Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2431 2016-07-22 20:09:51 Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
2432 2016-07-22 19:37:55 Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
2433 2016-07-22 19:33:24 Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą "Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda". Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą "Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda". Szczegóły
2434 2016-07-22 19:27:25 Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej oceny prac plastycznych pn. "Sztandar Gminy Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej oceny prac plastycznych pn. "Sztandar Gminy Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
2435 2016-07-22 19:19:30 Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
2436 2016-07-22 19:14:21 Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2015 r. Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub… Szczegóły
2437 2016-07-22 19:00:45 Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
2438 2016-07-22 18:56:30 Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania oddziałów sportowych w gminie Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania oddziałów sportowych w gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
2439 2016-07-22 18:49:07 Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
2440 2016-07-22 18:44:02 Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
2441 2016-07-22 18:38:01 Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
2442 2016-07-22 11:54:49 Obwieszczenie z dnia 20-07-2016r. znak Pl.6733.14.7.2016.MZ Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej… Szczegóły
2443 2016-07-22 11:33:18 Obwieszczenie z dnia 19-07-2016r. znak Pl.6220.9.7.2016.AE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ) zawiadamia, że w dniu 24.05.2016r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 31.05.2016r.)  Pana Jacka Prusak… Szczegóły
2444 2016-07-22 07:57:41 Obwieszczenie z dnia 18-07-2016r. znak Pl.6733.11.9.2016.BGKW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że na… Szczegóły
2445 2016-07-20 13:41:49 Obwieszczenia z dnia 11-07-2016r. znak Pl.6220.41.14.2016.AE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zawiadamia się, że w dniu 11 lipca 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego dla hodowli 40 szt.… Szczegóły
2446 2016-07-20 13:38:35 Obwieszczenie z dnia 19-07-2016r. znak Pl.6220.18.2.2016.AE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia o: 1)       złożeniu wniosku przez Pana Leszka Kanarek i Pana Jarosława Kanarek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowej… Szczegóły
2447 2016-07-19 08:30:46 Obwieszczenie z dnia 14-07-2016r. znak GR.6733.9.2016 Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 06-07-2016r. zostało wszczęte na wniosek SIME Polska Sp. z o.o ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o… Szczegóły
2448 2016-07-19 08:21:07 Obwieszczenie z dnia 11-07-2016r. znak Pl.6220.17.2.2016.AE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zawiadamia o:  1.   złożeniu wniosku przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” Sp. z .o.o. z/s ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach… Szczegóły
2449 2016-07-18 14:25:09 Postanowienie z dnia 12-07-2016r. znak RPI.6220.1.13.6 Wójt Gminy w wielkiej Nieszawce wydał postanowienie z dnia 12-07-2016r. znak RPI.6220.1.13.6 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego… Szczegóły
2450 2016-07-18 14:19:06 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 07-07-2016 r. znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.8 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30-06-2016r. znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM.2 przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 18-04-2016 znak DOOŚ-OAI.4233.2016.pM uchylającą w całości decyzję… Szczegóły
2451 2016-07-14 14:11:58 Umowa Nr 58/2016/In "Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów kujawski - Rożno -Parcele". Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dokumentację projektową wyłącznie w zakresie budowy odcinka od km 0+661 do… Szczegóły
2452 2016-07-14 14:10:02 Umowa Nr 57/2016/In Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski". Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dokumentację projektową wyłącznie z zakresie budowy odcinka Opoczki - Grabie… Szczegóły
2453 2016-07-14 14:07:25 Umowa Nr 56/2016/Or Wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie festynu pn. "Noc Świętojańska" w miejscowości Służewo Szczegóły
2454 2016-07-14 14:03:40 Umowa Nr 55/2016/Or Określenie zasad dzierżawy urządzeń zwanych dalej "Urządzeniem", którego typ, model, numer fabryczny, numer inwentarzowy, stan licznika, wyposażenie standardowe i dodatkowe oraz wartości wraz z wyposażeniem wyszczególnione są w "Protokole przekazania… Szczegóły
2455 2016-07-14 14:00:18 Umowa Nr 54/2016/Pl Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów kujawski wraz z wykorzystaniem OZE Szczegóły
2456 2016-07-13 15:28:26 Umowa Nr 53/2016/Or Usługa obsługi technicznej, nagłośnienia i oświetlenia podczas Dożynek Gminnych w Stawkach Szczegóły
2457 2016-07-13 15:26:22 Umowa Nr 52/2016/Or Wykonanie oprawy muzycznej z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Odolionie Szczegóły
2458 2016-07-13 15:22:54 Umowa Nr 51/2016/Or Dofinansowanie przyznanego Jednostce Samorządu Terytorialnego w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w odniesieniu do animatora pracującego na boisku sportowym zlokalizowanym w Przybranowie. Szczegóły
2459 2016-07-13 15:19:48 Umowa Nr 50/2016/Or Zabezpieczenie nagłośnienia w trakcie Powiatowych Zawodów Strażackich na stadionie piłkarskim GMLKS "Orzeł" Szczegóły
2460 2016-07-13 15:17:50 Umowa Nr 49/2016/Or Przygotowanie i wykonanie konferansjerki oraz animacja dla dzieci podczas festynu z okazji "Dnia Dziecka" w Stawkach Szczegóły
« 1 2 3 79 80 81 82 83 84 85 104 105 106 »