Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-23 13:21:04 Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Szczegóły
2 2018-02-21 15:59:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.2.2018.MZ z dnia 21.02.2018 r. sprawa budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1033/13, 1033/11, 1033/23, 1032/7, 1032/6, 1033/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski i na terenie działki 103 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.2.2018.MZ z dnia 21.02.2018 r. sprawa budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1033/13, 1033/11, 1033/23, 1032/7, 1032/6, 1033/24 położonych w obrębie… Szczegóły
3 2018-02-21 13:14:55 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r (poniedziałek) o godz. 12:00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
4 2018-02-21 13:12:37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lutego 2018 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
5 2018-02-21 13:08:47 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu… Szczegóły
6 2018-02-21 13:05:53 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej… Szczegóły
7 2018-02-21 09:44:53 Protokół z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 stycznia 2018 roku Protokół z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 stycznia 2018 roku. Szczegóły
8 2018-02-20 17:36:59 Zawiadomienie znak WOO.4233.3.2016.KŚ.38 z dnia 13 lutego 2018 r. o wniesieniu odwołań w sprawie "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka". Zawiadomienie znak WOO.4233.3.2016.KŚ.38 z dnia 13 lutego 2018 r. o wniesieniu odwołań w sprawie "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka". Szczegóły
9 2018-02-20 17:29:05 Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) zwołuję XL Sesję… Szczegóły
10 2018-02-19 14:51:47 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
11 2018-02-16 10:31:34 Dostawa kruszyw. Dostawa kruszyw. Szczegóły
12 2018-02-15 14:40:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.02.2018 r. znak Pl.6733.5.2.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego na terenie działki nr 148 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
13 2018-02-15 14:31:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.02.2018 r. znak Pl.6733.4.2.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego na terenie działki nr 237/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
14 2018-02-15 14:24:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.02.2018 r. znak Pl.6733.3.2.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego na terenie działki nr 130/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
15 2018-02-15 14:16:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.02.2018 r. znak Pl.6733.2.2.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów w ramach rozbudowy boiska przyszkolnego na terenie działek nr 411/1, 414/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 137 138 139 »