Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-10 07:42:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Opoki III metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
2 2020-07-08 12:24:25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad… Szczegóły
3 2020-07-08 11:35:15 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. - II TURA Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. - II TURA Szczegóły
4 2020-07-08 11:28:32 Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Aleksandrów Kujawski Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
5 2020-07-08 11:25:09 Postanowienie Nr 98/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Aleksandrów Kujawski Postanowienie Nr 98/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
6 2020-07-08 11:07:26 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - sprawa dopisania do spisu wyborców na swój wniosek wyborcy w wybranym obwodzie głosowania Informacja Państwowej Komisji Wyborczej W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi nieinformowania wyborców o tym, że jeżeli zostaną dopisani do spisu wyborców na swój wniosek w… Szczegóły
7 2020-07-08 10:53:30 Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/40983 Szczegóły
8 2020-07-06 13:56:19 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – X etap Szczegóły
9 2020-07-06 13:01:48 Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 2 lipca 2020 r. Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 2 lipca 2020 r. Szczegóły
10 2020-07-06 12:59:07 Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 3 marca 2020 r. Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 3 marca 2020 r. Szczegóły
11 2020-07-06 12:54:54 Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. Szczegóły
12 2020-07-06 12:51:30 Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
13 2020-07-06 12:28:15 Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2020r. Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2020r Szczegóły
14 2020-07-06 12:07:09 Protokół Nr 10/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2020r. Protokół Nr 10/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2020r. Szczegóły
15 2020-07-06 11:23:51 Protokół Nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2020r. Protokół 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2020r. Szczegóły
16 2020-07-06 10:44:28 Protokół Nr XXI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 maja 2020 r. Protokół Nr XXI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 maja 2020 r. Szczegóły
17 2020-07-06 10:37:54 Protokół Nr XX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 maja 2020 r. Protokół Nr XX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
18 2020-07-06 10:29:57 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Łoś w związku z objęciem stanowiska pracy Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Oświadczenie majątkowe Pani Anny Łoś w związku z objęciem stanowiska pracy Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
19 2020-07-06 10:19:32 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Piotra Marka Kaszubskiego Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Piotra Marka Kaszubskiego. Szczegóły
20 2020-07-06 10:12:17 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. - II tura. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. (II tura). Szczegóły
21 2020-07-06 09:59:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.2020 r. znak PL.6733.13.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 43/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
22 2020-07-03 10:19:37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 8 lipca 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 8 lipca  2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Przygotowanie wniosku w… Szczegóły
23 2020-07-02 13:44:06 Kalendarz wyborczy - II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarz wyborczy - II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (12.07.2020 r.) https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz Szczegóły
24 2020-07-01 14:20:00 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
25 2020-07-01 12:38:14 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Waldemara Bartczaka za 2019 rok. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Waldemara Bartczaka za 2019 rok. Szczegóły
26 2020-07-01 12:33:49 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego za 2019 rok. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego za 2019 rok. Szczegóły
27 2020-07-01 12:31:15 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 lipca 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
28 2020-06-30 16:46:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2020 r, znak: PL.6220.9.3.2020.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: "Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp." na działkach nr 84/5, nr 93/3 oraz nr 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
29 2020-06-30 11:36:10 Wyniki głosowania w dniu 28 czerwca 2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. I TURA Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. I TURA Wyniki głosowania Polska: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/ Wyniki głosowania województwo kujawsko-pomorskie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/woj/40000 Wyniki głosowania powiat aleksandrowski: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pow/40100 Wyniki głosowania gmina Aleksandrów Kujawski: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/40104   Szczegóły
30 2020-06-30 11:31:23 Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r. I TURA Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r. I TURA Szczegóły
« 1 2 3 4 149 150 151 »