Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2371 2016-05-31 10:26:59 Umowa Nr 41/2016/In Opracowanie i przygotowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej. Szczegóły
2372 2016-05-31 10:24:37 Umowa Nr 40/2016/Or Umowa gwarancji zabezpieczająca spłatę zobowiązań Zleceniodawcy wobec Beneficjenta wynikających z zawartej między nimi umowy. Gwarancja zabezpieczać będzie oddanie przez Wydzierżawiającego na rzecz Dzierżawcy historycznego tabor celem jego użytkowania na podstawie… Szczegóły
2373 2016-05-31 10:19:26 Umowa Nr 39/2016/In Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych na drogach gminnych Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
2374 2016-05-31 10:05:27 Umowa Nr 38/2016/In Wykonanie zadania pn."Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski - VI etap" usuwanie wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków położonych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski polegające na demontażu,… Szczegóły
2375 2016-05-31 10:02:05 Umowa Nr 37/2016/Or Wspólne realizowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokomkom w województwie kujawsko - pomorskim" na terenie objętym granicami administracyjnymi Partnera. Szczegóły
2376 2016-05-31 09:55:49 Umowa Nr 36/2016/In Realizacja zadania p.t. " Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie branży robót sanitarnych, drogowych i elektrycznych" Szczegóły
2377 2016-05-31 09:51:14 Umowa Nr 35/2016/In Wykonanie realizacji zadania pod nazwą "Budowy boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i siatkową w miejscowości Łazieniec etap I" Szczegóły
2378 2016-05-31 09:48:58 Umowa Nr 34/2016/In Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego EOś i zwiększenie ilości punktów świetlnych EOś . Szczegóły
2379 2016-05-31 09:42:49 Umowa 33/2016/Or Wykonanie realizacji opracowanie następującej dokumentacji projektowej: Budowa podtorza dla ekspozycji lokomotywy typu TKt 48-143 na terenie działki Nr22/5i 2/26 w miejscowości Łazieniec w gminie Aleksandrów Kujawski oraz nadzór autorsko-inwestorski nad… Szczegóły
2380 2016-05-31 09:37:59 Umowa Nr 32/2016/Or Umowa o dzieło - polegająca na doprowadzeniu do estetycznego wyglądu mogił grobów wojennych oraz ich bezpośredniego otoczenia w tj.: mogiła zbiorowa na cmentarzu w miejscowości Goszczewo; mogiła Władysława Mariańskiego na… Szczegóły
2381 2016-05-30 15:06:01 Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 19.04.2016 r. Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 19.04.2016 r. Szczegóły
2382 2016-05-30 11:16:51 tytuł wpisu treść Szczegóły
2383 2016-05-30 10:42:33 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. BUDOWNICTWA W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Zatrudnienie – czerwiec 2016. I. DANE PODSTAWOWE:… Szczegóły
2384 2016-05-27 12:12:40 Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów Kujawski – Rożno Parcele Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów Kujawski – Rożno Parcele. Szczegóły
2385 2016-05-27 11:09:25 Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina… Szczegóły
2386 2016-05-25 14:16:04 Umowa Nr 31/2016/Or Umowa o dzieło - wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego w miejscowości Ostrowąs. Szczegóły
2387 2016-05-25 14:09:59 Umowa Nr 30/2016/Or Opracowanie i wygłoszenie prelekcji edukacyjnej 45 minutowej pn. "Wheeelchairtrip dookoła Europy i Ameryki Południowej" dla uczniów zespołu szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
2388 2016-05-25 14:05:28 Umowa Nr 29/2016/In "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" w następującym zakresie : budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ośno i Stawki. Szczegóły
2389 2016-05-25 13:52:06 Umowa Nr 28/2016/Pl Zakup 100 krzewów ozdobnych i 120 szt. drzew ozdobnych wyszczególnionych w zadaniu pn. "Nasadzenie zieleni na terenie gminy Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
2390 2016-05-25 13:49:01 Umowa Najmu Nr 27/2016/Pl Umowa najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Służewo Szczegóły
2391 2016-05-25 13:44:32 Umowa Nr 26/2016/In "Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota - I etap". Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dokumentację projektową wyłącznie w zakresie odcinka długości 600 m tj. od km 1+694 do… Szczegóły
2392 2016-05-25 13:33:57 Umowa Nr 25/2016/In Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: "Remont muszli znajdującej się w parku w miejscowości Służewo etap III" Szczegóły
2393 2016-05-24 11:53:21 Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.5.5.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy linii napowietrznej - kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.5.5.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy linii napowietrznej - kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia… Szczegóły
2394 2016-05-24 11:50:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.5.6.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy linii napowietrznej - kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.5.6.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy linii napowietrznej - kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia… Szczegóły
2395 2016-05-24 11:43:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.6.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy oświetlenia drogowego - wzdłuż drogi powiatowej nr 2608C na działkach nr: 142/1, 143/1 i 144/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.6.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy oświetlenia drogowego - wzdłuż drogi powiatowej nr 2608C na działkach nr: 142/1, 143/1 i 144/1 położonych w… Szczegóły
2396 2016-05-24 11:40:40 Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.5.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy oświetlenia drogowego - wzdłuż drogi powiatowej nr 2608C na działkach nr: 142/1, 143/1 i 144/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski. nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.5.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy oświetlenia drogowego - wzdłuż drogi powiatowej nr 2608C na działkach nr: 142/1, 143/1 i 144/1 położonych w… Szczegóły
2397 2016-05-24 11:36:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.8.6.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.8.6.2016.BG z 16.05.2016 r. w sprawie budowy ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm.… Szczegóły
2398 2016-05-24 11:33:13 Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.8.5.2016.BG z dnia 16.05.2016 r. sprawa budowy ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.8.5.2016.BG z dnia 16.05.2016 r. sprawa budowy ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm.… Szczegóły
2399 2016-05-24 11:24:59 Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.4.5.2016.BG z dnia 04.05.2016 r. sprawa wykonania urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 11d, 23e, 24b, 25b na terenie ujęcia wód podziemnych "Kuczek" na terenie działek nr: 58/1 i 58/12 położonych w miejscowości Kuczek, gm. Aleksandrów Kujawski. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.4.5.2016.BG z dnia 04.05.2016 r. sprawa wykonania urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 11d, 23e, 24b, 25b na terenie ujęcia wód… Szczegóły
2400 2016-05-24 11:19:43 Informacja o projekcie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położonego na terenie działki nr: 334/19 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn gm. Aleksandrów Kujawski. Informacja o projekcie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położonego na terenie działki nr: 334/19… Szczegóły
« 1 2 3 77 78 79 80 81 82 83 98 99 100 »