Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-23 14:08:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2017 r. znak o ponownym procedowaniu postępowania administracyjnego dla przedsięwziecia polegajacego na ,,Budowie fermy drobiu obejmującego 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257) w związku z  art.… Szczegóły
2 2017-08-23 10:20:42 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2017 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
3 2017-08-23 10:16:49 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2017 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej… Szczegóły
4 2017-08-22 16:50:10 Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 sierpnia 2017 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów… Szczegóły
5 2017-08-21 12:23:40 Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 31 sierpnia 2017 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Przygotowanie… Szczegóły
6 2017-08-18 09:40:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.16.10.2017.MZ z dnia 18.08.2017 r. sprawa rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej na terenie działek nr 12/2, 12/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)… Szczegóły
7 2017-08-18 09:33:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.17.10.2017.MZ z dnia 18.08.2017 r. sprawa rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Konwaliowej na terenie działki nr 103 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)… Szczegóły
8 2017-08-17 13:28:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.08.2017 r. znak Pl.6733.15.6.2017.MZ w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na ternie działek nr 17/19 (część działki), 17/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z przyłączami do działek 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/25, 17/26, 17/27 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
9 2017-08-16 13:00:18 Petycja Mieszkańców wsi Wygoda, Nowy Ciechocinek i Kuczek z dnia 08.08.2017 r. Petycja Mieszkańców wsi Wygoda, Nowy Ciechocinek i Kuczek z dnia 08.08.2017 r. Szczegóły
10 2017-08-11 12:45:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.08.2017 r. znak: Pl.6733.14.7.2017.MZ w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 104/1, 105/7, 105/9, 105/11, 3446/4, 217/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, nr 58/1, 260, 128/1, 135/3, 247/1, 177/1 w obrębie ewidencyjnym Służewo, n 1/1, 8/1, 9/1 w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
11 2017-08-10 15:01:02 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07.08.2017 r. znak Pl.6220.14.7.2017.AE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy studni głębinowej na terenie działki nr 35/2 w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
12 2017-08-10 14:26:44 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 sierpnia 2017 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2017 r ( czwartek ) o godz. 10.00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Temat… Szczegóły
13 2017-08-10 14:02:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.08.2017 r. znak: Pl.6733.17.7.2017.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Konwaliowej na terenie działki nr 103 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcle, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
14 2017-08-10 13:46:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.08.2017 r. znak Pl.6733.16.7.2017.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej na terenie działek nr 12/2, 12/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
15 2017-08-10 10:29:31 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w formie decyzji administracyjnej Szczegóły
« 1 2 3 4 102 103 104 »