XXXII/264/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka odpadami
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian