Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian