Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m.

Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych               i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m.

Informacje

Rejestr zmian