Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-06-22 09:46:47 Protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 30.05.2017 r. Protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 30.05.2017 r. Szczegóły
2 2017-06-21 15:11:41 Protokół Nr 27/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24.05.2017 r. Protokół Nr 27/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24.05.2017 r. Szczegóły
3 2017-06-21 15:06:37 Protokół Nr 26/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 15.05.2017 r. Protokół Nr 26/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 15.05.2017 r. Szczegóły
4 2017-06-21 14:58:56 Protokół Nr 25/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24.04.2017 r. Protokół Nr 25/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24.04.2017 r. Szczegóły
5 2017-06-21 13:39:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19.06.2017 r. znak Pl.6733.8.7.2017.MZ w sprawie budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv oraz linii kablowych SN i nN na terenie działek nr 124/3, 148/1, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski OB W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o… Szczegóły
6 2017-06-21 13:25:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.06.2017 r. znak Pl.6733.9.9.2017.MZ w sprawie budowy obiektu użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia klubu seniora wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
7 2017-06-21 13:04:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.06.2017 r. znak Pl.6733.7.10.2017.MZ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 103, 17/11, 17/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z przyłączami do działek nr 17.10, 17/9, 17/6, 17/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
8 2017-06-21 12:21:09 Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap Szczegóły
9 2017-06-21 08:41:49 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za rok 2016. Szczegóły
10 2017-06-21 08:36:39 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za rok 2016. Szczegóły
11 2017-06-20 20:30:55 Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za rok 2016. Szczegóły
12 2017-06-20 20:26:45 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za rok 2016. Szczegóły
13 2017-06-20 20:22:15 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2016. Szczegóły
14 2017-06-20 20:17:41 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za rok 2016. Szczegóły
15 2017-06-20 20:14:11 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2016. Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2016. Szczegóły
« 1 2 3 4 91 92 93 »