Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.12.2019 r. znak DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.2 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na ,,Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian