Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2018-12-04 13:15:53 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
32 2018-12-04 13:10:21 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
33 2018-12-04 12:55:05 Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2023j Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2023 Szczegóły
34 2018-11-30 12:26:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23.11.2018 r. znak GR.6733.6.2018 w sprawie przebudowy ciągu dróg ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia na działkach oznaczonych numeram: 24, 25,26,46,47,48/1,48/10,53/8,54/2,134,137/2 karta mapy 20, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz działce oznaczonej nr 218 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
35 2018-11-30 09:10:04 Zapytanie ofertowe na: "„Dostawę i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 130 ton” Szczegóły
36 2018-11-30 09:04:03 Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. SPORT TO ZDROWIE - aktywacja dzieci poprzez piłkę nożną w Gminie Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. SPORT TO ZDROWIE - aktywacja dzieci poprzez piłkę nożną w… Szczegóły
37 2018-11-30 08:58:08 Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
38 2018-11-30 08:51:49 Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
39 2018-11-30 08:47:22 Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowa w miejscowości Rożno-Parcele". Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowa w miejscowości… Szczegóły
40 2018-11-30 08:41:21 Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi we wsi Wołuszewo od km 0+000 do km 0+095 Gmina Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi we wsi Wołuszewo od km 0+000… Szczegóły
41 2018-11-30 08:35:09 Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo - Etap II droga nr 7" Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo - Etap II droga nr 8" Zadanie III: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo - Etap II droga nr 9". Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie… Szczegóły
42 2018-11-30 08:24:17 Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień… Szczegóły
43 2018-11-29 12:21:07 Zarządzenie Nr 85/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 85/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
44 2018-11-29 12:16:08 Zarządzenie Nr 84/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/19". Zarządzenie Nr 84/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. "Zapewnienie dzieciom… Szczegóły
45 2018-11-29 12:08:39 Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego. Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
46 2018-11-29 11:35:35 Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
47 2018-11-29 11:32:43 Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
48 2018-11-29 11:29:23 Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
49 2018-11-29 11:18:56 Zarządzenie Nr 79/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Wakacje na sportowo dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 79/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Wakacje na sportowo dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
50 2018-11-29 11:13:25 Zarządzenie Nr 78/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 78/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
51 2018-11-28 12:10:01 Uchwała Nr I/20/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr I/20/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegóły
52 2018-11-28 12:03:30 Uchwała Nr I/19/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/19/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin… Szczegóły
53 2018-11-28 12:02:57 OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
54 2018-11-28 11:51:16 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski. ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700… Szczegóły
55 2018-11-28 11:45:16 Uchwała Nr I/18/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski Uchwała Nr I/18/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie             i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków… Szczegóły
56 2018-11-28 11:38:18 Uchwała Nr I/17/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 -2032 Uchwała Nr I/17/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 -2032. Szczegóły
57 2018-11-28 11:32:33 Uchwała Nr I/16/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Uchwała Nr I/16/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
58 2018-11-28 10:39:56 Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości… Szczegóły
59 2018-11-28 10:30:23 Uchwała Nr I/14/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/14/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada      2018 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
60 2018-11-28 10:25:51 Uchwała Nr I/13/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Uchwała Nr I/13/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 98 99 100 »