Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-20 13:50:21 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020" Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie… Szczegóły
2 2020-02-20 13:33:49 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
3 2020-02-20 08:49:03 Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego  2020 r. o godz. 9:30 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Opracowanie planu pracy… Szczegóły
4 2020-02-20 08:45:33 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego  2020 r. o godz. 9:00 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
5 2020-02-20 08:16:19 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego  2020 r. o godz. 10:30 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady… Szczegóły
6 2020-02-19 14:22:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.02.2020 r. znak PL.6733.2.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na rozwiązaniu kolizji-przestawienia słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
7 2020-02-19 11:10:45 Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych. Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych. Szczegóły
8 2020-02-19 11:05:05 Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Szczegóły
9 2020-02-19 10:44:21 Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nr 2/2019/FDS, pn. Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny. Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nr 2/2019/FDS, pn.… Szczegóły
10 2020-02-19 10:34:49 Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski składa w ramach schematu 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. Program Aktywności Lokalnej w Gminie Aleksandrów Kujawski nr - RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19. Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Wójt… Szczegóły
11 2020-02-19 10:20:39 Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Oś Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)" - RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19. Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Oś Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna… Szczegóły
12 2020-02-19 10:02:17 Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Oś priorytetowa 7 Działanie:7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Cel szczegółowy SzOOP : Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym nr - Projekt RPKP.07.01.00-04-0023/19. Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Oś priorytetowa 7 Działanie:7.1. Rozwój lokalny… Szczegóły
13 2020-02-19 09:47:37 Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. "Zagospodarowanie terenu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. Nr 132/20 i dz. Nr 132/18 gmina Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany… Szczegóły
14 2020-02-19 09:20:19 Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania u dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nr - Projekt RPKP.03.01.00-04-0015/18. Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla Osi priorytetowej… Szczegóły
15 2020-02-19 08:54:23 Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pn. Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 116, 136/5, 138/1, 139/9, 142, 148/2, 149/19, 150/2, 151/6. Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pn. Budowa ulicy… Szczegóły
16 2020-02-19 08:32:11 Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji dokonującej przeglądu wytworzonych dokumentów zawierających informacje niejawne. Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji dokonującej przeglądu wytworzonych dokumentów zawierających informacje niejawne. Szczegóły
17 2020-02-19 08:18:53 Zarządzenie Nr 124/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie: wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz powołania koordynatora czynności kancelaryjnych do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 124/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie: wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w… Szczegóły
18 2020-02-18 21:43:04 Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 lutego 2020 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady… Szczegóły
19 2020-02-17 13:33:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.02.2020 r. znak: PL.6730.11.2.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,… Szczegóły
20 2020-02-17 11:03:02 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.02.2020 r. znak WA.RUZ.421.425.2019.JSM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego Szczegóły
21 2020-02-17 10:35:27 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/315303 Termin składania ofert: 23.03.2020 r., godz. 10:00 Otwarcie ofert: 23.03.2020 r., godz. 10:15 Szczegóły
22 2020-02-13 08:06:03 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - szczegóły naboru w załączniku do publikacji. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i… Szczegóły
23 2020-02-13 07:51:14 Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekunki domowe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunki domowe dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych - szczegóły naboru w załączniku do publikacji. Szczegóły
24 2020-02-12 15:06:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2020 r. znak: PL.6220.21.16.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770" na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
25 2020-02-12 14:07:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r. znak:PL.6220.8.27.2018.AE o wydanym postanowieniu o omyłce pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2019 r. znak: PL.6220.8.23.2018.AE dla zamierzenia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn" O B W I E S Z C Z E N I E              Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia… Szczegóły
26 2020-02-11 14:06:10 Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/aktualnosci Szczegóły
27 2020-02-11 13:56:59 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
28 2020-02-11 12:56:10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
29 2020-02-11 12:47:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.02.2020 r. znak PL.6733.42.7.2019.MZ w sprawie budowie przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt.1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
30 2020-02-11 12:44:52 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 140 141 142 »