Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
46 2018-01-03 14:26:56 Umowa Nr 208/2017/Or Świadczenie usług konserwator - kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Ostrowąsie w… Szczegóły
47 2018-01-03 14:23:08 Umowa Nr 207/2017/Or Świadczenie usług konserwator - kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Służewo w… Szczegóły
48 2018-01-03 14:20:22 Umowa Nr 206/2017/Or Świadczenie usług konserwator - kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Wołuszewie w… Szczegóły
49 2018-01-03 14:18:37 Umowa Nr 205/2017/Or Świadczenie usług konserwator - kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP   w Słomkowie w… Szczegóły
50 2018-01-03 14:16:43 Umowa Nr 204/2017/Or Świadczenie usług konserwator - kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP  w Służewie w… Szczegóły
51 2018-01-03 14:14:57 Umowa Nr 203/2017/Or Świadczenie usług konserwator - kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Odolionie w… Szczegóły
52 2018-01-03 14:06:31 Umowa Nr 202/2017/In Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrow Kujawski. Szczegóły
53 2018-01-03 14:04:06 Umowa Nr 198/2017/Or Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
54 2018-01-03 13:56:53 Umowa Nr 196/2017/Or Wynajem samochodu osobowego Toyota VERSO 1.6 Szczegóły
55 2018-01-03 13:52:39 Umowa 195/2017/Or Najem pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 32,4 m² znajdujących      się w budynku przy ulicy Przemysłowej 10 Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
56 2018-01-03 13:45:23 Umowa Nr 194/2017/RG Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowej w miejscowości                        Rożno - Parcele. Szczegóły
57 2018-01-03 12:40:15 Umowa Nr 166/2017/In Zimowe utrzymanie dróg chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Aleksandrów Kujawski w sezonie zimowym 2017-2018. Szczegóły
58 2018-01-03 12:30:13 Umowa Nr 163/2017/In Przebudowa drogi gminnej o długości 130 m w miejscowości Przybranówek. Szczegóły
59 2018-01-03 12:28:16 Umowa Nr 162/2017/RG Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski 2018-2028. Szczegóły
60 2018-01-03 12:06:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dni 28.12.2017 r. znak Pl.6733.25.10.2017.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi gminnej nr 160229C na terenie działek nr 11, 161 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 132 133 134 »