Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
91 2018-11-26 13:00:15 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
92 2018-11-26 12:55:53 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
93 2018-11-23 13:09:27 Zapytanie ofertowe na realizacje zadania pn. Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości dla samorządów” Szczegóły
94 2018-11-23 12:43:03 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2018 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Szczegóły
95 2018-11-23 12:36:33 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2018 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisja Polityki Społecznej   Temat posiedzenia: Zaopiniowanie… Szczegóły
96 2018-11-23 12:29:35 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2018 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenia Komisji Budżetowej. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał.… Szczegóły
97 2018-11-23 12:24:55 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2018 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. Temat… Szczegóły
98 2018-11-23 12:20:57 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2018 roku. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2018 r. w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   Temat… Szczegóły
99 2018-11-23 12:02:27 Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 listopada 2018 r.     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję II… Szczegóły
100 2018-11-22 12:52:01 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
101 2018-11-21 15:07:31 „Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
102 2018-11-20 08:12:31 Obwieszczenie z dnia 09.11.2018 rok znak Pl.6220.29.2.2018.AE w sprawie montażu mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności 40m3/h wraz zzapleczem socjalno-bytowym na terenie działki nr 128/1 w miejscowości Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
103 2018-11-20 08:06:58 Obwieszczenie z dnia 09.11.2018 r. znak Pl.6220.9.13.2018.AE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia plegającego na: ,,wydobyciu kopaliny pospolitej metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego ,,PODGAJ I" z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha na terenie działki nr 255 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79ust. 1  ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o… Szczegóły
104 2018-11-19 14:55:46 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, Gmina Aleksandrów KujawskiUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
105 2018-11-15 10:26:24 Umowa Nr 237/2018/Fin Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
106 2018-11-15 10:24:24 Umowa Nr 234/2018/RG Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłowania zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w m. Łazieniec. Szczegóły
107 2018-11-14 09:48:32 Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec Gmina Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec Gmina… Szczegóły
108 2018-11-14 09:42:17 Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski na czas wojny. Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski na czas wojny. Szczegóły
109 2018-11-14 09:37:26 Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy… Szczegóły
110 2018-11-14 09:24:55 Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 listopada 2018 r. ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski uprzejmie zaprasza na I posiedzenie Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 121… Szczegóły
111 2018-11-13 16:37:45 Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
112 2018-11-13 16:33:09 Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania… Szczegóły
113 2018-11-13 16:25:31 Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia… Szczegóły
114 2018-11-13 16:10:53 Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi o długości 21 m we wsi Wołuszewo Gmina Aleksandrów Kujawski działki 390/23, 390/25, 390/27. Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi o długości 21 m we wsi… Szczegóły
115 2018-11-10 11:38:46 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
116 2018-11-09 12:37:44 Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo - Etap I droga nr 1"... Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie… Szczegóły
117 2018-11-09 12:21:28 Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
118 2018-11-09 12:16:15 Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z… Szczegóły
119 2018-11-09 12:10:33 Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Termomodernizacji użyteczności publicznej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE" w zakresie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w: 1. Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie, 2. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie, 3. Budynku Przedszkola w Otłoczynie. Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Termomodernizacji użyteczności publicznej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski… Szczegóły
120 2018-11-09 08:49:30 Dowóz uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 98 99 100 »