Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 17811Luty: 12105Marzec: 21739Kwiecień: 24714Maj: 22283Czerwiec: 12968
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 2Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 88Wrzesień: 3332Październik: 10217Listopad: 24850Grudzień: 13925
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13080
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 6339
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6152
 4. Ogłoszenia o zbywaniu mienia
  Wyświetleń: 5802
 5. Wybory do Sejmu i Senatu 2023
  Wyświetleń: 3902
 6. Załatw sprawę w urzędzie
  Wyświetleń: 3798
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2182
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1640
 9. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 1359
 10. Insygnia Gminy
  Wyświetleń: 1301
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1288
 12. Obwieszczenia i zawiadomienia - Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
  Wyświetleń: 1109
 13. Archwium BIP
  Wyświetleń: 1083
 14. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1066
 15. Uchwały Kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 1062
 16. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 953
 17. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Wyświetleń: 907
 18. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 852
 19. Sołtysi i rady soleckie
  Wyświetleń: 839
 20. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 773
 21. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu
  Wyświetleń: 674
 22. Statut Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 666
 23. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 660
 24. Kierownicy wydziałów urzędu gminy
  Wyświetleń: 659
 25. Sesja Online
  Wyświetleń: 655
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 648
 27. Zawiadomienia o terminach sesji i obrad komisji
  Wyświetleń: 609
 28. Rozkłady jazdy
  Wyświetleń: 604
 29. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC I ZUS W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
  Wyświetleń: 599
 30. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 584
 31. Kontakt Straż Gminna
  Wyświetleń: 572
 32. O gminie
  Wyświetleń: 548
 33. Przewodniczący Rady Gminy
  Wyświetleń: 541
 34. Rejestr umów
  Wyświetleń: 539
 35. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 535
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 530
 37. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 528
 38. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 518
 39. Statuty sołeckie
  Wyświetleń: 508
 40. BIP-y jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 507
 41. Informacje ogólne 2023
  Wyświetleń: 506
 42. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów
  Wyświetleń: 504
 43. Budżet gminy
  Wyświetleń: 497
 44. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski - Andrzej Olszewski
  Wyświetleń: 490
 45. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 474
 46. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aeksandrowa Kujawskiego z dnia 14.09.2023 r. znak GR.6733.11.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 470
 47. Konkursy
  Wyświetleń: 457
 48. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 446
 49. Analiza zagrożeń w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w Gminie Aleksandró Kujawski
  Wyświetleń: 412
 50. Obwieszczenia i komunikaty
  Wyświetleń: 408
 51. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 389
 52. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy
  Wyświetleń: 387
 53. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 377
 54. Protokoły wnioski sołeckie
  Wyświetleń: 375
 55. Zakup wraz z dostawą wyposażenia pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Bursztynek w ramach zadania pn. „Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029”
  Wyświetleń: 374
 56. Ogłoszenia i aktualności
  Wyświetleń: 373
 57. Zarządzenie Nr 123/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 367
 58. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 354
 59. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 354
 60. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 345
 61. Informacje dla Wyborców
  Wyświetleń: 339
 62. Lista kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu wyborczym Numer 5 obejmującym Gminę Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 334
 63. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 333
 64. Wydanie dowodu osobistego - przez Internet (dotyczy wyłącznie dzieci do 12. roku życia)
  Wyświetleń: 329
 65. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 328
 66. Regulamin przewozów
  Wyświetleń: 320
 67. Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia".
  Wyświetleń: 315
 68. EWIDENCJA ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  Wyświetleń: 310
 69. Plan Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 304
 70. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 302
 71. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 298
 72. Dokumenty publikowane przez wójta
  Wyświetleń: 294
 73. ISO w Urzędzie
  Wyświetleń: 293
 74. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znak PL.6722.9.22.2021.MJ
  Wyświetleń: 291
 75. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
  Wyświetleń: 289
 76. Ogłoszenia i informacje - Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 285
 77. Odpady komunalne – DEKLARACJA
  Wyświetleń: 284
 78. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 283
 79. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rożno-Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znak PL.6733.10.19.2021.MJ
  Wyświetleń: 280
 80. Petycje
  Wyświetleń: 273
 81. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 263
 82. Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 261
 83. Uchwały sołeckie
  Wyświetleń: 260
 84. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 259
 85. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 258
 86. Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 28 września 2023 roku o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie.
  Wyświetleń: 258
 87. Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 256
 88. Zebrania wiejskie
  Wyświetleń: 255
 89. Baza Ogranizacji
  Wyświetleń: 254
 90. Wyniki głosowań
  Wyświetleń: 253
 91. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 252
 92. Strategia Rozwoju Elektromobilności
  Wyświetleń: 251
 93. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 250
 94. Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 250
 95. Zakup wraz z dostawą towarów (sprzętów i urządzeń) w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 245
 96. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 244
 97. Protokoły Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 240
 98. Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 238
 99. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 237
 100. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 237
 101. Statystyka Gminy
  Wyświetleń: 235
 102. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.2.2023.AJ z dnia 18.09.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działek 148/6 i 147
  Wyświetleń: 234
 103. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 234
 104. Opinie Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 233
 105. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 232
 106. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 232
 107. Protokoły Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 231
 108. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 229
 109. Protokół Nr 76/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 228
 110. Uchwała Nr LXIV/518/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2024 r.
  Wyświetleń: 226
 111. Zawiadomienie o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 22 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8 
  Wyświetleń: 224
 112. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 222
 113. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 218
 114. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 216
 115. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.20.17.2023.AJ z dnia 13.10.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego olegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski”„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 214
 116. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 214
 117. Wykonanie Planu inwestycji dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim"
  Wyświetleń: 212
 118. Obwieszczenia i komunikaty Sołectwa
  Wyświetleń: 210
 119. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Wyświetleń: 210
 120. Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 208
 121. Wykaz głosowań z LXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 208
 122. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.35.2023.AJ z dnia 11.09.2023 r. zawiadamiające o wniesieniu przez stronę odwołania wraz z wnioskiem o przywrócenieterminu do wniesienia odwołania
  Wyświetleń: 207
 123. Protokoły Komisja Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 207
 124. Wnioski
  Wyświetleń: 207
 125. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10 listopada 2023 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Wyświetleń: 205
 126. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 201
 127. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 200
 128. Wybory na ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 200
 129. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 197
 130. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 197
 131. Uchwała Nr LXVI/554/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 195
 132. Ogłoszenia i aktualności Straż Gminna
  Wyświetleń: 194
 133. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 194
 134. Protokoły Komisja Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 193
 135. Statuty sołeckie - Akty Prawne
  Wyświetleń: 193
 136. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 192
 137. POSTANOWIENIE NR 191/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 192
 138. Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 192
 139. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2024
  Wyświetleń: 192
 140. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 września 2023 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 191
 141. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 190
 142. Obwieszczenie znak OŚ.6220.22.16.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych Poczałkowo D, Poczałkowo E, o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towar
  Wyświetleń: 189
 143. Protokoły Komisji Gospodarki Przestrzennej i Rolnej
  Wyświetleń: 189
 144. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 189
 145. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 189
 146. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 188
 147. Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego znak: GD.ZUZ.5.4210.284.2023.AOC z dnia 25 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 186
 148. Zarządzenie Nr 78/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenie dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 185
 149. Badanie satysfakcji klienta
  Wyświetleń: 184
 150. Uchwały Kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 184
 151. Informacja o gruntach.
  Wyświetleń: 183
 152. RODO
  Wyświetleń: 183
 153. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 183
 154. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  Wyświetleń: 182
 155. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 181
 156. Raport o stanie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 181
 157. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 181
 158. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 180
 159. Uchwała Nr LXII/507/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
  Wyświetleń: 180
 160. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 179
 161. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 179
 162. Poziom odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 179
 163. Profil zaufany
  Wyświetleń: 179
 164. Wybory 2023 - głosowanie poza miejscem zameldowania
  Wyświetleń: 179
 165. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy dróg oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 179
 166. Informacja o zgromadzeniu 5 - 6 marca 2024 rok
  Wyświetleń: 178
 167. Protokół z obraz LXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 177
 168. Certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 176
 169. POSTANOWIENIE NR 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 176
 170. Uchwała Nr LXI/501/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 176
 171. Zlecenie zadań – tryb uproszczony
  Wyświetleń: 176
 172. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 174
 173. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 174
 174. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Joanny Czarneckiej Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 172
 175. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 171
 176. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 marca 2024 r. Gminna Komisja Wyborcza w Aleksandrowie Kujawskim wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w częsci okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 171
 177. Zarządzenie nr 95/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 171
 178. Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 169
 179. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 169
 180. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 169
 181. Pobierz programy
  Wyświetleń: 169
 182. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 168
 183. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 164
 184. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  Wyświetleń: 164
 185. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 163
 186. Wybory do izb rolniczych 2023
  Wyświetleń: 163
 187. Podmiot odbierający odpady komunalne i miejsca zagospodarowania odpadów
  Wyświetleń: 161
 188. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 160
 189. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 159
 190. Sprawy meldunkowe
  Wyświetleń: 159
 191. Zawiadomienie o zwołaniu LXVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 26 marca 2024 roku o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie przy ulicy Brzeskiej 1
  Wyświetleń: 159
 192. Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie. Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag dla Strategii ZIT.
  Wyświetleń: 158
 193. Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 pażdziernika 2023 r.
  Wyświetleń: 156
 194. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 155
 195. Obwieszczenie znak: PL.6733.3.25.2023.MJ z 11 września 2023 r.
  Wyświetleń: 155
 196. Zarządzenie nr 104A/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 155
 197. POSTANOWIENIE NR 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 154
 198. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 154
 199. Zarządzenie Nr 78A/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenie dotacji.
  Wyświetleń: 154
 200. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 153
 201. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie przebudowy drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a
  Wyświetleń: 153
 202. Informacja o składach i funkcjach członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 152
 203. Informacje o Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.
  Wyświetleń: 152
 204. Rozkład jazdy 2023
  Wyświetleń: 151
 205. Skład Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 151
 206. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 150
 207. Uchwała Nr LXI/502/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  Wyświetleń: 150
 208. Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 150
 209. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2023 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.34
  Wyświetleń: 150
 210. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 149
 211. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 149
 212. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 149
 213. Rozkład jazdy – Linia nr 2 Stawki-Odolion-Kuczek-Nowy Ciechocinek-Ośno-Słomkowo-Ośno Drugie-Plebanka-Stawki
  Wyświetleń: 149
 214. Plany Polowań Koła Łowieckiego: nr 1 "Łoś" ZO Włocławek oraz nr 51 "Bażant" w Gniewkowie na sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 146
 215. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Wyświetleń: 144
 216. Zarządzenie Nr 127/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 5 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. nr 119, obręb Zgoda)"
  Wyświetleń: 144
 217. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 18 września 2023 r. podające do publicznej wiadomości, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 12:00.
  Wyświetleń: 143
 218. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy nr 8 kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.
  Wyświetleń: 143
 219. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 143
 220. Plan Zamówień Publicznych rok 2024
  Wyświetleń: 143
 221. PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA
  Wyświetleń: 139
 222. Umowa nr 97/2023/GZOS zawarta w dniu 4 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do szkoły prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 139
 223. Zawiadomienie o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 27 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 139
 224. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdalena Stolarska-Oczki Kierownik GZOS
  Wyświetleń: 138
 225. Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 138
 226. Usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 138
 227. Lista kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu wyborczym Numer 13 obejmujący Gminę Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 137
 228. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 136
 229. Postanowienie NR 145/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 135
 230. Uchwała Nr LXII/504/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 - 2035
  Wyświetleń: 135
 231. Wyniki Wyborów Samorządowych do Rady Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 135
 232. Zarządzenie Nr 99/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 134
 233. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 133
 234. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 132
 235. Protokół Nr 64/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 236. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 237. Zarządzenie Nr 133/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 131
 238. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 12
  Wyświetleń: 130
 239. Statut Sołectwa Służewo
  Wyświetleń: 130
 240. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danielewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 129
 241. Rozkład jazdy – Linia nr 3 [TAM] Służewo-Opoki-Grabie-Opoczki-Wilkostowo-Zduny-Poczałkowo-Przybranówek-Przybranowo-Wólka-Podgaj-Rudunki-Rożno Parcele-Służewo TAM
  Wyświetleń: 129
 242. Oświadczenie majątkowe Pani Leny Marii Smolińskiej  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przybranowie w związku z rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku
  Wyświetleń: 128
 243. Protokół Nr 47/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 127
 244. Uchwała Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 127
 245. Uchwała Nr LXI/500/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 127
 246. Uchwała Nr LXV/534/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 127
 247. Dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 80 ton na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 126
 248. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 125
 249. Rozkład jazdy – Linia nr 8 [TAM] Stawki-Otłoczyn-Wołuszewo-Słońsk Dolny-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 124
 250. Przebudowa drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a
  Wyświetleń: 123
 251. Rejestr działalności regulowanej – Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 123
 252. Uchwała Nr LXI/499/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
  Wyświetleń: 123
 253. Zarządzenie Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 123
 254. Zarządzenie Nr 150/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
  Wyświetleń: 122
 255. Obwieszczenie z dnia 12.12.2023 r. znak PL.6722.6.26.2017.2023.MJ o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 121
 256. Protokół Nr 37/23 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 121
 257. Uchwała Nr LXI/498/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035.
  Wyświetleń: 121
 258. Uchwały
  Wyświetleń: 121
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 120
 260. Obwieszczenie z dnia 29.11.2023 r. znak PL.4125.11.94.2023.MJ o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych, kart adresowych zabytków archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 120
 261. Statut Sołectwa Rudunki
  Wyświetleń: 120
 262. Statut Sołectwa Słomkowo
  Wyświetleń: 120
 263. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 119
 264. Uchwała Nr LXV/549/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 119
 265. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 117
 266. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu
  Wyświetleń: 117
 267. Statut Sołectwa Opoki
  Wyświetleń: 117
 268. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 116
 269. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 116
 270. Uchwały wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 116
 271. Wydanie dowodu osobistego - w urzędzie ( dla osób powyżej 12 roku życia )
  Wyświetleń: 116
 272. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyświetleń: 115
 273. Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Planu Opiekuńczo-Wychowawczo-Edukacyjnego w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie.
  Wyświetleń: 115
 274. Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.311.2023.SK z dnia 10.10.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce o numerze ewidencyjnym 149/19 obręb 0024 Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej.
  Wyświetleń: 115
 275. Zarządzenie Nr 106/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Reymonta w miejscowości Łazieniec"
  Wyświetleń: 114
 276. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 113
 277. Statut Sołectwa Przybranówek
  Wyświetleń: 113
 278. Statut Sołectwa Stawki
  Wyświetleń: 113
 279. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 113
 280. Obwieszczenie WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn"
  Wyświetleń: 112
 281. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 11
  Wyświetleń: 112
 282. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn"
  Wyświetleń: 111
 283. Otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 111
 284. Statut Sołectwa Wilkostowo
  Wyświetleń: 111
 285. Statut Sołectwa Wołuszewo
  Wyświetleń: 111
 286. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Budżetowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 marca 2024 r. w sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 111
 287. Zawiadomienie o wyjazdowej Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu w dniu 1 września o godzinie 08:00
  Wyświetleń: 111
 288. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn".
  Wyświetleń: 109
 289. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 109
 290. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 31.08.2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 108
 291. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 06.12.2023 r. znak PL.6722.1.21.2023.MJ
  Wyświetleń: 108
 292. Statut Sołectwa Wólka
  Wyświetleń: 108
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2023 r. znak PL.6733.24.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamerzenia inwestyycjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka , gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 107
 294. Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  Wyświetleń: 107
 295. Statut Sołectwa Zduny
  Wyświetleń: 107
 296. Statut Sołectwa Łazieniec
  Wyświetleń: 106
 297. Uchwała Nr LXV/550/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 106
 298. Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 września 2023 r.
  Wyświetleń: 105
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.13.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Zofii Bartczak w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 74/5, obręb 0017 Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawki.
  Wyświetleń: 105
 300. Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Janusza Stępińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego w związku z zakończeniem pracy
  Wyświetleń: 105
 301. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę antysmogową - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 105
 302. Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych Nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12.
  Wyświetleń: 105
 303. Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 104
 304. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla budowy budynku świetlicy „Kuźnia smaków Kujaw” w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 104
 305. Zarządzenie Nr 23/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 104
 306. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 307. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 103
 308. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 103
 309. Zawiadomienie o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 28 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 103
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2023 r. znak PL.6733.20.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 102
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.33.9.2023.AJ z dnia 05.09.2023 r.
  Wyświetleń: 102
 312. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 102
 313. Rozkład jazdy – Linia nr 8 [POWRÓT] Stawki-Otłoczyn-Wołuszewo-Słońsk Dolny-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 102
 314. Statut Sołectwa Słońsk Dolny
  Wyświetleń: 102
 315. Zarządzenia
  Wyświetleń: 102
 316. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM zarzadzonym na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 101
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.8.18.2023.AJ z dnia 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 101
 318. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 101
 319. Postanowienie NR 146/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 101
 320. Protokoły z sesji, obrad komisji
  Wyświetleń: 101
 321. Uchwała Nr LXV/551/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski i nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 101
 322. Dostawa kruszywa twardego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 100
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2023 r. znak PL.6733.25.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu deczyji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 9/2 obręb Kuczek oraz na terenie działenr 123/1, 98/4 obreb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 100
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 lutego 2024 r. o numerach, granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 100
 325. Statut Sołectwa Przybranowo
  Wyświetleń: 100
 326. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 14
  Wyświetleń: 99
 327. POSTANOWIENIE NR 230/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 99
 328. Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 99
 329. Sprawozdania z realizacji Planu działań krótkoterminowych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia do 17 lipca 2023 r. (sprawozdanie okresowe) oraz za okres 2020-2023 (sprawozdanie końcowe)
  Wyświetleń: 99
 330. Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza PM 2,5 za okres sprawozdawczy od 01 stycznia do 17 lipca 2023 r. (sprawozdanie okresowe) oraz za okres 2020-2023 (sprawozdanie końcowe)
  Wyświetleń: 99
 331. Statut Sołectwa Opoczki
  Wyświetleń: 99
 332. Zameldowanie na pobyt stały / czasowy
  Wyświetleń: 99
 333. Statut Sołectwa Ostrowąs
  Wyświetleń: 98
 334. Protokół Nr 25/23 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 25 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 335. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15
  Wyświetleń: 96
 336. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17
  Wyświetleń: 96
 337. Obwieszczenie z dnia 26.02.2024 r. znak PL.673.111.11.2023.ES o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 11/2024 w dniu 26.02.2024 r., na wniosek inwestora.
  Wyświetleń: 96
 338. Zarządzenie Nr 135/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie kserokopii z akt
  Wyświetleń: 96
 339. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13
  Wyświetleń: 95
 340. Obwieszczenie znak OŚ.6220.33.21.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid: 4/20, 9/24, 9/34, 88/2, 88/1, 91 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”,
  Wyświetleń: 95
 341. Protokół Nr 45/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i sportu odbytej w dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 342. Statut Sołectwa Ośno Drugie
  Wyświetleń: 95
 343. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 10
  Wyświetleń: 94
 344. Protokół z obrad LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 345. Rozkład jazdy – Linia nr 6 Stawki-Odolion-Kuczek-Nowy Ciechocinek-Ostrowąs- Plebanka-Ośno Drugie-Słomkowo-Ośno-Stawki
  Wyświetleń: 94
 346. Rozkład jazdy – Linia nr 7 [POWRÓT] Stawki-Słońsk Dolny-Wołuszewo-Otłoczyn-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 94
 347. Statut Sołectwa Goszczewo
  Wyświetleń: 94
 348. Statut Sołectwa Grabie
  Wyświetleń: 94
 349. Korekta oświadczenia majątkowego Pana Macieja Maciejewskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie
  Wyświetleń: 93
 350. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Dominiki Sobczak Podinspektor ds. budownictwa
  Wyświetleń: 93
 351. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 93
 352. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 października 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV-
  Wyświetleń: 93
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.13.16.2023.AJ z dnia 09.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu zbiornika naziemnego dwupłaszczowego jednokomorowego o pojemności 20m³ przeznaczonego do magazynowania oleju opałowego, zbiornik bezciśnieniowy” na działce ewidencyjnej nr 148/5 w miejscowości Rudunki, obręb 0025, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 93
 354. Statut Sołectwa Poczałkowo
  Wyświetleń: 93
 355. UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 93
 356. Wyniki Wyborów Samorządowych Rada Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 93
 357. Zarządzenie Nr 101a/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach ew. nr 87/3 i 29/3 w miejscowości Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00036904/3 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia.
  Wyświetleń: 93
 358. Zawiadomienie z dnia 01.09.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podające do publicznej wiadomości informację że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4210.297.2023.AOC z dnia 01.09.2023 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków i innych substancji mogących zanieczyścić wody, w związku z inwestycją pn: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn Gardeja”
  Wyświetleń: 93
 359. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
  Wyświetleń: 92
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.15.8.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Podziale działek nr 216/3, 216/4 i 216/5 w obrębie Rożno-Parcele i budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą w gminie Aleksandrów Kujawski ”
  Wyświetleń: 92
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.33.12.2023.AJ z dnia 12.10.2023 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid: 4/20, 9/24, 9/34, 88/2, 88/1, 91 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, wojewódz
  Wyświetleń: 92
 362. Rozkład jazdy – Linia nr 7 (TAM) Stawki-Słońsk Dolny-Wołuszewo-Otłoczyn-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 92
 363. Statut Sołectwa Białe Błota
  Wyświetleń: 92
 364. Statut Sołectwa Podgaj
  Wyświetleń: 92
 365. Uchwała Nr LXVI/555/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 - 2035
  Wyświetleń: 92
 366. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 92
 367. Protokół z przeprowadzenia dskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego rozwiązaniami
  Wyświetleń: 91
 368. Rozkład jazdy – Linia nr 3 [POWRÓT] Służewo-Opoki-Grabie-Opoczki-Wilkostowo-Zduny-Poczałkowo-Przybranówek-Przybranowo-Wólka-Podgaj-Rudunki-Rożno Parcele-Służewo
  Wyświetleń: 91
 369. Statut Sołectwa Plebanka
  Wyświetleń: 91
 370. Umowa Nr 91/2023/ZP zawarta w dniu 11 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 91
 371. Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 91
 372. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 91
 373. Zarządzenie Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenie dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 91
 374. Deklaracja na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 90
 375. Informacje ogólne 2024
  Wyświetleń: 90
 376. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 90
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.09.2023 r. znak PL.6733.22.8.2023.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projketu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 90
 378. Statut Sołectwa Odolion
  Wyświetleń: 90
 379. Korekta oświadczenia majątkowego Pana Piotra Gondka Prezesa GPU Algawa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 89
 380. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu (podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne)
  Wyświetleń: 89
 381. Protokół Nr 60/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 89
 382. Zarządzenie Nr 91/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 sierpnia 2023 r.  w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 89
 383. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2024 r. w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 
  Wyświetleń: 89
 384. Informacja o rozstrzygnięcieu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dla działek nr 87/3 i 29/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo gm. Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 88
 385. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  Wyświetleń: 88
 386. Konsultacje społeczne "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r.
  Wyświetleń: 88
 387. Kopie protokołów głosowania w wyborach do sejmu i do senatu oraz w referendum
  Wyświetleń: 88
 388. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Karoliny Linek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 88
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2023 r. PL.6733.25.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 87
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2023 znak: PL.6733.19.13.2023.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego
  Wyświetleń: 87
 391. Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących działkę ewidencyjną nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 87
 392. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 13
  Wyświetleń: 87
 393. Protokół Nr 61/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 394. Statut Sołectwa Chrusty
  Wyświetleń: 87
 395. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 87
 396. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12
  Wyświetleń: 86
 397. Umowa nr ZAK/17/2024/OŚ zawarta w dniu 30 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest element i wykonanie projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja!"
  Wyświetleń: 86
 398. Informacja Starosty Aleksandrowskiego, że decyzją z dnia 28.11.2023 r., znak sprawy AB.6740.279.2023, Nr 296/2023 udzielił Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany na zadanie pn. budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 160226C (Poczałkowo) do skrzyżowania z drogą gminną nr 160222C (Przybranówek) w miejscowości Poczałkowo, działki nr 92, 160, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Poczałkowo oraz w miejscowości Przybranówek, działki nr 34, 57/1, 84, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Przybranówek.
  Wyświetleń: 85
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.10.2023 r. znak PL.6733.27.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania adminsitracyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśniena na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 85
 400. Statut Sołectwa Ośno
  Wyświetleń: 85
 401. Statut Sołectwa Otłoczyn
  Wyświetleń: 85
 402. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
  Wyświetleń: 84
 403. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 130/2, 135/2, 133/2, 131/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 84
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.30.51.2023.AJ z dnia 28.09.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłego Romana Szeląg o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.08.2023 r. znak: OŚ.6220.30.44.2022.2023.AJ
  Wyświetleń: 84
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.33.14.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. w sprawie możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid: 4/20, 9/24, 9/34, 88/2, 88/1, 91 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.
  Wyświetleń: 84
 406. Protokół Nr 74/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 407. Statut Sołectwa Rożno-Parcele
  Wyświetleń: 84
 408. Wykaz głosowań z LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 409. Zarządzenie Nr 140/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 84
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.11.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 74/5, obręb 0017 Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawki.
  Wyświetleń: 83
 411. Uchwała Nr LXIV/519/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 83
 412. Zarządzenie Nr 141/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 83
 413. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 13.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 
  Wyświetleń: 83
 414. Informacja o unieważnieniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla działki ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 82
 415. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdy Gralak Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
  Wyświetleń: 82
 416. Obwieszczenie OŚ.6220.21.15.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowa
  Wyświetleń: 82
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2023 r. PL.6733.3.28.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do ponownych uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegjącego na: budowie linii kablowej na terenie działek nr 279, 280/3, 280/4, 3214/10, 29/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 82
 418. Ogłaszanie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach nr ew. 87/3 i 29/3 w miejscowości Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 82
 419. Protokoł Nr 75/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 420. Rozkład jazdy – Linia 5 Stawki-Ostrowąs-Plebanka-Ośno Drugie-Ośno-Słomkowo-Ośno
  Wyświetleń: 82
 421. Rozkład jazdy – Linia nr 4 Opoki-Grabie-Opoczki-Wilkostowo-Zduny-Opoki
  Wyświetleń: 82
 422. Zarządzenie Nr 138/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA w Przybranowie
  Wyświetleń: 82
 423. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16
  Wyświetleń: 81
 424. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdaleny Zarębskiej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 81
 425. Rozkład jazdy 2024
  Wyświetleń: 81
 426. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 81
 427. Zarządzenie Nr 87/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 1 zamówienia: Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z budową 29 wjazdów do dz. 21/31, 21/30, 21/40, 21/39, 21/38, 21/37, 21/34, 21/43, 21/26, 21/33, 21/45, 21/46, 21/47, 21/48, 21/44, 21/49, 21/42, 21/41, 21/32, 21/36, 21/22, 21/29, 21/23, 21/24, 21/25, 21/27, 21/28, 21/51, 21/50
  Wyświetleń: 81
 428. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 8:40 w Sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 81
 429. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10
  Wyświetleń: 80
 430. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14
  Wyświetleń: 80
 431. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
  Wyświetleń: 80
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2023 r. znak PL.6733.26.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polgającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 70/3, 81/3, 123/3, 118/7, 118/8, 123/4, 120/5, 119/14, 124/19, 124/15, 124/18, 126/35, 126/36, 126/24, 126/23, 126/6, 126/10, 130, 111 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 80
 433. Obwieszczenie z dnia 29.11.2023 r. znak PL.4125.11.93.2023.MJ o zamiarze włączenia kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 80
 434. Petycja w sprawie podjęcia działań zamierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów Petentów Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 80
 435. POSTANOWIENIE Nr 171/2023  KOMISARZA WYBORZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  Wyświetleń: 80
 436. Protokół Nr 73/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023r.
  Wyświetleń: 80
 437. Uchwała Nr LXIV/526/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 80
 438. Zarządzenie Nr 92/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 sierpnia 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie Części 1 zamówienia "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 80
 439. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 79
 440. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 79
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.30.50.2023.AJ z dnia 28.09.2023 r. o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.08.2023 r. znak: OŚ.6220.30.44.2022.2023.AJ
  Wyświetleń: 79
 442. Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 79
 443. Protokół Nr 72/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 6 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 444. Sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza w zakresie PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej- aktualizacja Uchwała Nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r (Kujaw. z 2023 r. poz. 4381) za okres sprawozdawczy od 17 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 445. Statut Sołectwa Nowy Ciechocinek
  Wyświetleń: 79
 446. Zarządzenie Nr 112/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 79
 447. Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 79
 448. Zarządzenie Nr 30/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 1 lutego 2024 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2024
  Wyświetleń: 79
 449. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  Wyświetleń: 78
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2023 r. znak PL.6733.20.8.2023.MJ w sprawie zawieszenia postęowania administraacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obbrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 78
 451. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.20.21.2023.AJ z dnia 22.11.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 78
 452. Postanowienie nr 134/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Aleksandrów Kujawsku na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 78
 453. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 78
 454. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 78
 455. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  Wyświetleń: 77
 456. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
  Wyświetleń: 77
 457. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9
  Wyświetleń: 77
 458. Komisje Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 77
 459. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Hanny Kaźmierczak Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Stawkach
  Wyświetleń: 76
 460. Oświadczenia majątkowe - pracownicy urzędu
  Wyświetleń: 76
 461. Uchwała Nr LXII/510/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 76
 462. Zarządzenie Nr 93/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 sierpnia 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie Części 2 zamówienia "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 76
 463. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 464. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
  Wyświetleń: 75
 465. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 75
 466. Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Aleksandrowski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  Wyświetleń: 75
 467. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 75
 468. POSTANOWIENIE NR 295/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 469. TERMIN ZGŁOSZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH  - CZŁONKOWIE OKW
  Wyświetleń: 75
 470. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 134/2, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 112, 68/1, 70, 88/1, 110/1, 111/1, 129/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 75
 471. Zawiadomienie z dnia 13.12.2023 r. znak PL.6733.30.2.2023.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 75
 472. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11
  Wyświetleń: 74
 473. Informacja w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 160226C (Poczałkowo) do skrzyżowania z drogą gminng nr 160222C (Przybranówek) w miejscowości Poczałkowo, działki nr 92, 160, obręb Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz w miejscowości Przybranówek, działki nr 34, 57/1, 84, obręb Przybranówek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 74
 474. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 74
 475. Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu w celu skutecznego i efektywnego wdrożenia i aktualizacji - zrozumiałych dla Pracowników urzędu - polityk bezpieczeństwa informacji w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
  Wyświetleń: 74
 476. Protokół z obrad LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 477. Uchwała Nr LXII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 74
 478. Zarządzenie Nr 131/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostepnienia informacji publicznej
  Wyświetleń: 74
 479. Zarządzenie Nr 139/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie
  Wyświetleń: 74
 480. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, wniosków petycji w dniu 18 października 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 481. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.10.2023 r. znak PL.6733.29.2.2023.MJ w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 21/1, 62, 34/4, 34/6, 23/3, 23/1 położonych w miejscowości Konradowo, na terenie działki nr 128/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki oraz na terenie działek nr 39, 74/1, 40/2, 40/6, 40/8, 40/10, 73/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 74
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 30.08.2023 r
  Wyświetleń: 73
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.24.2023.2024.AJ z dnia 15.01.2024 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Małgorzaty Marek o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 15.01.2024 r. znak: OŚ.6220.23.22.2023.2024.AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.01.2024 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 73
 484. Obwieszczenie znak OŚ.6220.33.18.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na
  Wyświetleń: 73
 485. POSTANOWIENIE NR 192/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 486. Rozkład jazdy – Linia nr 1 Stawki-Kuczek-Słomkowo-Ośno Drugie-Plebanka-Ostrowąs-Ośno-Stawki
  Wyświetleń: 73
 487. Zarządzenie Nr 3/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie.
  Wyświetleń: 73
 488. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  Wyświetleń: 72
 489. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Małgorzaty Świątkowskiej Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 72
 490. Obwieszczenie z dnia 03.01.2024 r. znak PL.6830.15.92.2017.2019.JD o umorzeniu w części postępowanie administracyjne rozgraniczenia działki nr 22 obręb Kuczkowo gm. Zakrzewo
  Wyświetleń: 72
 491. Oświadczenia majątkowe - pracownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 72
 492. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 15
  Wyświetleń: 72
 493. Plany Polowań Koła Łowieckiego nr 2 "Zdrój" na sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 72
 494. Protokół Nr 77/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 495. Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Sali nr 105 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 72
 496. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 497. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych, wymiana słupa linii napowietrznej Sn-15kV na terenie działek nr 29/23, 29/28, 29/29, 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46 obręb Ośno
  Wyświetleń: 71
 499. Plan Ogólny
  Wyświetleń: 71
 500. Protokół z obrad LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 501. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 71
 502. Uchwała Nr LXII/508/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 71
 503. Uchwała Nr LXII/509/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 250 w miejscowości Służewo
  Wyświetleń: 71
 504. Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 505. Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych urzędników
  Wyświetleń: 70
 506. Uchwała Nr LXII/506/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027
  Wyświetleń: 70
 507. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Budżetowej w dniu 27 listopada 2023 r. w sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 70
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.13.2023.2024.AJ z dnia 08.01.2024 o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Ośno łącząca drogę wojewódzką nr 266 z drogą gminną nr 160217C i drogą powiatową nr 2605C”
  Wyświetleń: 69
 509. Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej monochromatycznej (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 69
 510. Zarządzenie Nr 20/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów na I kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2026
  Wyświetleń: 69
 511. Zarządzenie Nr 27/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 69
 512. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami
  Wyświetleń: 68
 513. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 514. Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej i wypełniania sprawozdania finansowego przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.
  Wyświetleń: 68
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.6.3.2024.AJ z dnia 13.04.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 68
 516. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 16
  Wyświetleń: 68
 517. Wykaz głosowań z LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 518. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o łącznej liczbie wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania
  Wyświetleń: 67
 519. Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 67
 520. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, p. 107.
  Wyświetleń: 67
 521. POSTANOWIENIE NR 185/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 67
 522. Uchwała Nr LXII/505/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki nieruchomości stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 67
 523. Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 67
 524. Zarządzenie Nr 144/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 67
 525. Zasiłek dla opiekuna
  Wyświetleń: 67
 526. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ŚG-IV.721.60.2023)
  Wyświetleń: 66
 527. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r. informujące o obsadzeniu mandatów radnego bez głosowania w okręgach wyborczych Nr 3, 8, 9, 10, 12 i 14.
  Wyświetleń: 66
 528. OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Aleksandrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 66
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wszczęcia postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka , gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 66
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2023 r. znak PL.6733.27.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 66
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.5.21.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiornika podziemnego AdBlue o poj. do V=10 m³ wraz z dystrybutorem i armaturą na terenie istniejącej stacji paliw, na działce o nr ew. 130/22, obręb 0012 w Nowym Ciechocink
  Wyświetleń: 66
 532. Zarządzenie Nr 149/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 66
 533. Zarządzenie Nr 97/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 66
 534. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 65
 535. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 65
 536. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.25.2023.2024.AJ z dnia 15.01.2024 r. w sprawie możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 65
 537. Postanowienie Nr 19/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 65
 538. Umowa Nr 87/2023/ZP zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w  ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022 - 2029"
  Wyświetleń: 65
 539. Zarządzenie Nr 128/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 65
 540. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 64
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie projektu decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka
  Wyświetleń: 64
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.22.2.2023.MJ z dnia 4 września 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.19.2023.AJ z dnia 27.11.2023 r. w sprawie możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 64
 544. Protokół z dnia 09.01.2024 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położónego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec rozwiązaniami
  Wyświetleń: 64
 545. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 64
 546. Umowa Nr 93/2023/ZP zawarta w dniu 21 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest "Zakup sprzętu i oprogramowania służący do rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 64
 547. Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 63
 548. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 12 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 549. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.17.2023.2024.AJ z dnia 31.01.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 63
 551. Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaszubskiego (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 63
 552. Petycja w sprawie podpisów elektronicznych - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach - w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków
  Wyświetleń: 63
 553. Protokoły
  Wyświetleń: 63
 554. Statut gminy
  Wyświetleń: 63
 555. Uchwała Nr LXIV/529/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 63
 556. Uchwała Nr LXVI/559/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego oznaczonego numerem ewidencyjnym 625 wraz z udziałem wynoszącym 17/164 w gruncie, znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 676 w miejscowości Służewo ul. Brzeska 24, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski 
  Wyświetleń: 63
 557. Wykaz głosowań z LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 558. Wyniki Wyborów Samorządowych Wybór Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 63
 559. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie stacji bazowej telegonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131położonj w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 63
 560. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19.02.2024 r. w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 62
 561. Petcyja w sprawie przystanku autobusu szkolnego SP Stawki
  Wyświetleń: 62
 562. POSTANOWIENIE Nr 20/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 563. POSTANOWIENIE Nr 72/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 62
 564. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 62
 565. Uchwałą Nr 2/24 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 62
 566. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie udziału osób publicznych w kampanii wyborczej
  Wyświetleń: 62
 567. Zarządzenie Nr 114/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno w ilości dwóch sztuk lamp typu LED nr. 1, 2 wraz z szafką sterowania przy drodze gminnej nr 160235C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski."
  Wyświetleń: 62
 568. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 61
 569. OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 61
 570. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.12.2023 r. znak PL.6730.111.5.2023.ES w sprawie zawiadomienia, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych na terenie działki nr 8/5 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do instytucji, celem dokonania uzgodnienia
  Wyświetleń: 61
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.17.2023.AJ z dnia 29.12.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki.
  Wyświetleń: 61
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.21.2023.AJ z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 61
 573. POSTANOWIENIE NR 156/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 61
 574. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie
  Wyświetleń: 61
 575. Umowa Nr 86/2023/ZP zawarta w dniu 7 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia w tym m.in. meble, wyposażenia wypoczynkowe, zabawki w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 61
 576. Zarządzenie Nr 116/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo w ilości 2 sztuk lamp typu LED o numerach 101, 102 przy drodze gminnej nr 160222C w kierunku miejscowości Opoki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski."
  Wyświetleń: 61
 577. Zarządzenie Nr 118/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy dróg oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 61
 578. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory samorządowe 2024 r.)
  Wyświetleń: 60
 579. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 580. POSTANOWIENIE NR 160/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 60
 581. Uchwała Nr LXVI/558/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2026
  Wyświetleń: 60
 582. Uchwała Nr LXVI/561/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 60
 583. Uchwałą Nr 1/24 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 584. Umowa Nr 88/2023/ZP zawarta w dniu 7 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 60
 585. Umowa Nr 89/2023/PL zawarta w dniu 1 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: budowa masztu flagowego wraz z obrzeżem z kostki granitowej na terenie działki nr 435/2 w miejscowości Służewo gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 60
 586. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 60
 587. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 60
 588. Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia
  Wyświetleń: 59
 589. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 12 marca 2024 r. o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 59
 590. Obwieszczenie Burmistrza Ciechocinka GT.6220.3.6.2023 z dnia 21.09.2023 r.
  Wyświetleń: 59
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 59
 592. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Opokach.
  Wyświetleń: 59
 593. Umowa Nr 96/2023 zawarta w dniu 16 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest opracowania projektu graficznego logo dla Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach i wykonanie znaku graficznego na elewacji w formie liter przestrzennych wykonanych z pleksi i styroduru malowane w kolor o wymiarach 300x320 wraz z montażem
  Wyświetleń: 59
 594. Zakładanie profilu zaufanego
  Wyświetleń: 59
 595. Zarządzenie Nr 136/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 59
 596. Zarządzenie nr 88/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Opokach
  Wyświetleń: 59
 597. Zarządzenie nr 89/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Przybranowie
  Wyświetleń: 59
 598. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 października 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.31
  Wyświetleń: 59
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 130//2, 135/2, 133/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 58
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.09.2023 r. znak PL.6733.22.5.2023.MJ w sprawie zmiany wniosku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 58
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.15.11.2023.AJ z dnia 22.11.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Podziale działek nr 216/3, 216/4 i 216/5 w obrębie Rożno-Parcele i budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą w gminie Aleksandrów Kujawski ”.
  Wyświetleń: 58
 602. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 58
 603. Programu ochrony powietrza PM 10 za okres sprawozdawczy od 01 stycznia do 17 lipca 2023 r. (sprawozdanie okresowe) oraz za okres 2020-2023 (sprawozdanie końcowe)
  Wyświetleń: 58
 604. Protokoły Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 58
 605. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 58
 606. Zarządzenie Nr 121/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 58
 607. Zarządzenie Nr 90/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 sierpnia 2023 r.  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 58
 608. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch układów skrzynek retencyjno-rozsączających oraz usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki, na dz. ewid nr 2
  Wyświetleń: 57
 609. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Wyświetleń: 57
 610. Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Preczak (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 57
 611. POSTANOWIENIE Nr 7/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 57
 612. Protokół Nr 39/23 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 613. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 57
 614. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Budżetowej, Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21 grudnia 2023 r. w sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 57
 615. Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 56
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.34.30.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.11.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr ew. 45 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 56
 617. Protokół Nr 27/23 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 618. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stawki w dniu 18.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 56
 619. Uchwała Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 56
 620. Zarządzenie Nr 100/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski w przedmiocie zasadności utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 56
 621. Zarządzenie Nr 119/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 8 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. nr 152, obręb Wołuszewo) o długości 1035 mb.".
  Wyświetleń: 56
 622. Informuję, że w dniu 21 grudnia o godz. 11.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisja Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 55
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.17.2023.AJ z dnia 05.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie
  Wyświetleń: 55
 624. Platforma zakupowa powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 55
 625. Rozkład jazdy - Linia nr. 1 Stawki - Kuczek - Słomkowo - Ośno Drugie - Plebanka - Ostrowąs - Ośno - Stawki
  Wyświetleń: 55
 626. Uchwała Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 55
 627. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 55
 628. Zarządzenie Nr 115/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno Drugie w ilości dwóch sztuk lamp typu LED nr. 3, 4 wraz z szafką sterowania przy drodze gminnej działka nr 41/1 około 200 metrów długości na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 55
 629. Zarządzenie Nr 126/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 55
 630. Zarządzenie Nr 49/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024" 
  Wyświetleń: 55
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.9.2023.AJ z dnia 21.11.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 54
 632. Obwieszczenie z dnia 12.10.2023 r. znak PL.6733.26.4.2023.MJ Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 70/3, 81/3, 123/3, 118/7, 118/8, 123/4, 120/5, 119/14, 124/19, 124/15, 124/18, 126/35, 126/36, 126/24, 126/23, 126/6, 126/10, 130, 111 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 54
 633. Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6722.10.25.2021.MJ w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 54
 634. Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 54
 635. Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 54
 636. Rozbudowa istniejącego placu zabaw o huśtawkę, zjazd linowy, urządzenie street workaut, zestaw zabawowy ławki w ilości 3 szt. w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 54
 637. Rozkład jazdy - Linia nr. 7 (Tam)  Stawki - Słońsk Dolny - Wołuszewo -Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 54
 638. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 54
 639. Uchwała Nr LXVI/556/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 54
 640. Uchwała Nr LXVI/557/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskimi
  Wyświetleń: 54
 641. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 54
 642. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 54
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  z dnia 6 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 53
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.23.2023.2024.AJ z dnia 15.01.2024 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 15.01.2024 r. znak: OŚ.6220.23.22.2023.2024.AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.01.2024 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”,
  Wyświetleń: 53
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.27.12.2023.AJ z dnia 28.09.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki 108 obręb Opoki
  Wyświetleń: 53
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.38.2.2023.DW z dnia 25.09.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki 289/1 Ostrowąs
  Wyświetleń: 53
 647. Petycja w sprawie zatwierdzenia wniosku Suwerenna RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesłanie go do wymienionych instytucji
  Wyświetleń: 53
 648. Protokół z obrad LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 649. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie meijscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele rozwiązaniami
  Wyświetleń: 53
 650. Uchwała Nr LXVI/560/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 53
 651. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 53
 652. Gmina Aleksandrów Kujawski przystąpiła do projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”
  Wyświetleń: 52
 653. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 52
 654. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 06.12.2023 r.
  Wyświetleń: 52
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.12.2023 r. znak PL.6733.27.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu punliczneo dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Ruudnki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 52
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.10.2023 r. znak PL.6733.22.11.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 52
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.20.14.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 52
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.11.2023.AJ z dnia 16.11.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie
  Wyświetleń: 52
 659. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.28.12.2023.AJ z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki numer 85/4 obręb Ośno Drugie
  Wyświetleń: 52
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.28.15.2023.AJ z dnia 27.11.2023 r. o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.09.2023 r. znak: OŚ.6220.28.11.2023.AJ
  Wyświetleń: 52
 661. Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 52
 662. Protokół Nr 48/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 663. Protokół Nr 67/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 664. Zarządzenie Nr 43/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Opokach
  Wyświetleń: 52
 665. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.106.2024.MT z dnia 25.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Wyświetleń: 52
 666. Deklaracja na podatek rolny
  Wyświetleń: 51
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.38.12.2023.DW z dnia 25.01.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski (działka nr 289/1 obręb 0015 Ostrowąs)”.
  Wyświetleń: 51
 668. POSTANOWIENIE NR 222/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 51
 669. Protokół z dnia 03.01.2024 r. z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego rozwiązaniami dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 51
 670. Uchwała Nr LXV/536/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 51
 671. Wykaz głosowań z LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 672. Zarządzenie Nr 157/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 51
 673. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.5.28.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 51
 674. Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 675. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 29 lutego 2024 r. O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego
  Wyświetleń: 50
 676. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 20/2, 28/1, 59/3 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 50
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2023 r. znak PL.6733.23.8.2023.mj w sprawie zebarnego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylnowych PE 100 na terenie działek nr 130/2, 135/2, 133/2, 131/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowas, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 679. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 50
 680. Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 50
 681. Petycja w sprawie przystanku autobusu szkolnego SP Stawki
  Wyświetleń: 50
 682. Protokoły z obrad komisji
  Wyświetleń: 50
 683. Protokół Nr 78/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 21 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 684. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkostowo w dniu 19.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu soleckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 50
 685. Uchwała Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 (Łazieniec) z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 (Łazieniec), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 686. Uchwała Nr LXV/533/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 687. Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 50
 688. Informacji o lasach
  Wyświetleń: 49
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2023 r. znak PL.6733.24.8.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 49
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.34.26.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki numer 45 obręb Kuczek
  Wyświetleń: 49
 691. Protokół Nr 50/24 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 692. Umowa na dostawę energii elektrycznej Nr 142/2023/ZP zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest  sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktów poboru. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
  Wyświetleń: 49
 693. Umowa Nr 94/2023/IN zawarta w dniu 30 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 49
 694. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 49
 695.  Protokół Nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 696. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 697. Obwieszczeie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.10.2023 r. znak PL.6733.23.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poleagjącego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 130/2, 135/2, 133/2, 131/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 48
 698. OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Aleksandrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 699. Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia
  Wyświetleń: 48
 700. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 48
 701. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda przekazany do opinii i uzgodnień
  Wyświetleń: 48
 702. Protokół Nr 65/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 703. Rozstrzygnięcie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości położonej na działce nr 25/1 w obrębie ewidencyjnym Stawki gm. Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 48
 704. Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 48
 705. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 706. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 48
 707. Zarządzenie Nr 122/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 48
 708. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.10.2023 r. znak PL.6733.21.9.2023.MJ w sprawie budowy małogabarytowej stacji transformatorowej 15/04kV energetyczje lini kablowej średniego napięcia SN-15kV energetycznej lini kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV szafek pomiarowych, wymiana słuap linii napowietrznej Sn-15kV w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 47
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.12.18.2023.AJ z dnia 01.02.2024 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 47
 710. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.16.2023.AJ z dnia 05.12.2023 r. w sprawie zażalenia Pana Karola Stolarskiego - Piaskownia Karol Stolarski od postanowienia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczącego nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3).
  Wyświetleń: 47
 711. Protokół Nr 26/23 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18 października 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 712. Protokół Nr 66/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 21 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 713. Zarządzenie Nr 113/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Goszczewo w ilości jednej sztuki lampy typu LED o numerze 10 przy drodze gminnej nr 160227C w kierunku miejscowości Broniszewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski."
  Wyświetleń: 47
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2023 r. znak PL.6733.22.14.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwesttycyjnego poelgajacego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 46
 715. Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 46
 716. Uchwała Nr LXIV/530/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 46
 717. Umowa Nr 95/2023 zawarta w dniu 28 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024"
  Wyświetleń: 46
 718. Zarządzenie Nr 124/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 46
 719. Zarządzenie Nr 129/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 46
 720. Zarządzenie Nr 28/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00029972/8 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 46
 721. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.12.2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 29/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci gazowej średniego
  Wyświetleń: 46
 722. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowego oświetlenia typu YAKXS 4/35mm2 o długości do 50m na słupie aluminiowym o wysokości do 10m z oprawą oświetleniową typu LED- 1 szt. wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku boiska sportowego na terenie działek nr 32/8, 32/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 46
 723. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.02.2024 r. znak PL.6733.7.5.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr
  Wyświetleń: 46
 724. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22.01.2024 r. znak: AB.6740.369.2023 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ewid. 134/4, 243/2 i 135/2 obręb Słońsk Dolny.
  Wyświetleń: 45
 725. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 45
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.38.8.2023.DW z dnia 12.12.2023 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski (działka nr 289/1 obręb 0015 Ostrowąs)”.
  Wyświetleń: 45
 727. Protokół z dyskusji publicznej nad pryjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 45
 728. Uchwała Nr LXIII/512/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035
  Wyświetleń: 45
 729. Uchwała Nr LXIV/523/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 45
 730. Uchwała nr LXV/537/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
  Wyświetleń: 45
 731. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 45
 732. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przybranowo
  Wyświetleń: 45
 733. Zarządzenie Nr 1/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę cateringową - przygotowanie i dostawa wyżywienia, świadczoną dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 45
 734. Zarządzenie Nr 98/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 45
 735. Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.389.2023.SK z dnia 18.12.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej 1-4 zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 124/5 obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski
  Wyświetleń: 45
 736. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 45
 737. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania znak GMK.6733.3.2024 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i modernizacji sortowni odpadów komunalnych/boksów magazynowych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 799 i 156 położonych w obrębie Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 44
 738. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 44
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  z dnia 13.11.2023 r. znak PL.6730.111.2.2023.ES w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych na terenie działki nr 8/5  w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 44
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.32.2023.2024.AJ z dnia 10.04.2024 o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 44
 741. Ogłoszenie Wojta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6722.12.44.2023.MJ w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 44
 742. Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 44
 743. Uchwała Nr LXV/544/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 ( z perspektywą do roku 2040)
  Wyświetleń: 44
 744. Zarządzenie Nr 105/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 44
 745. Zarządzenie Nr 153/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 44
 746. Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.399.2023.MT z dnia 18.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na likwidacji otwartego rowu melioracyjnego „R-A-3”, zlokalizowanego w miejscowości Rudunki w granicach działek ewid. Nr 150/21, 160, 149, 159 i 148/6 obręb ewid. nr 0025 Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski oraz wykonanie odcinka rurociągu melioracyjnego ø 600 mm wraz ze studniam
  Wyświetleń: 44
 747. Deklaracja na podatek leśny
  Wyświetleń: 43
 748. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy we Włocławku I i II podają do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.
  Wyświetleń: 43
 749. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.10.2023.AJ z dnia 16.11.2023 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I”, zlokalizowanego na części działki nr 20/1 oraz części działki 20/3 obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 43
 750. Protokół Nr 49/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 21 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 751. Uchwała Nr LXV/548/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 43
 752. Umowa nr 114/2023/GZOS zawarta w dniu 20 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do szkoły prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 43
 753. Umowa Nr 5/2024/ZP zawarta w dniu 10 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 43
 754. Zarządzenie Nr 110/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 43
 755. Zarządzenie Nr 120/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 43
 756. Zarządzenie Nr 152/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 43
 757. Zarządzenie Nr 44/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danielewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 43
 758. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28.11.2023 r. dot. wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Przybranówek i Poczałkowo
  Wyświetleń: 42
 759. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez
  Wyświetleń: 42
 760. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.12.2023 r. znak PL.6733.25.12.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowies sieci gazowej średniego ciśniena w miejscowości Odolion
  Wyświetleń: 42
 761. POSTANOWIENIE NR 221/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 42
 762. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Podgaj w dniu 14.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 42
 763. Uchwała Nr LXV/542/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 42
 764. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  Wyświetleń: 42
 765. Zarządzenie Nr 2/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę transporotową, świadczoną dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 42
 766. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 42
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.20.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Małgorzaty Marek, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 10/3 obręb Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 41
 768. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projkecie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obzaru położonego w obrębie ewidenyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 41
 769. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Ostrowąs w dniu 05.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 41
 770. Umowa dzierżawy nr 2/Z/01/2024 zawarta w dniu 2 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi z zakresu wynajmu i dzierżawy samochodu osobowego
  Wyświetleń: 41
 771. Umowa Nr 36/2023/IN zawarta w dniu 19 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Zaprojektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odolion przy ul. Piaskowej około 500 metrów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 41
 772. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2024
  Wyświetleń: 41
 773. Wykaz głosowań z LXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 774. Wyniki głosowań 2024 - 2029
  Wyświetleń: 41
 775. Wyniki Wyborów Samorządowych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 41
 776. Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy w Żłobku Samorządowym w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 41
 777. Zarządzenie Nr 125/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 41
 778. Zarządzenie Nr 148/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 41
 779. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6733.30.8.2023.MJ w sprawie budowy kablowego oświetlenia typu YAKXS 4/35mm2 o długości do 50m na słupie aluminiowym o wysokości do 10m z oprawą oświetleniową typu LED- 1 szt. wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku boiska sportowego na terenie działek nr 32/8, 32/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 41
 780. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.24.2023.MJ o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 40
 781. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.29.2023.2024.AJ z dnia 07.03.2024 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Małorzaty Marek w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 40
 782. Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztylera (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 40
 783. Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za 2023r. - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 40
 784. Protokół Nr 38/23 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 785. Rozkład jazdy - Linia nr. 7 (Powrót) Stawki - Słońsk Dolny - Wołuszewo - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 40
 786. Uchwała Nr LXIII/514/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współprac Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r Załącznik:
  Wyświetleń: 40
 787. Uchwała Nr LXIV/520/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświaty
  Wyświetleń: 40
 788. Uchwała Nr LXIV/525/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028
  Wyświetleń: 40
 789. Uchwała Nr LXV/532/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 -2035
  Wyświetleń: 40
 790. Uchwała Nr LXV/535/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 40
 791. Umowa Nr 8/2024/ZP zawarta w dniu 15 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Przygotowanie projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianami w decyzji w ramach realizacji zadań Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2025"
  Wyświetleń: 40
 792. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
  Wyświetleń: 40
 793. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.11.2023 r. znak PL.6733.28.6.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 134/2, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 112, 68/1, 70, 88/1, 110/1, 111/1, 129/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 40
 794. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.107.2024.EMD z dnia 22.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 40
 795. Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
  Wyświetleń: 40
 796. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
  Wyświetleń: 39
 797. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 39
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2023 r. znak PL.6733.21.12.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych, wymiana słupa linii napowietrznej Sn-15kV na terenie działek nr 29/23, 29/28, 29/29, 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46 obręb Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 39
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5.01.2024 znak PL.6733.20.17.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 39
 800. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.33.2023.2024.AJ z dnia 10.04.2024 zawiadamiające spadkobierców zmarłej Małgoraty Marek o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 39
 801. Oświadczenie majątkowe Pani Marii Antoniny Kroll-Makowska za 2023r. - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 39
 802. POSTANOWIENIE NR 296/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 803. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Przybranowo w dniu 20.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 39
 804. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wólka w dniu 13.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 39
 805. Rozkład jazdy - Linia nr. 8 (Tam) Stawki - Otłoczyn - Wołuszewo - Słońsk Dolny - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 39
 806. Zarządzenie nr 41/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 39
 807. Zawiadomienia o terminach sesji
  Wyświetleń: 39
 808. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.01.2024 r. znak PL.6733.1.5.2023.MJ w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 39
 809. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 810. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.28.2023.2024.AJ z dnia 07.03.2024 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 38
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.27.2023.2024.AJ z dnia 02.02.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 38
 812. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących działkę ewidencyjną nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 38
 813. POSTANOWIENIE NR 219/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 38
 814. Uchwała Nr LXIV/527/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 38
 815. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 38
 816. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 38
 817. Zarządzenie Nr 102/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Porządkowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024"
  Wyświetleń: 38
 818. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 12 kwietnia 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.51
  Wyświetleń: 38
 819. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.03.2024 r. znak PL.6733.12.5.2024.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 78 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 38
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.12.17.2023.AJ z dnia 01.02.2024 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 01.02.2024 r. znak: OŚ.6220.12.17.2023.AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 31.01.2024 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 37
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.43.2020.2023.DS/AJ z dnia 29.12.2023 r. o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.
  Wyświetleń: 37
 822. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.20.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie
  Wyświetleń: 37
 823. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plebanka dniu 20.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 37
 824. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Służewo w dniu 05.09.2023 r. w sprawie utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 37
 825. Uchwała Nr LXV/531/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 
  Wyświetleń: 37
 826. Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości
  Wyświetleń: 37
 827. Zarządzenie Nr 101/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 37
 828. Zarządzenie Nr 31/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 1 lutego 2024 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2024 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 37
 829. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 
  Wyświetleń: 37
 830. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 37
 831. Aneks Nr 1/2024 do umowy nr 158/2023/ZP zawarta w dniu 21 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 36
 832. Dodatkowe polowanie zbiorowe Wojskowego Koła Łowieckiego nr 260 "Odyniec" w Toruniu w sezonie Łowiecki 2023/2024 w obwodzie nr 165 Nadleśnictwo Gniewkowo
  Wyświetleń: 36
 833. Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 36
 834. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: KO.411.2368.2023 z dnia 09.01.2024 r. uchylające postanowienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3).
  Wyświetleń: 36
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.4.3.2024.AJ z dnia 28.02.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Podziale działki nr 55/3 obręb Nowy Ciechocinek w gminie Aleksandrów Kujawski na mniejsze działki i budowie sześćdziesięciu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną”
  Wyświetleń: 36
 836. Obwieszczenie znak OŚ.6220.12.22.2023.2024.AJ z dnia 18.04.2024 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 36
 837. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie I Ns 273/23 zezwolił Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Toruńskiej w Toruniu na złożenie depozytu sądowego
  Wyświetleń: 36
 838. POSTANOWIENIE NR 220/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 36
 839. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda przekazany do ponownych opinii i uzgodnień
  Wyświetleń: 36
 840. Rozkład jazdy - Linia nr. 8 (Powrót) Stawki - Otłoczyn - Wołuszewo - Słońsk Dolny - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 36
 841. Uchwała Nr LXV/541/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
  Wyświetleń: 36
 842. Zarządzenie Nr 104/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 36
 843. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.21.2024.MT z dnia 12.03.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 projektowanej na działce ewid. Nr 74/5 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski; wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z rurociągami podziemnymi i tymczasowo rozkładami ru
  Wyświetleń: 36
 844.  Rozkład jazdy - Linia nr. 5 Stawki - Ostrowąs - Plebanka - Ośno Drugie - Ośno - Słomkowo - Ośno
  Wyświetleń: 35
 845.  Rozkład jazdy - Linia nr. 6 Stawki - Odolion - Kuczek - Nowy Ciechocinek - Ostrowąs - Plebanka - Ośno Drugie - Słomkowo - Ośno - Stawki
  Wyświetleń: 35
 846. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustaljącej lokalizację inwestyci celu publicznego znak GR.6733.11.2023z dnia 05.12.2023
  Wyświetleń: 35
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 35
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.6.10.2024.AJ z dnia 22.05.2024 r. o uzupełnieniu karty informacynej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 35
 849. Uchwała Nr LXV/547/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
  Wyświetleń: 35
 850. Umowa Nr 135/2023/OŚ zawarta w dniu 25 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła polegającego na wydaniu opinii w postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania decyzji o czasowym odebraniu psów przebywających na terenie posesji Pani M. C.  w zakresie opinii specjalisty dobrostanu na okoliczność ustalenia czy zachodzą podstawy do czasowego odebrania zwierząt
  Wyświetleń: 35
 851. Zarządzenie Nr 108/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 35
 852. Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim planowanego do ogłoszenia przez Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach FedKP 2021-2027 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzoną fiszką na realizację projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia
  Wyświetleń: 35
 853. Zarządzenie Nr 22/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i świadczenia usług w Dziennym Domu Pobytu i Klubach Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 35
 854. Zarządzenie Nr 24/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 35
 855. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.12.14.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleks
  Wyświetleń: 34
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.49.2023.2024.DS/AJ z dnia 28.03.2024 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.
  Wyświetleń: 34
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.15.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 34
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.9.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Ośno łącząca drogę wojewódzką nr 266 z drogą gminną nr 160217C i drogą powiatową nr 2605C”.
  Wyświetleń: 34
 859. Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za 2023r. - Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 34
 860. Protokół z obrad LXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 861. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Łazieniec w dniu 18.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 34
 862. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Otłoczyn dniu 20.09.2023 r. w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 34
 863. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Przybranówek  w dniu 07.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 34
 864. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Zduny w dniu 07.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 34
 865. Rozkład jazdy - Linia nr. 3 (Powrót) Służewo - Opoki - Grabie - Opoczki - Wilkostowo - Zduny - Poczałkowo - Przybranówek - Przybranowo - Wólka- Podgaj - Rudunki - Rożno Parcele - Służewo
  Wyświetleń: 34
 866. Rozkład jazdy - Linia nr. 3 (Tam) Służewo - Opoki - Grabie - Opoczki - Wilkostowo - Zduny - Poczałkowo - Przybranówek - Przybranowo - Wólka -Podgaj - Rudunki - Rożno Parcele - Służewo
  Wyświetleń: 34
 867. Rozkład jazdy - Linia nr. 4 Opoki - Grabie - Opoczki - Opoki - Zduny - Wilkostowo
  Wyświetleń: 34
 868. Uchwała Nr I/17/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 34
 869. Uchwała Nr LXIV/517/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 -2035
  Wyświetleń: 34
 870. Uchwała Nr LXIV/522/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 34
 871. Uchwała Nr LXIV/524/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczeń rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 34
 872. Uchwała Nr LXV/543/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 34
 873. Umowa Nr 150/2023/ZP zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem, powstałe na terenie Żłobka Samorządowego "Bursztynek" w Odolionie ul. Młodzieżowa 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 34
 874. Zarządzenie Nr 103/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 34
 875. Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski".
  Wyświetleń: 34
 876. Zarządzenie Nr 142/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 4 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. nr 138, obręb Wołuszewo) o długości ok. 393 mb."
  Wyświetleń: 34
 877. Zarządzenie Nr 37/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wysokości dotacji na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 878. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.01.2024 r. znak PL.6733.2.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia, szafek pomiarowych oraz zabudowie na istniejącym słupie dwóch rozłączniko- bezpieczników na terenie działek nr 218/6, 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 34
 879. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.02.2024 r. PL.6733.4.6.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu deyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działki nr 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 34
 880. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 34
 881. Lista kandydatów na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej PPZ Trzemeszno
  Wyświetleń: 33
 882. Obwiesczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poelgajacego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 33
 883. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.01.2024 r. PL.6730.81.10.2023.ES w sprawie zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2024 znak: PL.6730.81.9.2023.ES o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 20/2, 28/1, 59/3 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 33
 884. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.11.2023 r. znak PL.6733.26.9.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 70/3, 81/3, 123/3, 118/7, 118/8, 123/4, 120/5, 119/14, 124/19, 124/15, 124/18, 126/35, 126/36, 126/24, 126/23, 126/6, 126/10, 130, 111 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 33
 885. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.11.2023 r. znak PL.6733.25.10.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjneg polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 33
 886. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.26.2023.2024.AJ z dnia 22.03.2024 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:„Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3) obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, woj. kuj.-pom".
  Wyświetleń: 33
 887. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.25.15.2022.2023.AP/AJz dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Wyświetleń: 33
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.24.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 33
 889. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13.02.2024 r. znak PL.4125.3.1.2024.MJ w sprawie zamiaru wyłączenia kart adresowych zabytków nieruchomych z gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 33
 890. Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2023r. - Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 33
 891. Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart za 2023r. - Kierownik Wydziału Planowania
  Wyświetleń: 33
 892. Petycja dotycząca przeprowadzenia analizy obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK oraz o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji gminy – w ramach długofalowego planowania - dedykowanych, nowoczesnych form promocji gminy o jakich mowa jest w kontencie wniosku.
  Wyświetleń: 33
 893. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja nr 2
  Wyświetleń: 33
 894. Projekt Uchwały Nr I / / 24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 33
 895. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Białe Błota w dniu 13.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 896. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszczewo w dniu 12.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 897. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Rożno-Parcele w dniu 19.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 898. Rozkład jazdy - Linia nr. 2 Stawki - Odolion - Kuczek - Nowy Ciechocinek - Ośno - Słomkowo - Ośno Drugie - Plebanka - Stawki
  Wyświetleń: 33
 899. Uchwała Nr LXIII/511/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 33
 900. Uchwała Nr LXIII/515/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu
  Wyświetleń: 33
 901. Uchwała Nr LXV/538/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 33
 902. Umowa dzierżawy nr 3/Z/01/2024 zawarta w dniu 2 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wynajem przyczepy rolniczej - wozu asenizacyjnego
  Wyświetleń: 33
 903. Umowa Nr 12/2024/ZP zawarta w dniu 19 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu wyżywienia. Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie oraz Usługa cateringowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 33
 904. Umowa Nr 123/2023/OŚ zawarta w dniu 2 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła polegającego na wydaniu opinii w postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania decyzji o czasowym odebraniu psów przebywających na terenie posesji Pani M. C. w zakresie opinii specjalisty dobrostanu na okoliczność ustalenia czy zachodzą podstawy do czasowego odebrania zwierząt
  Wyświetleń: 33
 905. Umowa Nr 24/2024/OŚ zawarta w dniu 29 luty 2024 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z miejsca: Remiza Strażacka OSP w Opoczkach
  Wyświetleń: 33
 906. Umowa zawarta w dniu 17 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej nad następującymi systemami z Pakietu RADIX
  Wyświetleń: 33
 907. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 33
 908. Zarządzenie Nr 146/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: "Remont budynku zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Zduny nr 16, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 33
 909. Zarządzenie Nr 151/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 33
 910. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2024 r. znak PL.6733.1.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidnecyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 33
 911. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.11.2023 r. znak PL.6733.5.25.2023.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 33
 912. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.17.28.2022.2023.DS/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo
  Wyświetleń: 32
 913. Oświadczenie majątkowe Pana Filipa Szreter za 2023r. - Prezes Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 32
 914. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Poczałkowo dniu 14.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 32
 915. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Słomkowo w dniu 26.09.2023 r. w sprawie utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 32
 916. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wołuszewo w dniu 12.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego 2024
  Wyświetleń: 32
 917. Rozbudowa istniejącego placu zabaw o huśtawkę, zjazd linowy, urządzenie street workaut, zestaw zabawowy ławki w ilości 3 szt. w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski - postępowanie
  Wyświetleń: 32
 918. Uchwała Nr LXV/539/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 32
 919. Umowa Nr 112/2023/GZOS zawarta w dniu 13 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 32
 920. Umowa Nr 129/2023/ZP zawarta w dniu 18 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs do drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 32
 921. Umowa Nr 147/2023/ZP zawarta w dniu 15 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie prac renowacyjnych na mogile zbriorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 32
 922. Umowa Nr 162/2023 zawarta w dniu 27 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Zleceniobiorcę funkcji Inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Zleceniodawcy: 1) Szkoła Podstawowa w Opokach, 2) Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie, 3) Szkoła Podstawowa w Przybranowie, 4) Szkoła Podstawowa w Stawkach, 5) Szkoła Podstawowa w Służewie, 6) Szkoła Podstawowa w Wołuszewie
  Wyświetleń: 32
 923. Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 32
 924. Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania pn. Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 32
 925. Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2024
  Wyświetleń: 32
 926. Informacja o zgromadzeniu 20 marca 2024 rok
  Wyświetleń: 31
 927. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.25.13.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średiego ciśnienia w miejscowości Kuczek i Nowy Ciechocinek
  Wyświetleń: 31
 928. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.42.2020.2023.DS/AJ z dnia 29.12.2023 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 29.12.2023 r. znak: OŚ.6220.21.41.2020.2023.DS/AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 22.12.2023 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec oraz gminy Wielka Nieszawka
  Wyświetleń: 31
 929. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.19.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 31
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.13.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o odmowie o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr 1 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 20,0 m3/h oraz nr 2 do głębokości 55,0 m, o wydajności do Q = 20
  Wyświetleń: 31
 931. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.11.2023 znak PL.6733.3.34.2023.MJ w sprawie wydania ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 oraz zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz-Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3”
  Wyświetleń: 31
 932. Obwieszczenie znak PL.6720.1.1.2024.MJ Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o przystąieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dtyczącej ww planu ogólnego
  Wyświetleń: 31
 933. Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Moniki Czarneckiej za 2023r. - Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 31
 934. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Odolion w dniu 01.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 31
 935. Uchwała Nr LXIV/521/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości  wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  Wyświetleń: 31
 936. Umowa Nr 153/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi zagospodarowania odpadów komunalnych frakcji zebranych i dostarczonych na punkt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, w sposób selektywny
  Wyświetleń: 31
 937. Umowa Nr 21/2024/In Zawarta w dniu 26 luty 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie w 2024 r. usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 31
 938. Umowa Nr 9/2024/IN zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą "Wykonanie prac remontowych szatni klubowej WIP START - z ograniczeniem do remontu łazienki"
  Wyświetleń: 31
 939. Zarządzenie Nr 102a/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowe niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00016700/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia.
  Wyświetleń: 31
 940. Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania RPOZ/2022/851/PolskiLad, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 31
 941. Zarządzenie Nr 135a/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego
  Wyświetleń: 31
 942. Zarządzenie Nr 155/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołów spisowych.
  Wyświetleń: 31
 943. Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania pn. Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki w ramach ogłoszonego konkursu nr FEKP.05.07-IZ.00-033/23 przez Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach FEdKP 2021-2027 Działanie: 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne oraz zatwierdzoną fiszką na realizację projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia
  Wyświetleń: 31
 944. Zarządzenie Nr 46/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędy Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.
  Wyświetleń: 31
 945. Zawiadomienie znak: G.RUZ.4210.46.2024.PZ z dnia 10.04.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o przedmiocie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 31
 946. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4220.5.2024.SK z dnia 08.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie parametru wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 16 czerwca 2023 r. znak: GR.ZUZ.4210.38.2023.SK
  Wyświetleń: 31
 947. Aneks nr 1 do umowy nr 153/2023/ZP zawartej w dniu 18 grudnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi zagospodarowania odpadów komunalnych frakcji zebranych i dostarczonych na punkt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, w sposób selektywny
  Wyświetleń: 30
 948. Aneks nr 1/2024 do umowy nr 101/2023.GZOS zawartej w dniu 4 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 30
 949. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.38.2022.2023.DS/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powia
  Wyświetleń: 30
 950. Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 30
 951. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Kowalik (na zakończenie kadencji) 
  Wyświetleń: 30
 952. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Smardzewskiej za 2023r. - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 30
 953. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Rudunki w dniu 21.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 30
 954. Umowa Nr 11/2024/IN zawarta w dniu 22 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów polegających na przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w 21 obiektach gminnych Gminy Aleksandrów Kujawski 
  Wyświetleń: 30
 955. Umowa Nr 61/9/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 30
 956. Umowa Nr 7/2024/ZP zawarta w dniu 15 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: "Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 30
 957. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.01.2024 r. (uzupełniony dnia 02.02.2024 r.) Państwa Małgorzaty i Pawła Lewandowskich zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 31/35 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 30
 958. Zarządzenie Nr 134/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035.
  Wyświetleń: 30
 959. Zarządzenie Nr 154/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
  Wyświetleń: 30
 960. Zarządzenie Nr 33/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 30
 961. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/14, 113/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 30
 962. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2023 r. znak PL.6733.29.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 21/1, 62, 34/4, 34/6, 23/3, 23/1 położonych w miejscowości Konradowo, na terenie działki nr 128/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki oraz na terenie działek nr 39, 74/1, 40/2, 40/6, 40/8, 40/10, 73/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 30
 963. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.12.2023 r. znak PL.6733.28.14.2023.MJ w sprawie wydania decyzji nr 28/2023 z dnia 18/12/2023 r. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 30
 964. Aneks nr 1/2023 zawarty w dniu 1 grudnia 2023 r. do umowy nr 110/2023.GZOS zawartej w dniu 11 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 29
 965. Komunikat Nr 19/2024 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Wyświetleń: 29
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2024 r. znak PL.4125.3.7.2024.MJ o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytku nieruchomwego z gminnej ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 29
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.4.10.2023.AJ z dnia 11.04.2024 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Podziale działki nr 55/3 obręb Nowy Ciechocinek w gminie Aleksandrów Kujawski na mniejsze działki i budowie sześćdziesięciu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną”.
  Wyświetleń: 29
 968. Obwieszczenie z dnia 12.01.2024 r. znak PL.673.111.8.2023.ES o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych na terenie działki nr 8/5 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 29
 969. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Stawki, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 29
 970. Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorek za 2023 rok
  Wyświetleń: 29
 971. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski wraz prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 29
 972. Projekt Uchwały Nr I/ /24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2024 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 29
 973. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Chrusty w dniu 11.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 29
 974. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Opoczki w dniu 04.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 29
 975. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Ośno Drugie w dniu 04.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 29
 976. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Ośno w dniu 22.08.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 29
 977. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Otłoczyn dniu 06.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 29
 978. Umowa Nr 120/2023/ZP zawarta w dniu 28 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Zakup wraz z dostawą wyposażenia pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Bursztynek w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 29
 979. Umowa Nr 139/2023/ZP zawarta w dniu 6 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 29
 980. Umowa Nr 146/2023/ZP zawarta w dniu 21 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2024"
  Wyświetleń: 29
 981. Umowa Nr 152/2023/ZP zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady powstałe na terenie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 oraz ul. Chopina 6 w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 29
 982. Umowa Nr 156/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Zakup wraz z dostawą towarów (sprzętów i urządzeń) w ramach projektu "Dzienny Dom Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 29
 983. Umowa Nr 20/2024/ZP zawarta w dniu 12 luty 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonania kopii ksero w technologii laserowej monochromatycznej (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonania odwzorowań cyfrowych
  Wyświetleń: 29
 984. Umowa Nr 31/2024/ZP zawarta w dniu 29 lutego 2024 r. Przedmiotem umowy jest  realizacja zadania pod nazwą " Wykonanie kompletnej dokumentacji projketowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Plebanka, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 29
 985. Umowa Nr EOŚ 145/2023 zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 29
 986. Zarządzenie Nr 56/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 kwietnia 2024 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawski, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00016700/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 29
 987. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.12.2023 r. znak PL.6733.29.8.2023.MJ o zebranym materiale dowodowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 21/1, 62, 34/4, 34/6, 23/3, 23/1 położonych w miejscowości Konradowo, na terenie działki nr 128/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki oraz na terenie działek nr 39, 74/1, 40/2, 40/6, 40/8, 40/10, 73/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 29
 988. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.20.2024.MT z dnia 13.03.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 projektowanej na działce ewid. Nr 85/4 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski; wykonanie urządzeń melioracji wodnych – podziemnymi i tymczasowo rozkładanymi rurociągami powierzchniowymi na terenie działek o numerach ewid.: 85/4 w obrębie ewid. nr
  Wyświetleń: 29
 989. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany parametrów wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 sierpnia2023 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.132.2023.SK udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych ul. Okrężnej i ul. Solankowej do urządzeń wodnych — sześciu zbiorników retencyjno-rozsączających
  Wyświetleń: 28
 990. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej ?
  Wyświetleń: 28
 991. Kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 28
 992. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak GMK.6733.4.2024 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na: budowie boksów magazynowcyh wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewiddencyjnym 799 położonej w obrębie Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2023 r. znak PL.6733.25.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego poelgajacego na:budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 28
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.17.32.2022.2023.DS/AJ z dnia 21.05.2024 r. o podjęciu z urzędu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 28
 995. Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2023r. - Kierownik Wydziału Inwestycji
  Wyświetleń: 28
 996. Umowa na dostawę energii elektrycznej Nr 143/2023/ZP zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest  sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktów poboru. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
  Wyświetleń: 28
 997. Umowa Nr 125/2023/ZP zawarta w dniu 17 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 28
 998. Umowa Nr 130/2023/ZP zwarta w dniu 19 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Remont budynku zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Zduny, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 28
 999. Umowa Nr 134/2023/ZP zawarta w dniu 26 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie prac renowacyjnych na mogiłach znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Goszczewo i Ostrowąs, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 28
 1000. Umowa Nr 148/2023/ZP zawarta w dniu 5 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele - etap I, km 0+000 do km 0+336, Gmina Aleksandrów Kujawski, współfinansowanego ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
  Wyświetleń: 28
 1001. Umowa Nr 149/2023/ZP zawarta w dniu 4 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego - pallet w ilości około 80 ton do następujących kotłowni: 1) Szkoła Podstawowa, Przybranowo 46, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 2) Szkoła Podstawowa, Ostrowąs 81, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 3) Budynek Komunalny, Otłoczyn ul. Szlak Bursztynowy 31, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 4) Gminny Ośrodek Kultury w Służewie, ul. Brzeska 1, 87-710 Służewo, 5) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoczkach, Opoczki 22A, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 1002. Umowa Nr 151/2023/ZP zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady, powstałe na terenie: 1) Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie, adres Słomkowo 26, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 2) Klub Seniora w Zdunach, adres Zduny 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 1003. Umowa Nr 159/2023/ZP zawarta w dniu 27 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Zamawiającego do wykonania przez Wykonawcę zadania dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, polegające na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 1004. Umowa Nr 23/2024/OŚ zawarta w dniu 22 luty 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zabiegów: 1) Kastracji zwierząt będących pod opieką właścicieli (psów i kotów) oraz kotów wolno żyjących z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie ze sztuką lekarską oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ich trwałego znakowania: a) w przypadku zwierząt właścicielskich poprzez wprowadzenie pod skórę mikroczipa; b) przypadku kotów wolno żyjących poprzez ucięcie końcówki prawego ucha w kształt litery V; 2) trwałego znakowania psów pozostających pod opieką właścicieli
  Wyświetleń: 28
 1005. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza Mieszkańców Gminy na I inauguracyjną sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski kadencji 2024-2029, która zgodnie z Postanowieniem Nr 263/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski została zwołana na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie przy ulicy Brzeskiej 1
  Wyświetleń: 28
 1006. Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania Edycja 9RP/2023/108/PolskiLad, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 1007. Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji gruntu na "małą retencję wodną" w ramach planowanego do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru z Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw f Pomorza 2021-2027" Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu Działanie 02.09 małą retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie pn. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości i Stawki na działce ewid.240/1 obręb Stawki
  Wyświetleń: 28
 1008. Zarządzenie Nr 5/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 28
 1009. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 
  Wyświetleń: 28
 1010. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.4.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sici wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 1011. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godz. 9.00 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 28
 1012. Zawiadomienie z dnia 13.03.2024 r. PL.6733.12.2.2024.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wszczęciu postępowania w sprawie budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 78 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 28
 1013. Aneks NR 1 do Umowy nr eZD/WiA/8/2022 zawarty w dniu 28 lipca 2023 r. Przedmiotem umowy jest aplikacja KodakWebEZD obsługująca skanowanie wsadowe przy użyciu oprogramowania Kodak Alaris
  Wyświetleń: 27
 1014. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu - Voxly
  Wyświetleń: 27
 1015. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.11.2023 r. znak PL.6733.27.8.2023.MJ w sprawie zebranego materiały dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 27
 1016. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.15.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 27
 1017. Oświadczenia majątkowe Pani Edyty Zielonka za 2023r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie
  Wyświetleń: 27
 1018. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2023 rok
  Wyświetleń: 27
 1019. Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 27
 1020. Uchwała Nr LXV/545/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Wyświetleń: 27
 1021. Umowa Nr 116/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż osłon wewnętrznych okien - rolet w pomieszczeniu Żłobka Samorządowego Bursztynek w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 27
 1022. Umowa Nr 128/2023/ZP zawarta w dniu 13 października 2023 r. rzedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie przebudowy drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a"
  Wyświetleń: 27
 1023. Umowa Nr 13/2024/ZP zawarta w dniu 19 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora Gminie Aleksandrów Kujawski. Usługa transportowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 27
 1024. Umowa Nr 14/2024/ZP zawarta w dniu 19 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora Gminie Aleksandrów Kujawski w zakresie następujących Usługa Transportowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 27
 1025. Umowa Nr 155/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 roku"
  Wyświetleń: 27
 1026. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przekazuje komunikat dotyczący oceny obszarowej jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim.
