Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-14 08:47:57 Protokół Nr XLVII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. Protokół Nr XLVII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. Szczegóły
2 2018-08-10 13:43:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.3.2018.AE z 01.08.2018 r. sprawa "budowy studni głębinowej na terenie działki nr 33/2 w miejscowości Zduny, gminy Aleksandrów Kujawski". Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.3.2018.AE z 01.08.2018 r. sprawa "budowy studni głębinowej na terenie działki nr 33/2 w miejscowości Zduny, gminy Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
3 2018-08-09 12:44:17 Oferta z dnia 6 sierpnia 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 08.08.2018… Szczegóły
4 2018-08-08 10:37:24 Protokół Nr 53/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 25.07.2018r. Protokół Nr 53/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 25.07.2018r. Szczegóły
5 2018-08-08 10:30:23 Protokół 48/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 25.07.2018 r. Protokół 48/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 25.07.2018 r. Szczegóły
6 2018-08-08 10:25:28 Protokół 47/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 16.07.2018 r. Protokół 47/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 16.07.2018 r. Szczegóły
7 2018-08-03 11:25:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2018 znak Pl.6733.13.9.2018.MZ w sprawie rozbudowy istniejącej linii naowietrznej oświetleniowej na terenie działki nr 606 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
8 2018-08-03 10:59:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2018 roku znak Pl.6733.12.9.2018.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia placu zabaw na terenie działki nr 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
9 2018-08-03 10:34:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2018 rok znak Pl.6733.11.9.2018.MZ w sprawie budowy trybuny sportowej na terenie działek nr 5/2, 536/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
10 2018-08-03 09:59:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2018 roku znak Pl.6733.14.6.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 109, 139/2 wraz z przyłączami na terenie działek 133, 134/2, 135/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
11 2018-08-03 09:45:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2018 r. znak Pl.6733.16.2.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 2/9 wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
12 2018-07-31 14:22:17 Uchwała Nr XLVII/382/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Uchwała Nr XLVII/382/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Szczegóły
13 2018-07-31 14:17:15 Uchwała Nr XLVII/381/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032. Uchwała Nr XLVII/381/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032. Szczegóły
14 2018-07-31 14:13:00 Uchwała Nr XLVII/380/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/380/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
15 2018-07-31 09:19:24 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za rok 2017. Szczegóły
16 2018-07-31 09:16:34 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwi Skibińskiej-Zapiec za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Sylwi Skibińskiej-Zapiec za rok 2017. Szczegóły
17 2018-07-31 09:13:25 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Głowackiej za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Głowackiej za rok 2017. Szczegóły
18 2018-07-31 09:10:13 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za rok 2017. Szczegóły
19 2018-07-31 09:06:46 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za rok 2017. Szczegóły
20 2018-07-31 09:03:38 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak za rok 2017. Szczegóły
21 2018-07-31 08:58:56 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za rok 2017. Szczegóły
22 2018-07-31 08:54:22 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej za rok 2017. Szczegóły
23 2018-07-31 08:46:40 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za rok 2017. Szczegóły
24 2018-07-31 08:29:42 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za rok 2017. Szczegóły
25 2018-07-31 08:26:27 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za rok 2017. Szczegóły
26 2018-07-31 08:22:19 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za rok 2017. Szczegóły
27 2018-07-31 08:18:39 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Gralak za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Gralak za rok 2017. Szczegóły
28 2018-07-31 08:14:43 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za rok 2017. Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za rok 2017. Szczegóły
29 2018-07-26 12:37:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.8.3.2018.AE z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy działająca poprzez pełnomocnika Pana Michała Rej reprezentującego Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT - Anna Rej, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu poprzez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn". Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.8.3.2018.AE z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy działająca poprzez pełnomocnika Pana Michała Rej… Szczegóły
30 2018-07-25 13:07:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.5.11.2018.AE z dnia 13 lipca 2018 r. zawiadamiające, że w dniu 13 lipca 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na terenie działek nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale… Szczegóły
« 1 2 3 4 82 83 84 »