Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-17 15:23:39 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Ostrowąs w dniu 21.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Ostrowąs w dniu                 21.02.2019 r Szczegóły
2 2019-06-17 14:30:20 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoki w dniu 20.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoki w dniu 20.02.2019 r Szczegóły
3 2019-06-17 13:44:10 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoczki w dniu 20.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoczki w dniu 20.02.2019 r Szczegóły
4 2019-06-17 13:41:14 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Odolion w dniu 22.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Odolion w dniu 22.02.2019 r Szczegóły
5 2019-06-17 13:35:44 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Nowy Ciechocinek w dniu 19.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Nowy Ciechocinek w dniu 19.02.2019 r. Szczegóły
6 2019-06-17 13:30:44 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Grabie w dniu 19.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Grabie w dniu 19.02.2019 r Szczegóły
7 2019-06-17 13:21:11 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Łazieniec w dniu 19.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Łazieniec w dniu            19.02.2019 r Szczegóły
8 2019-06-17 11:45:16 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Goszczewo w dniu 21.02.2019 r. Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Goszczewo w dniu 21.02.2019 r Szczegóły
9 2019-06-17 11:41:31 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Chrusty w dniu 25.02.2019 r. Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Chrusty w dniu 25.02.2019 r. Szczegóły
10 2019-06-17 11:00:35 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Białe Błota w dniu 18.02.2019 r. Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Białe Błota w dniu 18.02.2019 r. Szczegóły
11 2019-06-13 13:40:14 Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020” Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie… Szczegóły
12 2019-06-12 15:24:31 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł Szczegóły
13 2019-06-12 15:19:25 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
14 2019-06-12 15:18:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.20.2.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 136/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
15 2019-06-12 14:57:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.10.5.2019.MZ w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 135/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujwski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku… Szczegóły
16 2019-06-12 14:24:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.15.10.2019.MZ w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks… Szczegóły
17 2019-06-11 14:40:56 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 2/2019. Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania… Szczegóły
18 2019-06-11 14:29:17 Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019. Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone… Szczegóły
19 2019-06-11 12:37:39 Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2019. Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania… Szczegóły
20 2019-06-11 12:14:05 Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
21 2019-06-11 08:24:05 Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowie drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota". Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowie drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe… Szczegóły
22 2019-06-11 08:16:23 Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
23 2019-06-11 07:52:42 Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy… Szczegóły
24 2019-06-07 13:34:04 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 czerwiec 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwiec 2019 r. o godz. 10:00 w sali  105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej… Szczegóły
25 2019-06-07 13:32:29 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 11czerwiec 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwiec 2019 r. o godz. 12:00 w sali  105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej… Szczegóły
26 2019-06-06 14:19:14 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie  Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej  … Szczegóły
27 2019-06-05 15:47:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2019 r. znak PL.6733.3.11.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz ze słupami i odcinkiem linii napowietrznej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EE napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ‘’Podgaj 4” na terenie działek nr 114, 115/4, 115/3, 116, 117/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
28 2019-06-05 14:15:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2019 r. znak Pl.6733.19.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowych SN 15 kV i budowy złącza kablowego SN 15 kV na terenie działek nr 113/3, 113/1, 58/2, 130/1, 131/1, 113/2, 114/1, 131/2, 132/2, 115/1, 116/1, 133/1, 117/1, 118/3, 118/4, 134/5, 134/3, 135/5, 135/3, 58/1, 128/1, 260, 127/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 105/7, 105/9, 105/11, 217/10, 217/8, 104/1, 217/6, 3446/4, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
29 2019-06-05 13:02:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.06.2019 r. znak PL.6733.9.6.2019.MZ w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo polegająca na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożeniu warstwy podbudowy zasadniczej oraz ułożeniu warstw bitumicznych nawierzchni oraz przebudowie kabla tp. na terenie działek nr 138, 111/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
30 2019-06-05 12:31:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.06.2019 r. znak Pl.6733.15.5.2019.MZ w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 114 115 116 »