  Wyświetleń: 27
 1027. Wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 27
 1028. Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania Edyzja2RPOZ/2023/6819/PolskiLad, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek
  Wyświetleń: 27
 1029. Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania Edycja 8/2023/1019/PolskiLad Infrastruktura drogowa, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap
  Wyświetleń: 27
 1030. Zarządzenie Nr 145/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: "Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1+170 do km 1+360,60) w miejscowości Odolion"
  Wyświetleń: 27
 1031. Zarządzenie Nr 145/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: "Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1 + 170 do km 1 + 360,60) w miejscowości Odolion"
  Wyświetleń: 27
 1032. Zarządzenie Nr 32/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 27
 1033. Zarządzenie Nr 35/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 27
 1034. Zarządzenie nr 39/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 27
 1035. Zarządzenie Nr 60/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.04.2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 27
 1036. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 20 lutego 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.42
  Wyświetleń: 27
 1037. Aneks nr 1/2023 do umowy nr 72/2023/ZP zawartej w dniu 22 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 1038. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.19.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3)
  Wyświetleń: 26
 1039. Obwieszczenie z dnia 15.11.2023 r. znak GR.6733.11.2023 o możliwości zapoznania się z projektem decyzhi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 32 ul. Narutowicza nr 1379 ul. Hallera nr 4163 ul. Wierzobowa nr 4198 ul. Długa położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działkach nr 15/1 nr 15.2 nr 17/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno i działkach nr 136/9 i 137/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 26
 1040. Oświadczenia majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2023r. - Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 26
 1041. Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 26
 1042. Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Kowalik za 2023 rok
  Wyświetleń: 26
 1043. Projekt Uchwały Nr I/ /24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 26
 1044. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Grabie w dniu 21.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 26
 1045. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Opoki w dniu 11.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 26
 1046. Umowa 163/23 zawarta w dniu 27 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i instalacją elektryczną wewnętrzną w obiektach: 1) Szkoła Podstawowa w Służewie, 2) Szkoła Podstawowa w Stawkach, 3) Szkoła Podstawowa w Przybranowie, 4) Szkoła Podstawowa w Opokach, 5) Szkoła podstawowa w Ostrowąsie, 6) Szkoła Podstawowa w Wołuszewie, 7) Żłobek Samorządowy "Bursztynek" w Odolionie
  Wyświetleń: 26
 1047. Umowa Nr 133/2023/ZP zawarta w dniu 26 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 1048. Umowa Nr 157/2023/ZP zawarta w dniu 19 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 1049. Umowa Nr 158/2023/ZP zawarta w dniu 21 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 1050. Umowa nr 19/2024/ZP zawarta w dniu 9 lutego 2024. Przedmiotem umowy jest realizacja zadnia pod nazwą "Wykonanie okresowe przeglądu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zamontowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 1051. Umowa Współpracy 22/2024/OŚ zawarta w dniu 22 lutego 2024 r. Przedmiotem umowy jest wdrożenie i udostępnienie Korzystającemu oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie, którego zastosowaniem jest wsparcie monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie gminy pochodzących z terenów nieskanalizowanych w skład którego wchodzą: System Monitoring, System Zlewnia, System Asenizacja oraz Aplikacja, w zakresie i funkcjonalności zgodnej z wybranym pakietem
  Wyświetleń: 26
 1052. Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 1053. Zarządzenie nr 67/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 26
 1054. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 26
 1055. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.12.2023 r. znak PL.6733.28.10.2023.MJ w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 134/2, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 112, 68/1, 70/ 88/1, 110/1, 111/1, 129/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 26
 1056. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.3.5.2024.MJ z dnia 14.02.2024 r. o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień w sprawie budowy elektronerergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 34/45, 34/46, 34/24, 34/44, 34/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Kondradowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 26
 1057. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.17.33.2022.2023.DS/AJ z dnia 21.05.2024 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 25
 1058. Oświadczenia majątkowe Pani Karoliny Linek za 2023r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 25
 1059. Oświadczenia majątkowe Pani Magdy Gralak za 2023r. - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
  Wyświetleń: 25
 1060. Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Zarębskiego za 2023r. - Inspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 25
 1061. Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek za 2023r. - Dyrektor Dziennego Domu Pobytu w Słomkowe
  Wyświetleń: 25
 1062. POSTANOWIENIE NR 263/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 25
 1063. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Nowy Ciechocinek w dniu 25.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 25
 1064. Uchwała Nr LXV/540/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 25
 1065. Umowa Nr 03/2024/In zawarta w dniu 4 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i pompami ciepła w obiektach: 1) Przedszkole Służewo, 2) Budynek Komunalny i Przedszkole Otłoczyn, 3) Dzienny dom pobytu Słomkowo, 4) Orlik Przybranowo, 5) Przedszkole Stawki
  Wyświetleń: 25
 1066. Umowa Nr 5/2024/ZP zawarta w dniu 4 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia p.n.: "Zakup paliw (w tym gazu LPG) na potrzeby Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim"
  Wyświetleń: 25
 1067. Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2022-2029 i wydatkowaniem środków w ramach FERS
  Wyświetleń: 25
 1068. Zarządzenie Nr 21/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenie Regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 25
 1069. Zarządzenie Nr 36/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 6 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty - Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski Etapu I (km 0+000 - 0+700), Rozbudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty - Goszczewo , gmina Aleksandrów Kujawski - etap II (km 0+700 - 1+676)."
  Wyświetleń: 25
 1070. Zawiadomienie Wójta Gminy Alekandrów Kujawski z dnia 13.02.2024 r. znak PL.6733.5.5.2024.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 25
 1071. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.30.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalzacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie kablowego oświetlenia typu YAKXS 4/35mm2 o długości do 50m na słupie aluminiowym o wysokości do 10m z oprawą oświetleniową typu LED- 1 szt. wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku boiska sportowego na terenie działek nr 32/8, 32/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 25
 1072. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.03.2024 r. znak PL.6733.4.9.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 25
 1073. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.9.2024.KK z dnia 24.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, na wniosek z dnia 08.01.2024., na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech układów skrzynek retencyjno – rozsączających oraz usługę wodną, tj. odprowadzanie do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji
  Wyświetleń: 25
 1074. Aneks Nr 1/2023 zawarty w dniu 12 grudnia 2023 r. do umowy nr 76/2023/ZP zawartej w dniu 13 lipca 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 24
 1075. Aneks Nr 2/2023 zawarty w dniu 19 grudnia 2023 r. do umowy nr 146/2022/ZP zawartej w dniu 15 grudnia 2022 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji drogowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowych w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 24
 1076. Formularz pisma dotyczacego aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 24
 1077. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Wyświetleń: 24
 1078. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 6 maja 2024 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 24
 1079. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.29.2023.2024.AJ z dnia 06.05.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3) obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 24
 1080. Protokół Nr 2/24 z posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 29 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 24
 1081. Uchwała Nr LXV/553/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu Algawa sp. z o.o. zadań własnych Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 24
 1082. Umowa Nr 115/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a"
  Wyświetleń: 24
 1083. Umowa Nr 119/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż specjalistycznych osłon grzejnikowych do Żłobka Samorządowego Bursztynek w ramach zadania pn. Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch + 2022-2023"
  Wyświetleń: 24
 1084. Umowa Nr 136/2023 zawarta w dniu 31 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 24
 1085. Zarządzenie nr 52/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023.
  Wyświetleń: 24
 1086. Zarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji i przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 24
 1087. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.04.2024 r. znak PL.6733.12.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 78 położonej w obrebie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 24
 1088. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.03.2024 w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 218 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 24
 1089. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
  Wyświetleń: 23
 1090. Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2023 rok
  Wyświetleń: 23
 1091. Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątowskiej za 2023 rok
  Wyświetleń: 23
 1092. Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zdań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy
  Wyświetleń: 23
 1093. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miasteczka ruchu drogowego w Łazieńcu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Łazieniec na terenie działki nr 17/4
  Wyświetleń: 23
 1094. Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 1095. Umowa Nr 118/2023/ZP zawarta w dniu 26 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw Żłobka Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 23
 1096. Umowa Nr 141/2023/ZP zawarta w dniu 15 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. "Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 23
 1097. Umowa Nr 16/2024/ZP zawarta w dniu 30 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla budowy budynku świetlicy "Kuźnia smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 23
 1098. Umowa Nr 28/2024/ZP zawarta w dniu 5 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa twardego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 23
 1099. Umowa nr 6/2024/ZP zawarta w dniu 12 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Świadczenie usługi komunalnej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 218 koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 23
 1100. Umowa Nr 61/23/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 23
 1101. Umowa Nr 61/24/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 23
 1102. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.01.2024 r. Pani Marioli Mańkowskiej działającej poprzez pełnomocnika Panią Małgorzatę Zwierzykowską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce nr 29/13 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 23
 1103. Zarządzenie Nr 47/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00029972/8 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 23
 1104. Aneks NR 1 do Umowy nr PKO/WiA/19/2022 zawarty w dniu 30 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi Wsparcia i Aktualizacji w odniesieniu do Systemu
  Wyświetleń: 22
 1105. Kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 22
 1106. Księga Jakości Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 22
 1107. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.11.2.2024.AJ z dnia 24.04.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1, do głębokości 39,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h projektowanym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 48/3, obręb 0004 Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 22
 1108. Oświadczenia majątkowe Pani Beaty Głowackiej za 2023r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie
  Wyświetleń: 22
 1109. Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2023 rok
  Wyświetleń: 22
 1110. Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Anny Jesion za 2023r. - Inspektor ds. budownictwa
  Wyświetleń: 22
 1111. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Słońsk Dolny w dniu 11.08.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 22
 1112. Uchwała Nr LXV/546/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 -2027 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 22
 1113. Umowa Nr 10/2024/OŚ zawarta w dniu 17 stycznia 2024. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenia w roku 2024 monitoringu gleby na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne
  Wyświetleń: 22
 1114. Umowa Nr 106/2023/ZP zawarta w dniu 29 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Odnowa przestrzeni poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 22
 1115. Umowa Nr 138/2023/ZP zawarta w dniu 6 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy dróg oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 22
 1116. Umowa Nr 144/2023/ZP zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa odwodnienia ul. Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 22
 1117. Umowa Nr 61/20/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 22
 1118. Umowa Nr 61/22/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 22
 1119. Zarządzenie Nr 29/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r."
  Wyświetleń: 22
 1120. Zarządzenie nr 42/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 22
 1121. Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 3 zamówienia: "Budowa drogi (kategoria XXV) w miejscowości Łazieniec dz. nr 49/3, 46/4, 104/8, 104/9, 60, 49/5, 104/7, 57/5, 57/12 obręb Łazieniec (ul. Widok - 362mb, ul. Orzechowa - 209mb, ul. Stroma - 152,50mb) o łącznej długości 724mb."
  Wyświetleń: 22
 1122. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.04.2024 r. znak PL.6733.4.12.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 22
 1123. INFORMACJA Zgodnie z Postanowieniem Nr 263/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że I SESJA RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI została zwołana na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie przy ulicy Brzeskiej 1
  Wyświetleń: 21
 1124. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2
  Wyświetleń: 21
 1125. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.04.2024 r. znak PL.6722.1.28.2023.MJ w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr LXVIII/571/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 21
 1126. Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2023 rok
  Wyświetleń: 21
 1127. Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 1128. Uchwała Nr LXIV/528/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2023/2023
  Wyświetleń: 21
 1129. Uchwała Nr LXV/552/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu
  Wyświetleń: 21
 1130. Uchwała Nr LXVII/565/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 21
 1131. Uchwała Nr LXVII/568/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r."
  Wyświetleń: 21
 1132. Umowa Nr 137/2023/ZP zawarta w dniu 31 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 21
 1133. Umowa Nr 140/2023/ZP zawarta w dniu 6 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". 2. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy chodników oraz przebudowy dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski dla poniższych inwestycji: 1) Budowa chodnika na ul. Relaksowej w miejscowości Odolion. 2) Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 21
 1134. Umowa Nr 61/17/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 21
 1135. Zarządzenie Nr 137/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 21
 1136. Zarządzenie Nr 38/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 30/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 1 lutego 2024 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2024
  Wyświetleń: 21
 1137. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.01.2024 r. znak PL.6733.3.2.2024.MJ w sprawie : budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 34/45, 34/46, 34/24, 34/44, 34/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 1138. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.03.2024 r. znak PL.6733.5.8.2024.MJ o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 1139. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.02.2024 r. znak PL.6733.6.2.22024.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 229 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 1140. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.03.2024 r. znak PL.6733.5.11.2024.MJ w sorawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 1141. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.02.2024 r. PL.6733.1.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinej, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 21
 1142. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.04.2024 znak PL.6733.11.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/14, 113/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 1143. Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego
  Wyświetleń: 20
 1144. Obwieszczenie Wója Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.01.2024 r. znak PL.6733.5.31.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 20
 1145. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.17.2023.MJ o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 20
 1146. Oświadczenia majątkowe Pani Sylwii Skibińska-Zapiec za 2023r. - Starszy Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 20
 1147. Umowa ID Nr 528893/C/2023/ZP zawarta w dniu 19 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na warunkach określonych w swz
  Wyświetleń: 20
 1148. Umowa Nr 26/2024 zawarta w dniu 11 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Zleceniobiorcy do świadczenia na rzec Zleceniodawcy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z miejsca: Boisko Sportowe w Stawkach
  Wyświetleń: 20
 1149. Umowa Nr 61/26/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 20
 1150. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4217.14.2023.KK z dnia 08.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 20
 1151. Aneks nr 1/2023 zawarty 13 października 2023 r. do umowy nr 146/2022/ZP zawartej w dniu 15 grudnia 2022 r. dotyczącej wykonania zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji drogowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowych w Gminie Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem umowy jest zmiana wymaganego harmonogramu terminu zakończenia przedmiotu umowy
  Wyświetleń: 19
 1152. Oświadczenia majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie
  Wyświetleń: 19
 1153. Oświadczenia majątkowe Pani Marty Muchy za 2023r. - Dyrektor Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie
  Wyświetleń: 19
 1154. Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaszubskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 1155. Protokół Nr 2/24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 23 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 19
 1156. Uchwała Nr I/13/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 19
 1157. Umowa Nr 61/1/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 19
 1158. Umowa Nr 61/7/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 19
 1159. Zarządzenie nr 45/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 19
 1160. Zarządzenie Nr 51/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 19
 1161. Zarządzenie Nr 58/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danielewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 19
 1162. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.03.2024 r. znak PL.6733.5.14.2024.MJ w sprawie dokonania sprostowania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 19
 1163. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.03.2024 r. znak PL.6733.8.3.2024.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 73/2, 97/9, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 19
 1164. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.02.2024 r. znak PL.6733.6.5.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 229 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 19
 1165. Zawiadomienie znak: G.RUZ.4210.56.2024.PZ z dnia 18.04.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
  Wyświetleń: 19
 1166. Zwiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.2.6.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F- szt. 2 na terenie działek nr 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 19
 1167. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.10.3.2024.AJ z dnia 23.05.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie parku handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 72/1, 72/3, 72/5, 72/6, 72/9, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Nowy Ciechocinek”
  Wyświetleń: 18
 1168. Oświadczenia majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2023r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie
  Wyświetleń: 18
 1169. Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2023 rok
  Wyświetleń: 18
 1170. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miasteczka ruchu drogowego w Łazieńcu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Łazieniec na terenie działki nr 17/4 - etap II
  Wyświetleń: 18
 1171. Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 1172. Uchwała nr I/23/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1173. Umowa Nr 25/2024/IN zawarta w dniu 8 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie demontaż starej siatki ogrodzeniowej i montażu nowej siatki ogrodzeniowej o wys. 125-155 cm. w ilości 370 m.b. oraz pomalowanie wszystkich słupków ogrodzeniowych wraz z dwoma bramami i furtką w ilość 12 m.b. / razem 382 m.b. / w miejscowości Rożno-Parcele
  Wyświetleń: 18
 1174. Umowa Nr 27/2024/ZP zawarta w dniu 1 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie okresowe przeglądu instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 18
 1175. Umowa Nr 61/10/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1176. Umowa Nr 61/15/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1177. Umowa Nr 61/16/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1178. Umowa Nr 61/18/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1179. Umowa Nr 61/19/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1180. Umowa Nr 61/21/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1181. Umowa o współpracy Nr AL/1/2023/KG zawarta w dniu 13 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
  Wyświetleń: 18
 1182. Zawiadomienie o wszęciu postępwania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.02.2024 r. znak PL.6733.7.2.2024.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego nabudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 218 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1183. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 218/8, 218/16, 216/4, 215/21, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1184. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.03.2024 r. znak PL.6733.1.11.2024.MJ w sprawie wydania decyzji nr 3/2024 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1185. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.02.2024 r. znak PL.6733.5.35.2023.MJ w sprawie złożonego odwołania od decyzji nr 1/2024 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 1186. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.03.2024 r. znak PL.6733.6.11.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 229 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 18
 1187. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.03.2024 r. znak PL.6733.7.11.2024.MJ w sprawie wydanej deyczji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 218 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 18
 1188. Informuję, że w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „ Ekoskład” w Służewie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. 
