Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla działki ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo gm. Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz zapisu o prawie unieważnienia przetargu umieszczonym  w ogłoszeniu o drugim ustnym przetargu nieograniczonym, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że unieważnia przeprowadzenie w dniu 31.10.2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej na działce ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00016700/7. Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie na którym brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego obszaru Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski, uchwała XXX/239/21 z dnia 30 marca 2021 r., działki przewidziane są jako: teren gruntów rolnych klas bonitacyjnych I-III.

Powodem unieważnienia przetargu jest brak złożenia ważnych ofert kupna. Informacja o unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

PDFMX-3060N_20231102_115039.pdf (240,15KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego