Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-20 10:25:34 Umowa Nr 160/2017/GZOS Wykonanie "Ekspertyzy technicznej stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach" Szczegóły
2 2017-10-20 10:18:05 Protokół Nr 32/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2017 r. Protokół Nr 32/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2017 r. Szczegóły
3 2017-10-19 15:27:39 Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 7. Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 8. Zadanie III: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 9. Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 7.… Szczegóły
4 2017-10-19 15:20:04 Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 1. Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 2. Zadanie III: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 3. Zadanie IV: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 4. Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 1.… Szczegóły
5 2017-10-19 15:10:51 Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – Etap II 9 + 293. Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – Etap II 9 + 398. Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – Etap II 9 + 293.… Szczegóły
6 2017-10-19 14:40:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.10.2017 r. znak Pl.6220.24.8.2017.AE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,rozbudowie stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski" OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.… Szczegóły
7 2017-10-18 14:26:43 Protokół Nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 25.09.2017 r. Protokół Nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 25.09.2017 r. Szczegóły
8 2017-10-18 13:16:45 Umowa Nr 135/2017/Pl Bezpłatne użyczenie pojemników na odpady. Szczegóły
9 2017-10-18 13:12:30 Umowa Nr 159/2017/Fin Umowa o świadczenie usług zaufania - wydawanie certyfikatów i elektroncznych znaczników czasu. Szczegóły
10 2017-10-18 13:11:04 Umowa Nr 157/2017/Pl Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
11 2017-10-18 13:08:35 Umowa Nr 156/2017/In Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/17/048725 Szczegóły
12 2017-10-18 13:06:20 Umowa Nr 155/2017/In Umowa o przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej nr P/17/048728 Szczegóły
13 2017-10-18 13:03:48 Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 września 2017 r. Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 września 2017 r. Szczegóły
14 2017-10-18 12:36:35 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku… Szczegóły
15 2017-10-13 13:07:30 Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
« 1 2 3 4 113 114 115 »