Umowa Nr 46/2020/ZP z dnia 20 maja 2020 r. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE- pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.

Umowa Nr 46/2020/ZP z dnia 20 maja 2020 r. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE- pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.

Informacje

Rejestr zmian