Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-24 11:20:35 Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo odbytego w dniu 14.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo odbytego w dniu 14.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
2 2020-09-23 14:19:54 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. Temat posiedzenia; Zaopiniowanie projektów uchwał… Szczegóły
3 2020-09-23 14:16:30 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał.… Szczegóły
4 2020-09-23 14:13:31 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat… Szczegóły
5 2020-09-22 11:08:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.09.2020 r. znak PL.6733.20.7.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/2, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5, 229/1 obręb Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
6 2020-09-22 10:39:10 Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 września 2020 roku. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1… Szczegóły
7 2020-09-22 09:12:14 Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły
8 2020-09-22 08:52:33 Protokół 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27 lipca 2020 r. Protokół 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej           i Rolnej z dnia 27 lipca 2020 r. Szczegóły
9 2020-09-22 08:42:40 Protokół 26/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. Protokół 26/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły
10 2020-09-21 13:45:04 Umowa Nr 59/2020/ZP zawarta w dniu 13 lipca 2020 r. na zadanie : Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" Umowa Nr 59/2020/ZP zawarta w dniu 13 lipca 2020 r. na zadanie : Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big… Szczegóły
11 2020-09-21 13:29:20 Umowa Nr 58/200/ZP zawarta w dniu 17 lipca 2020 r. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski - X etap. Umowa Nr 58/200/ZP zawarta w dniu 17 lipca 2020 r. Demontaż, transport              i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski - X etap. Szczegóły
12 2020-09-21 13:25:34 Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie : Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag". Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie :Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do… Szczegóły
13 2020-09-21 13:22:46 Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m. Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych               i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m. Szczegóły
14 2020-09-21 13:19:27 Umowa Nr 54/2020/ZP zawarta w dniu 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, Gmina Aleksandro Kujawski. Umowa Nr 54/2020/ZP zawarta w dniu 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, Gmina… Szczegóły
15 2020-09-21 13:17:17 Umowa Nr 53/2020/ZP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Usługa cateringowa-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach. Umowa Nr 53/2020/ZP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Usługa cateringowa-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach. Szczegóły
16 2020-09-21 13:14:08 Umowa Nr 52/2020/PL zawarta w dniu 01.06.2020 r. na zadanie pn: Usługi moderowania konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu " "Planowanie z mieszkańcami" Umowa Nr 52/2020/PL zawarta w dniu 01.06.2020 r. na zadanie pn: Usługi moderowania konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu " "Planowanie z mieszkańcami" Szczegóły
17 2020-09-21 12:39:39 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka odbytego w dniu 10.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka odbytego w dniu 10.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
18 2020-09-21 12:19:11 Protokół z zebrania sołeckiego Odolion odbytego w dniu 30.07.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Protokół z zebrania sołeckiego Odolion odbytego w dniu 30.07.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
19 2020-09-21 12:09:12 Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka odbytego w dniu 02.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka odbytego w dniu 02.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
20 2020-09-21 12:03:49 Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 09.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 09.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
21 2020-09-21 11:54:26 Umowa Nr 51/2020/PL zawarta w dniu 29.05.2020 r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Opoki, Gmina Aleksandrów Kujawski. Umowa Nr 51/2020/PL zawarta w dniu 29.05.2020 r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Opoki, Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
22 2020-09-21 11:30:40 Umowa Nr 50/2020/ZP zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zadania pn." Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski". Umowa Nr 50/2020/ZP zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zadania pn."Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
23 2020-09-21 11:24:46 Umowa Nr 49/2020/ZP zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. "Dowóz i odwóz uczestników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora w miejscowości Zduny." Umowa Nr 49/2020/ZP zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. "Dowóz i odwóz uczestników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora w miejscowości Zduny." Szczegóły
24 2020-09-18 10:43:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2020 r. znak PL.6733.19.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 77/1, 85, 92/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
25 2020-09-18 10:33:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.09.2020 r. znak PL.6733.15.37.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
26 2020-09-16 12:39:21 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.09.2020 r. znak GD.ZUZ.5.421.532.2019.MK Szczegóły
27 2020-09-16 08:53:30 Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
28 2020-09-16 08:45:29 Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski na rok 2020 r. Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 r. Szczegóły
29 2020-09-15 17:06:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.09.2020 r. znak: PL.6733.22.3.2020.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2,15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 125, 139 obr. 1(arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 259, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR-42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
30 2020-09-14 15:22:51 Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
« 1 2 3 4 158 159 160 »