Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040

Wójt Gminy Aleksandrow Kujawski zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040, której celem jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Gminie Aleksandrów Kujawski.

Dokument ten kompleksowo podchodzi do tematu elektromobilności w gminie. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

  • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • budowa zintegrowanego publicznego systemu komunikacji;
  • budowa infrastruktury rowerowej;
  • działania edukacyjne.

Finalnie Strategia służyć będzie realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest bardzo istotny.

Projekt Strategii można pobrać poniżej. W przypadku uwag prosimy o skorzystanie z załączonego formularza i odesłanie go na adres mailowy sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl  w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r.  do dnia 13 lipca 2020 r. w postaci wypełnionego pliku word lub pdf.

Ponadto Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza na  konsultacje społeczne w formie spotkań z mieszkańcami, które odbędą się:

30 czerwca:

08:00 – 12:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;
12:00 – 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;

1 lipca:

08:00 – 12:00 – Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie (spotkanie dla podopiecznych DDP)
12:00 – 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;

2 lipca:

08:00 – 12:00 – Dzienny Dom Pobytu w Zdunach (spotkanie dla podopiecznych DDP);
12:00 – 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;
16:00 – 20:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;

3 lipca:

08:00 – 12:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;
12:00 – 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;
16:00 – 20:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Służewie;

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian