Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
61 2018-06-20 12:59:46 Dobry Start - 300 zł dla każdego ucznia Wnioski na świadczenie dobry start będą dostępne w urzędzie gminy od lipca. Składanie wniosków metodą papierową będzie możliwe od 1 sierpnia. Szczegóły
62 2018-06-20 10:46:10 Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem, na działkach oznaczonych numerami 51, 52/2, 187 karta mapy 31 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 114, 134/12, 134/14, 136/9 i 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
63 2018-06-20 10:45:37 Informacja Starosty Aleksandrowskiego o nowych dowodach dotyczących wniosku Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie: dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. budową łącznika pomiędzy kwaterą Nr 1 a kwaterą Nr 3, drogi technologicznej, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego i kanalizacji tłocznej z drenażem; celem osiągnięcia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (kat. XXII, VIII) w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski (działki nr 799, 156-przedzmianą działki o nr 152, 153, 154, 155, 156), obręb Służewo. INFORMACJA Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach… Szczegóły
64 2018-06-20 08:28:53 Zarejestruj narodziny dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie! Szczegóły
65 2018-06-19 13:16:54 Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi w zakresie zarządzania rozliczania oraz monitorowania prawidłowości realizacji projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
66 2018-06-19 13:11:40 Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi opracowania procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu oraz dokumentacji realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
67 2018-06-19 09:21:45 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
68 2018-06-18 15:05:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.06.2018 r. znak Pl.6733.13.2.2018.MZ w sprawie rozbudowy istniejącej linii napowietrznej oświetleniowej na terenie działki nr 606 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
69 2018-06-18 09:57:13 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
70 2018-06-18 09:55:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej… Szczegóły
71 2018-06-18 09:54:51 Protokół z dnia 12.06.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły
72 2018-06-18 09:50:21 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 8:30 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu… Szczegóły
73 2018-06-18 09:15:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.06.2018 r. znak Pl.6733.12.2.2018.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia placu zabaw na terenie działki nr 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
74 2018-06-15 13:58:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2018 r. znak Pl.6220.6.3.2018.AE złożeniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie zakupu instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
75 2018-06-15 13:51:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.06.2018 r. znak Pl.6220.4.14.2018.AE w sprawie budowy studni głębinowej na terenie dz. nr ewid 125/4 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E              Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia… Szczegóły
76 2018-06-14 15:23:33 Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady… Szczegóły
77 2018-06-14 13:01:07 Elektroniczna Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny jest już dostępna w formie aplikacji na smartfona lub tablet, dlatego zachęcamy mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski posiadających tradycyjną – plastikową Kartę Dużej Rodziny o złożenie wniosku na elektroniczną jej… Szczegóły
78 2018-06-14 11:30:48 Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
79 2018-06-14 09:56:51 Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DZIENNEGO DOMU POBYTU w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DZIENNEGO DOMU POBYTU w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
80 2018-06-13 14:57:51 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6840.8.2018.BG o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego ul. Brzeska 46 Szczegóły
81 2018-06-13 14:52:52 Pudełko życia dla seniorów gminy Aleksandrów Kujawski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o rozpoczęciu akcji rozdawania bezpłatnych „Pudełek Życia”. Akcja skierowana jest do osób starszych oraz samotnych i przewlekle chorych (bez względu na wiek) z terenu gminy Aleksandrów Kujawski. Polega… Szczegóły
82 2018-06-13 12:59:32 Obwieszczenie z dnia 05.06.2018 r. znak Pl.6220.3.11.2018.AE o wymaganym postanowieniu o brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu rocznej zdolności.mocy przerobowej instalacji-stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 1400 Mg/rok na 2500 Mg/rok na terenie działek nr 235 i 237 w miejscowości Stawki gmin Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
83 2018-06-08 09:32:01 Obwieszczenie z dnia 04.06.2018 r. znak Pl.6220.5.8.2018.AE o wydanym postanowieniu o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z drogami dojazdami oraz przyłączem dl krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działek nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki,gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
84 2018-06-05 21:11:58 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2017 rok Szczegóły
85 2018-06-05 21:06:11 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2017 rok Szczegóły
86 2018-06-05 15:45:22 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2017 rok Szczegóły
87 2018-06-05 15:42:44 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2017 rok Szczegóły
88 2018-06-05 15:40:18 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowski za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowski za 2017 rok Szczegóły
89 2018-06-05 15:37:30 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Zofii Biniak za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Zofii Biniak za 2017 rok Szczegóły
90 2018-06-05 15:34:27 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 81 82 83 »