Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2401 2016-05-24 11:15:21 Informacja o projekcie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie działek nr: 12/2, 196/2, 192/3, 192/4, 192/1, 192/8, 192/5, 192/7, 192/6, 192/9, 192/10 1/15 i 1/9 w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gm. Aleksandrów Kujawski. Informacja o projekcie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie działek nr: 12/2, 196/2, 192/3, 192/4, 192/1, 192/8, 192/5, 192/7, 192/6, 192/9,… Szczegóły
2402 2016-05-24 11:09:37 Informacja o projekcie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec na terenie działek nr: 1/3, 1/7, 1/26 i 237 w obrębie ewidencyjnym Stawki gm. Aleksandrów Kujawski. Informacja o projekcie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec na terenie działek nr: 1/3, 1/7, 1/26 i 237 w obrębie ewidencyjnym Stawki… Szczegóły
2403 2016-05-24 08:46:01 Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska… Szczegóły
2404 2016-05-24 08:26:05 Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,… Szczegóły
2405 2016-05-24 08:03:32 Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. Szczegóły
2406 2016-05-23 14:55:18 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
2407 2016-05-20 08:27:49 Obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r. znak Pl.6220.12.16.2015.AE zawiadamia o: Możliwości zapoznania się z dokumentami zawierającymi informację o środowisku tzn. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: „Wymianie zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr… Szczegóły
2408 2016-05-17 15:53:33 Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. Szczegóły
2409 2016-05-13 08:48:20 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. BUDOWNICTWA W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Zatrudnienie – maj/czerwiec 2016. I. DANE PODSTAWOWE:… Szczegóły
2410 2016-05-10 11:48:53 Obwieszczenie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.13.2015.AE zawiadamia o: Podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Wymianie zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina… Szczegóły
2411 2016-05-10 11:45:23 Postanowienie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.12.2015.AE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wymianie zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion,… Szczegóły
2412 2016-05-10 11:21:30 Umowa Nr 24/2016/Pl Opracowanie kosztorysów i przedmiarów z zakresu oświetlenia LED dla budynków: OSP w Ostrowąsie, Zespołu Szkół w Stawkach, Zespołu Szkół w Służewie, Przedszkola w Otłoczynie, Gminnej Biblioteki w Służewie oraz wykonanie… Szczegóły
2413 2016-05-06 13:26:47 Protokół Nr XX z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 20 kwiecień 2016 roku. Protokół Nr XX z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 20 kwiecień 2016 roku. Szczegóły
2414 2016-05-06 12:50:57 Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r." Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r." Szczegóły
2415 2016-05-05 13:37:22 Uchwała Nr XX/149/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Uchwała Nr XX/149/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
2416 2016-05-05 11:44:19 Postanowienie z dnia 02-05-2016 r. znak Pl.6220.21.15.2015.2016.AE Postanawia się sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji znak: Pl.6220.21.12.2015.AE z dnia 02.12.2015r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w… Szczegóły
2417 2016-05-05 11:40:27 Obwieszczenie z dnia 02-05-2016r. znak Pl.6220.21.16.2015.2016.AE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że dnia 02.05.2016r. wydano z urzędu postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w wydanej decyzji znak: Pl.6220.21.12.2015.AE z dnia 02.12.2015r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zamierzenia inwestycyjnego… Szczegóły
2418 2016-05-04 14:04:30 Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020"dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o. Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020"dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z… Szczegóły
2419 2016-05-04 13:36:41 Uchwała Nr XX/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Uchwała Nr XX/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
2420 2016-05-04 13:28:05 Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
2421 2016-05-04 09:43:11 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 maja 2016 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 5 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 105 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i… Szczegóły
2422 2016-05-02 15:19:31 Uchwała Nr XX/144/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XX/144/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
2423 2016-05-02 14:57:29 Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
2424 2016-05-02 14:10:34 Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
2425 2016-05-02 10:39:06 Decyzja Nr 6/2016 O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak Pl.6733.15.7.2015.2016.BG DECYZJA NR 6/2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
2426 2016-05-02 10:36:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.15.8.2015.2016.BG OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z… Szczegóły
2427 2016-05-02 10:32:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.2.6.2016.BG sprawa budowy oczyszczalni ścieków, włączeniu do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, odpływie ścieków do stawu poprzez rów melioracyjny w miejscowości Grabie, na terenie działki nr. 147/4 w obrębie ewidencyjnym Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199… Szczegóły
2428 2016-05-02 10:29:51 Zawiadomienie znak: Pl.6733.2.5.2016.BG sprawa: budowy oczyszczalni ścieków, włączeniu do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, odpływie ścieków do stawu poprzez rów melioracyjny w miejscowości Grabie, na terenie działki nr. 147/4 w obrębie ewidencyjnym Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art.… Szczegóły
2429 2016-05-02 10:26:48 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: Pl.6733.10.1.2016.BG ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że… Szczegóły
2430 2016-05-02 10:23:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.10.2.2016.BG z dnia 25.04.2016 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199… Szczegóły
« 1 2 3 78 79 80 81 82 83 84 98 99 100 »