Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2019 r.znak: DOP.WOŚ.436.2.2019.MK. o niemożności zakończenia postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia: ” Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian