Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
91 2018-06-05 15:31:36 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2017 rok Szczegóły
92 2018-06-05 15:28:54 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2017 rok Szczegóły
93 2018-06-05 15:26:25 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2017 rok Szczegóły
94 2018-06-05 15:24:06 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2017 rok Szczegóły
95 2018-06-05 15:20:29 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2017 rok Szczegóły
96 2018-06-05 15:17:49 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Pawła Korzeniewskiego za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Pawła Korzeniewskiego za 2017 rok Szczegóły
97 2018-06-05 15:15:02 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2017 rok Szczegóły
98 2018-06-05 15:12:06 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2017 rok Szczegóły
99 2018-06-05 15:08:40 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2017 rok Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2017 rok Szczegóły
100 2018-06-04 14:42:21 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 8 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów… Szczegóły
101 2018-06-04 14:39:17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 7 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów… Szczegóły
102 2018-06-04 14:34:37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 8.30 w sali nr 121 Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i… Szczegóły
103 2018-06-04 14:22:52 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2018 r (wtorek) o godz. 11:00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
104 2018-06-04 14:20:45 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
105 2018-06-04 14:18:37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu… Szczegóły
106 2018-06-02 18:01:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.8.10.2018.MZ z dnia 25.05.2018 r. w sprawie: zmiany sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej wraz z niezbędną przebudową, remontem oraz termomodernizacją na terenie działki nr 132/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073… Szczegóły
107 2018-06-02 17:50:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.9.6.2018.MZ z dnia 29.05.2018 r. w sprawie: przebudowy drogi gminnej nr 160227C polegającej na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 102, 103/2, 99/2, 101/2, 100/2, 95/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działek nr 19, 41 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073… Szczegóły
108 2018-06-02 17:34:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.7.10.2018.MZ z dnia 25.05.2018 r. w sprawie rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pomieszczenie świetlicy położonego na terenie działki nr 187/16 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073… Szczegóły
109 2018-05-31 00:00:39 Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy… Szczegóły
110 2018-05-30 09:27:20 Obwieszczenie znak: WOO.420.1.2018.ADS.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zawieszeniu postępowania z dnia 21 maja 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin, odcinek Ciechocinek - granica województwa". Obwieszczenie znak: WOO.420.1.2018.ADS.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zawieszeniu postępowania z dnia 21 maja 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.:  "Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek -… Szczegóły
111 2018-05-30 09:18:25 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
112 2018-05-29 13:58:45 Protokół z obrad XLIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 09 maja 2018 roku Protokół z obrad XLIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu     09 maj 2018 roku. Szczegóły
113 2018-05-29 12:27:44 Protokół z obrad XLII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2018 roku Protokół z obrad XLII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu   30 kwietnia 2018 roku. Szczegóły
114 2018-05-28 08:45:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.05.2018 r. znak Pl.6733.11.2.2018.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy trybuny sportowej na terenie działek nr 5/2, 536/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo,gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
115 2018-05-23 08:48:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.05.2018 r. znak Pl.6220.4.11.2018.AE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 125/4 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
116 2018-05-23 08:07:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.05.2018 r. znak PL.6733.10.2.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetleniowej na terenie działki 35/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
117 2018-05-23 07:49:15 Obwieszczenie z dnia 23.05.2018 r. znak Pl.6720.1.1.2018.MZ o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i… Szczegóły
118 2018-05-18 10:17:56 Protokół Nr 48/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27.04.2018r. Protokół Nr 48/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27.04.2018r. Szczegóły
119 2018-05-18 10:11:19 Protokół Nr 41/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2018 r. Protokół Nr 41/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej    i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2018 r. Szczegóły
120 2018-05-18 10:07:18 Protokół Nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.03.2018 r. Protokół Nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej    i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.03.2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 81 82 83 »