Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
61 2018-11-28 10:13:21 Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Szczegóły
62 2018-11-28 10:08:11 Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej      i Rolnej. Szczegóły
63 2018-11-28 08:36:50 Protokół Nr I z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. Protokół Nr I z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu                  21 listopada 2018 r. Szczegóły
64 2018-11-27 16:19:20 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski. Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
65 2018-11-27 16:14:20 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka na zakończenie kadencji 2014-2018 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka na zakończenie kadencji 2014-2018 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
66 2018-11-27 16:08:30 Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej. Szczegóły
67 2018-11-27 15:57:36 Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
68 2018-11-27 15:50:42 Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szczegóły
69 2018-11-27 15:44:50 Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
70 2018-11-27 15:41:47 Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
71 2018-11-27 15:35:11 Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
72 2018-11-27 15:31:01 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
73 2018-11-27 15:23:12 Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
74 2018-11-27 15:04:04 Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (doraźnej) dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (doraźnej) dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
75 2018-11-27 14:55:11 Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Feliksa Stamma w miejscowości Łazieniec" oraz "Przebudowa drogi - ulicy Sportowej od km 0+000 do km 0+212 w miejscowości Łazieniec". Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Feliksa Stamma w… Szczegóły
76 2018-11-27 14:12:44 Zarządzenie Nr 76/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 76/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
77 2018-11-27 14:10:35 Umowa Nr 236/2018/In Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2018 r. Część druga zamówienia - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego. Szczegóły
78 2018-11-27 14:07:06 Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
79 2018-11-27 14:03:33 Umowa Nr 235/2018/In Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2018 r. Część druga zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów. Szczegóły
80 2018-11-27 13:57:42 Zarządzenie Nr 73/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. odbioru wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. Zarządzenie Nr 73/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. odbioru wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły
81 2018-11-27 13:52:28 Zarządzenie Nr 72/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele". Zarządzenie Nr 72/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C… Szczegóły
82 2018-11-27 10:50:21 Umowa Nr 244/2018/RG Udzielenie dotacji celowej "Ławka Niepodległości dla samorządów" Szczegóły
83 2018-11-27 10:46:04 Umowa Nr 243/2018/RG Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
84 2018-11-27 10:40:32 Zarządzenie Nr 70/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2018. Zarządzenie Nr 70/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2018. Szczegóły
85 2018-11-27 10:06:58 Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
86 2018-11-27 10:00:31 Umowa Nr 242/2018/RG Wykonanie projektu budowlanego wykonania przyłacza energetycznego kablowego zalicznikowego oraz doprowadzenia kabla Ethernet w m. Poczałkowo. Szczegóły
87 2018-11-27 09:51:05 Umowa Nr 241/18/RG Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota Szczegóły
88 2018-11-27 09:48:46 Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
89 2018-11-27 09:42:22 Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: zadanie I: remont drogi gminnej, uprzednio wojewódzkiej nr 266 Aleksandrów Kujawski - Stara Wieś od km 8+950 do km 10+510. Zadanie II: Remont drogi gminnej, poprzednio wojewódzkiej nr 266 w Służewie od km 11+990 do km 12+640". Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski… Szczegóły
90 2018-11-26 13:00:15 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 98 99 100 »