Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

 1. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego oraz opisać: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”.
 2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem skrzynki elektronicznej (zlobek[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl) do dnia 30-01-2019r do godziny 15.30
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Do kontaktu upoważniona jest Pani Monika Rolirad, tel. 54 2822059 wew. 26
 6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30-01-2019r., a następnie zostaną ogłoszone wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły i załączniki poniżej.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 22.01.2019
  • Data składania ofert 30.01.2019
  • Godzina składania ofert 15:30
  • Data otwarcia ofert 30.01.2019
  • Godzina otwarcia ofert 15:35
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksanzdrów Kujawski
  • Numer UZP/TED RG.271.1.2019.MR
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian