Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-04-17 09:22:32 Umowa Nr 72/2019/RG Zakup prefabrykatów betonowych Szczegóły
2 2019-04-17 09:21:19 Umowa Nr 71/2019/RG Usługa cateringowa - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2019 dla Żłobka Samorządowego Bursztynek        w Odolionie Szczegóły
3 2019-04-17 09:19:18 Umowa Nr 70/2019/RG Usługa cateringowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn." Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
4 2019-04-17 09:17:29 Umowa Nr 69/2019/RG Realizacja zadania publicznego "Trzymaj formę ponad normę II" Szczegóły
5 2019-04-17 09:15:07 Umowa Nr 68/2019/RG Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Obóz sportowo-turystyczny dla dzieci Tuchola -2019 wyszukiwanie formy w sercu Borów Tucholskich" Szczegóły
6 2019-04-17 09:11:03 Umowa Nr 67/2019/Or Aneks do umowy współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi Szczegóły
7 2019-04-17 09:08:51 Umowa Nr 66/2019/Or Umowa najmu lokalu biurowego Szczegóły
8 2019-04-17 09:05:58 Umowa Nr 65/2019/PL Dotacja z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na świadczenie usług w sprawie realizacji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
9 2019-04-17 09:02:34 Umowa Nr 64/2019/PL Opracowanie aktualizacji "Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest" Szczegóły
10 2019-04-17 08:21:52 Umowa Nr 63/2019/RG Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019 Szczegóły
11 2019-04-17 08:20:39 Umowa Nr 62/2019/RG Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019 Szczegóły
12 2019-04-17 08:19:06 Umowa Nr 61/2019/In Umowa współpracy Uczestników Aleksandrowskiego Klastra Energii Szczegóły
13 2019-04-17 08:17:05 Umowa Nr 60/2019/In Zakup kruszywa twardego-granit, bazalt, malfir frakcji 0-31,5 mm PN-en 13242   w szacunkowej ilości około 1 000 ton. Szczegóły
14 2019-04-17 08:14:42 Umowa Nr 58/2019/In Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Szczegóły
15 2019-04-16 16:39:11 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego: 1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium; 2) została udostępniona w sposób inny… Szczegóły
16 2019-04-16 16:02:05 Dostęp do informacji publicznej Formy udostępniania informacji Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski następuje poprzez: ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej; wyłożenie lub wywieszenie… Szczegóły
17 2019-04-16 11:42:05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
18 2019-04-16 10:46:46 Postanowienie Nr 52/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie Nr 52/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby… Szczegóły
19 2019-04-15 13:08:51 Protokół Nr VII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 marca 2019 r. Protokół Nr VII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu              26 marca 2019 r. Szczegóły
20 2019-04-12 11:21:05 Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.421.537.2018.MT z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiające, że w dniu 29 marca 2019 r. wydana została decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowych zlokalizowanych na terenie działki ewid. nr 125/4, obręb ewid. nr 0002 Opoczki gm. Aleksandrów Kujawski. Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.421.537.2018.MT z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiające, że w dniu 29 marca 2019 r. wydana została decyzja… Szczegóły
21 2019-04-12 07:46:41 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 kwietnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Członkowie… Szczegóły
22 2019-04-12 07:44:57 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 kwietnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Przegląd… Szczegóły
23 2019-04-10 14:29:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.7.4.2019.DS z dnia 10.04.2019 r. w sprawie budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego" na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
24 2019-04-09 15:00:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.5.3.2019.MZ z dnia 08.04.2019 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
25 2019-04-09 08:13:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.04.2019 r. Pl.6733.4.3.2019.MZ w sprawie budowy gazociągu śr/c dn 90PE w Odolionie gm. Aleksandrów Kujawski w ulicach Dworcowa i Młodzieżowa na terenie działek nr 81/4, 68/1, 70/1, 71, 69/1, 37/7, 29/4, 18 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
26 2019-04-08 11:38:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wykonania 1 otworu na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego" na działce nr 126/2 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
27 2019-04-08 11:31:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.03.2019 r. znak Pl.6220.5.6.2019.DS w sprawie wykonania ujęcia wody podziemnej na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego na działce nr 55/3 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
28 2019-04-08 10:44:27 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wyznacza miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wyznacza miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych w następujących miejscowościach terenu Gminy Aleksandrów Kujawski: Chrusty, Grabie, Łazieniec, Odolion, Opoczki, Opoki, Ostrowąs, Ośno,… Szczegóły
29 2019-04-05 13:07:05 Protokół 7/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.03.2019 r. Protokół 7/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.03.2019 r. Szczegóły
30 2019-04-05 12:54:42 Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 25.03.2019 r. Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 25.03.2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 109 110 111 »