Zapytanie ofertowe na zapewnienie posiłków dla minimum 80 osób, maksymalnie 120 osób (łącznie) podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców w związku z realizacją projektu: pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zapewnienie posiłków dla minimum 80 osób, maksymalnie 120 osób (łącznie) podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców w związku z realizacją projektu: pn. „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać na załączonym formularzu składania ofert w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu opublikowania niniejszego zapytania ofertowego. Termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Oferty można składać elektronicznie na adres: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Szczegóły zapytania w załączniku.

20-11-2017 – w załączniku przedstawiono rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 07.11.2017
  • Data składania ofert 14.11.2017
  • Godzina składania ofert 15:00
  • Data otwarcia ofert 15.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 8:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Numer UZP/TED Pl.042.8.2016.MA
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian