Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2431 2015-12-02 14:37:13 Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. Szczegóły
2432 2015-12-02 14:32:05 Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2017. Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2017. Szczegóły
2433 2015-12-02 14:28:15 Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2019. Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2019. Szczegóły
2434 2015-12-02 12:01:06 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015. Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015. Szczegóły
2435 2015-12-02 11:46:29 Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni… Szczegóły
2436 2015-12-02 11:44:21 Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Łazieniec. Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
2437 2015-12-02 11:40:41 Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Szczegóły
2438 2015-12-02 11:37:10 Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Szczegóły
2439 2015-12-02 11:23:57 Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. Szczegóły
2440 2015-12-02 11:19:53 Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Szczegóły
2441 2015-12-02 11:00:06 Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Szczegóły
2442 2015-12-02 10:50:27 Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.… Szczegóły
2443 2015-12-02 10:38:48 Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Szczegóły
2444 2015-12-02 10:24:41 Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
2445 2015-11-15 21:18:46 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2014 r. Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2014 r. Szczegóły
2446 2015-11-15 21:15:48 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2014 r. Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2014 r. Szczegóły
2447 2015-11-15 21:12:36 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2014 r. Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2014 r. Szczegóły
2448 2015-11-15 21:08:47 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2014 r. Oświadczenie majątkowe oraz korekta oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Olszewskiego za 2014 r. Szczegóły
2449 2015-11-15 20:47:26 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2014 rok Szczegóły
2450 2015-11-15 20:44:35 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2014 rok Szczegóły
2451 2015-11-15 20:42:03 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2014 rok Szczegóły
2452 2015-11-15 20:39:13 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2014 rok Szczegóły
2453 2015-11-15 20:36:24 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2014 rok Szczegóły
2454 2015-11-15 20:33:41 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2014 rok Szczegóły
2455 2015-11-15 20:30:21 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2014 rok Szczegóły
2456 2015-11-15 20:27:03 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2014 rok Szczegóły
2457 2015-11-05 22:19:06 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Biniak za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Biniak za 2014 rok Szczegóły
2458 2015-11-05 22:12:06 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Korzeniewskiego za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Korzeniewskiego za 2014 rok Szczegóły
2459 2015-11-05 21:59:07 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2014 rok Szczegóły
2460 2015-11-05 21:32:28 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2014 rok Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2014 rok Szczegóły
« 1 2 3 79 80 81 82 83 »