Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie : Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag”.

Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie :Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag”.

Informacje

Rejestr zmian