Umowa Nr 47/2020/Fin z dnia 15 maja 2020 r. Wykonanie dzieła w zakresie prac polegających na opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla projektu pn.”OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap.

Umowa Nr 47/2020/Fin z dnia 15 maja 2020 r. Wykonanie dzieła w zakresie prac polegających na opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla projektu pn.”OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap.

Informacje

Rejestr zmian