Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Więcej informacji w sprawach związanych z funkcją urzędnika wyborczego, zobacz na stronie internetowej PKW: http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian