Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
91 2020-02-28 11:32:52 Uchwała Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r.w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Otłoczyn (osada leśna) Uchwała Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r.w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Otłoczyn (osada… Szczegóły
92 2020-02-28 11:27:15 Uchwała Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawiania, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. Uchwała Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawiania, najmu… Szczegóły
93 2020-02-28 11:09:05 Protokół Nr XVIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 lutego 2020 r. Protokół Nr XVIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu           25 lutego 2020 r. Szczegóły
94 2020-02-28 08:35:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt.1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski7 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
95 2020-02-27 14:22:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.02.2020 znak PL.6733.38.48.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 5/2, 4/6, 3/11, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 5/1, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
96 2020-02-27 11:57:22 Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Przebudowa drogi gminnej… Szczegóły
97 2020-02-27 11:51:51 Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej                   w… Szczegóły
98 2020-02-27 11:46:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2020 r. znak PL.6733.37.18.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego poglacjalnego na: budowie linii średniego napięcia 15kV wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski  O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
99 2020-02-27 11:40:40 Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaprojektowanie, dostawa i montaż… Szczegóły
100 2020-02-27 11:39:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2020 r. znak PL.6733.37.15.2019.MZ w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poleagjącego na: budowie linii średniego napięcia 15 kV- wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks… Szczegóły
101 2020-02-27 11:29:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2020 r. znak PL.6733.1.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
102 2020-02-27 11:25:19 Protokół Nr XVII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 stycznia 2020 r. Protokół Nr XVII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej                        w dniu 28 stycznia 2020 r. Szczegóły
103 2020-02-27 09:31:27 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i… Szczegóły
104 2020-02-26 12:54:45 Petycja mieszkańców ulicy Polnej od nr 1 do 27 w Służewie Petycja w interesie publicznym w zakresie wykonania monitoringu na 595m. ul. Polnej oraz ustawienia lub powtórzenia tablic informacyjnych świetlnych informujących o zamknięciu DW 250 przed wjazdem do Służewa od strony… Szczegóły
105 2020-02-26 11:28:17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 3 marca 2020 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady… Szczegóły
106 2020-02-26 11:24:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 3 marca 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 3 marca  2020 r. o godz. 14:00 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
107 2020-02-26 09:51:56 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Zduny odbytego w dniu 23 stycznia 2020 roku. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Zduny odbytego w dniu 23 stycznia 2020 roku. Szczegóły
108 2020-02-26 09:21:10 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Służewo odbytego w dniu 19 luty 2020 r. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Służewo odbytego w dniu 19 luty 2020 r. Szczegóły
109 2020-02-26 08:37:26 Rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego,brodnickiego,bydgoskiego,chełmińskiego,golubsko-dobrzyńskiego,grudziądzkiego,inowrocławskiego,lipnowskiego,mogileńskiego,nakielskiego,rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego Szczegóły
110 2020-02-26 08:32:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.02.2020 r. znak PL.6733.41.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kv budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej, budowa sieci oświetleniowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją światłowodową na terenie działek nr 102/1, 104/4, 134/2, 134/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
111 2020-02-24 10:26:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.02.2020 r. znak PL.6733.4.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
112 2020-02-20 13:50:21 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020" Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie… Szczegóły
113 2020-02-20 13:33:49 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
114 2020-02-20 08:49:03 Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego  2020 r. o godz. 9:30 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Opracowanie planu pracy… Szczegóły
115 2020-02-20 08:45:33 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego  2020 r. o godz. 9:00 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
116 2020-02-20 08:16:19 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego  2020 r. o godz. 10:30 w sali nr 107 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady… Szczegóły
117 2020-02-19 14:22:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.02.2020 r. znak PL.6733.2.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na rozwiązaniu kolizji-przestawienia słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
118 2020-02-19 11:10:45 Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych. Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych. Szczegóły
119 2020-02-19 11:05:05 Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Szczegóły
120 2020-02-19 10:44:21 Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nr 2/2019/FDS, pn. Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny. Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nr 2/2019/FDS, pn.… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 144 145 146 »