Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-18 16:31:02 Zapytanie ofertowe - Usługa cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2018 DYREKTOR ŻŁOBKA „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.: „Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat… Szczegóły
2 2018-12-18 16:11:54 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
3 2018-12-13 12:21:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.26.2.2018.MZ z dnia 11.12.2018 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 23/1, 22/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
4 2018-12-13 09:39:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.24.7.2018.MZ z dnia 12.12.2018 r. w sprawie budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 208/23, 206/2, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 205/2,, 205/3, 205/5, 205/6, 208/6,208/7,208/8, 208/9, 208/19, 208/20, 208/21, 208/22, 208/24,103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5 2018-12-12 00:25:27 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym Szczegóły
6 2018-12-12 00:23:28 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Szczegóły
7 2018-12-12 00:21:29 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Szczegóły
8 2018-12-12 00:19:19 Dane o nieruchomościach leśnych Dane o nieruchomościach leśnych Szczegóły
9 2018-12-12 00:17:21 Dane o nieruchomościach rolnych Dane o nieruchomościach rolnych Szczegóły
10 2018-12-12 00:15:19 Dane o nieruchomościach Dane o nieruchomościach Szczegóły
11 2018-12-12 00:13:21 Deklaracja na podatek leśny Deklaracja na podatek leśny Szczegóły
12 2018-12-12 00:11:21 Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek rolny Szczegóły
13 2018-12-12 00:09:25 Deklaracja na podatek od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości Szczegóły
14 2018-12-12 00:07:11 Informacja w sprawie podatku leśnego Informacja w sprawie podatku leśnego Szczegóły
15 2018-12-12 00:04:47 Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku rolnego Szczegóły
16 2018-12-12 00:01:06 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Szczegóły
17 2018-12-11 15:43:46 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 grudnia 2018 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018 r. w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.   Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów… Szczegóły
18 2018-12-11 10:28:46 Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym w dniu 13 grudnia 2018 roku ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III Sesję… Szczegóły
19 2018-12-07 13:43:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak 6733.23.6.2018.MZ z dnia 06.12.2018 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 2/9 wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/5, 2/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
20 2018-12-06 23:24:44 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE Szczegóły
21 2018-12-06 23:14:50 OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNKI(A) W ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE OGŁOSZENIE NA  WOLNE STANOWISKO OPIEKUNKI(A) W   ŻŁOBKU  „BURSZTYNEK”  W  ODOLIONIE Szczegóły
22 2018-12-05 09:55:27 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 listopada 2018 r. Protokół Nr II z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej                              w dniu 28 listopada 2018 r. Szczegóły
23 2018-12-04 15:34:06 Uchwała Nr II/31/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Uchwała Nr II/31/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Szczegóły
24 2018-12-04 15:29:20 Uchwała Nr II/30/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Uchwała Nr II/30/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły
25 2018-12-04 15:20:18 Uchwała Nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Uchwała Nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
26 2018-12-04 15:08:55 Uchwała Nr II/28/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Uchwała Nr II/28/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
27 2018-12-04 14:09:45 Uchwała Nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
28 2018-12-04 13:46:44 Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z… Szczegóły
29 2018-12-04 13:29:02 Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Szczegóły
30 2018-12-04 13:24:15 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3… Szczegóły
« 1 2 3 4 98 99 100 »