  Wyświetleń: 17
 1189. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 17
 1190. Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza (na zakończenie kadencji)
  Wyświetleń: 17
 1191. Umowa Nr 117/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Żłobka Samorządowego Bursztynek w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022 -2029"
  Wyświetleń: 17
 1192. Umowa Nr 154/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest umowa w sprawie zamówienia publicznego na usługi "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawskich"
  Wyświetleń: 17
 1193. Umowa Nr 161/2023/ZP zawarta w dniu 29 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady o kodach: 150101 (papier), 150107 (szkło), 150106 (metale i tworzywa sztuczne), 200201 (bioodpady), oraz 200301 (zmieszane), powstałych na terenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1194. Umowa Nr 61/12/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1195. Umowa Nr 61/2/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1196. Umowa Nr 61/25/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1197. Umowa Nr 61/28/2023/OŚ zawarta w dniu 2 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1198. Umowa Nr 61/5/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1199. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że w dniu 20.05.2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 62/2024 znak: PL.6730.65.4.2024.ES dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie 31 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 216/3, 216/4 i 216/5 w miejscowości Rożno–Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1200. Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C
  Wyświetleń: 17
 1201. Zarządzenie Nr 62/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 17
 1202. Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ulicy Relaksowej Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1203. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2024 r. PL.6733.5.2.20224.MJ dla zamierzenia inwestycnego polegającego na budowie:budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1204. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.03.2024 r. PL.6733.6.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 229 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 1205. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2023 r. znak PL.6733.2.9.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F- szt. 2 na terenie działek nr 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 17
 1206. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.03.2024 znak PL.6733.3.11.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 34/45, 34/46, 34/24, 34/44, 34/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 17
 1207. Informacja o wszczęciu postępowania adminstracyjnego Pańswowego Gospdoarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego służącegodo ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych-studni gębinowej nr 1 zlokalizwoanej na działce nr 28/3 obręb Opoki
  Wyświetleń: 16
 1208. Kandydaci i komitety zarejestrowane w Wyborach uzupełniających do Senatu
  Wyświetleń: 16
 1209. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2024 r. o okręgu wyborczym nr 13 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 1210. Oświadczenia majątkowe Pana Piotra Gondek za 2023r. - Prezes Zarządu GPU Algawa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 16
 1211. Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 1212. Uchwała Nr I/22/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 16
 1213. Uchwała Nr LXVII/567/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.
  Wyświetleń: 16
 1214. Umowa Nr 160/2023/ZP zawarta w dniu 29 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady, o kodach: 150104, 150107, 150102, 200201 i 200203 powstałe na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1215. Umowa Nr 61/13/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1216. Umowa Nr 61/14/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1217. Umowa Nr 61/27/2023/OŚ zawarta w dniu 2 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1218. Umowa Nr 61/8/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1219. Zarządzenie Nr 143/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1220. Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 11 zamówienia: "Przebudowa drogi w Łazieńcu na ul. Witosa w raz z projektem kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 120mb."
  Wyświetleń: 16
 1221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 34/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1222. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.03.2024 r. znak PL.6733.2.12.2024.MJ w sprawie wydania decyzji nr 4/2024 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F- szt. 2 na terenie działek nr 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 16
 1223. Zawiaodmienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2024 znak PL.6733.3.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 34/45, 34/46, 34/24, 34/44, 34/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Kondradowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 1224. Obwieszczenie znak PL.6722.1.1.2024.MJ Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Stawki, Zgoda oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 15
 1225. Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztylera za 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 1226. Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 1227. Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Preczak za 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 1228. Przewodniczący Rady Gminy KADENCJA 2024 – 2029
  Wyświetleń: 15
 1229. Uchwała Nr I/16/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 1230. Uchwała Nr I/18/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku
  Wyświetleń: 15
 1231. Umowa Nr 32/2024/ZP zawarta w dniu 19 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia polegającego na wykonaniu usługi, na którą składają się: A. Wykonanie geoinwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, B. Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na podstawie danych zebranych z geoinwentaryzacji
  Wyświetleń: 15
 1232. Umowa Nr 43/2024/In zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą "Kontynuacja Budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski działka nr. 102/1 a także 109 obręb Wilkostowo montaż dwóch sztuk lamp oświetlenia drogowego o numerach 5, 6 ETAP II"
  Wyświetleń: 15
 1233. Umowa Nr 61/3/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 1234. Umowa Nr 61/4/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 1235. Umowa Nr 61/6/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 1236. Zarządzenie Nr 64/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski-II etap" w zakresie Części 1 zamówienia: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z gminą Raciążek o długości ok. 890 mb." realizowanego na podstawie Umowy nr 58/2023/ZP z dnia 25.04.2023r.
  Wyświetleń: 15
 1237. Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski-II etap" w zakresie Części 2 zamówienie: "Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem, droga gminna nr 160222C o długości ok. 2045 mb. "realizowanej na podstawie Umowy nr 59/2023/ZP z dnia 25.04.2023r.
  Wyświetleń: 15
 1238. Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498-2+400 i 0+000a-0+093a w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 15
 1239. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.04.2024 r. znak PL.6733.8.6.2024.MJ w sprawie przkazania do uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwesrycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 73/2, 97/9, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 15
 1240. Aneks nr 1/2024 do umowy nr 43/2023/ZP zawartej w dniu 14 marca 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa drogi gminnej w miejscowości Ośno łącząca drogę wojewódzką nr 266 z drogą gminną nr 160217C i drogą powiatową nr 2605C wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 14
 1241. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki, działka nr 240/2 przy ul. Sportowej, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 1242. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.37.2023.2024.AJ z dnia 13.05.2024 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Małgorzaty Marek, mających prawo do nieruchomości o nr 10/3 Wygoda, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 14
 1243. Oświadczenia majątkowe Pani Hanny Kaźmierczak za 2023r. - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 14
 1244. Oświadczenia majątkowe Pani Len Marzeny Gralak za 2023r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Opokach
  Wyświetleń: 14
 1245. Postanowienie Nr 314/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 1246. Uchwała Nr I/24/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.
  Wyświetleń: 14
 1247. Zarządzenie nr 47a/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 14
 1248. Zarządzenie Nr 55A/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków obowiązujących wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie sfinansowania zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) i trwałego oznakowania zwierząt lub oznakowania psów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 14
 1249. Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ulicy Okrężnej Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 1250. Zarządzenie Nr 73/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 14
 1251. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce nr 29/13 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 14
 1252. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego Państwowego Gospdoarstwa Wodne Wody Polskie znak GR.ZUZ.4210.131.2024.AOC w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodenego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych-studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 28/3 obręb Opoki
  Wyświetleń: 14
 1253. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.03.2024 r. znak PL.6733.11.5.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu deycyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/14, 113/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 1254. Informacja Starosty Aleksandrowsiego z dnia 04.03.2024 r. znak AB.6740.16.2024 w sprawie wydania pozwolenia na budowę dot. budowy trzech budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie Rolno-Hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt po około 39000 szt. brojlerów każdy tj. 468 DJP w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 59/9, 60/8, 60/7 obręb Chrusty.
  Wyświetleń: 13
 1255. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.36.2023.2024.AJ z dnia 13.05.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 13
 1256. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo wykładany do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 13
 1257. Uchwała Nr I/14/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 13
 1258. Uchwała Nr I/15/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 13
 1259. Umowa Nr 29/2024/ZP zawarta w dniu 5 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa twardego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 13
 1260. Umowa Nr 48/2024/ZP zawarta w dniu 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Opracowanie planu ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 13
 1261. Zarządzenie Nr 74/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Opoczki w ilości jeden sztuki lampy typu LED o numerze 2 wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej działka o numerze 33 zgodnie z projektem."
  Wyświetleń: 13
 1262. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 31/35 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 13
 1263. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.86.2024.KK z dnia 30.04.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 13
 1264. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyświetleń: 12
 1265. Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 1266. Protokół z dnia 28.05.2024 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda
  Wyświetleń: 12
 1267. Uchwała Nr I/12/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
  Wyświetleń: 12
 1268. Uchwała Nr I/19/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 339/4 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 1269. Uchwała Nr LXVII/566/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 1270. Uchwała Nr LXVII/571/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek i Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 1271. Uchwałą Nr I/21/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 1272. Zarządzenie Nr 53/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 12
 1273. Zarządzenie Nr 57/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 12
 1274. Zarządzenie Nr 73/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 12
 1275. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 11
 1276. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 11
 1277. Uchwała Nr I/9/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  Wyświetleń: 11
 1278. Zarządzenie Nr 44a/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 11
 1279. Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: ,,Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: „Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1+170 do km 1+360,60) w miejscowości Odolion"
  Wyświetleń: 11
 1280. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenialokalizacji inwestycji celu pyblicznego z dnia 18.04.2024 r. znak PL.6733.13.3.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie oświetlenia ulicy Piaskowej na terenie działek nr 108/1, 126/10, 127/3, 127/15, 127/40, 127/42, 127/53, 127/55, 128/3, 128/13, 130, 131/23, 131/25, 131/27, 132/4, 3511/18, 138/2, 126/6, 126/51 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 11
 1281. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.132.2024.AOC z dnia 08.05.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 11
 1282. Informacja Starosty Aleksandrowskiego znak AB.6740.16.2024 z dnia 17.04.2024 r. w sprawie pozwolenia na budowę trzech budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastruktura towarzyszącą i techniczną w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospdoastwie Rolno-Hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt po około 39000 szt. brojlerów każdy tj. 468 DJP w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski, działki nr 59/9, 60/8 obręb Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski, działki nr 59/9, 60/8 obręb Chrusty
  Wyświetleń: 10
 1283. Informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Wyświetleń: 10
 1284. Obwieszczenie urzędu Gminy Lubanie z dnia 16.05.2024 r. znak GMK.6733.3.2024 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego: przebudowie i modernizacji sortowni odpadów (budowa budynku sortowni i infrastukrua/boksy magaznowe) na terenie działek o nr ewid. 799 i 156 położonych w obrebie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 10
 1285. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.33.2023.2024.AJ z dnia 31.05.2024 r. zawiadamiające o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akt sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3) obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 10
 1286. Oświadczenia majątkowe Pani Leny Marii Smolińskiej za 2023r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybranowie 
  Wyświetleń: 10
 1287. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja nr 3
  Wyświetleń: 10
 1288. Uchwała Nr 1/20/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 10
 1289. Uchwała Nr I/ 7/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  Wyświetleń: 10
 1290. Uchwała Nr I/3/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 10
 1291. Umowa Nr 121/2023/IN zawarta w dniu 3 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie okresowej kontroli obiektów komunalnych, przedszkoli i kontroli pięcioletnich budynków
  Wyświetleń: 10
 1292. WYNIKI GŁOSOWANIA - Protokoły głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10
 1293. Informacja o rozpoczęciu prac komisji w dniu głosowania
  Wyświetleń: 9
 1294. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 czerwca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 9
 1295. Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 9
 1296. Uchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 9
 1297. Uchwała Nr I/5/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 9
 1298. Umowa Nr 41/2024/In zawarta w dniu 26 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Zduny w ilości jeden sztuki wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej"
  Wyświetleń: 9
 1299. Umowa Nr 44/2024/In zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Opoczki w ilości jeden sztuki lampy typu LED o numerze 2 wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej działka o numerze 33 zgodnie z projektem"
  Wyświetleń: 9
 1300. Umowa Nr 46/2024/In zawarta w dniu 8 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zduny w ilości jeden sztuki lampy typu LED o numerze 1/1 wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej działki o numerach 93, 94, 63/9, 59/8, 59/10, 59/12, 58/1 zgodnie z projektem"
  Wyświetleń: 9
 1301. Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru zadania pt.:,, Wykonanie robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu w pasie dz. drogowej 139 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski" realizowanego na podstawie Umowy nr 49/2024/IN z dnia 18.04.2024r.
  Wyświetleń: 9
 1302. Zarządzenie nr 84/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w ramach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9
 1303. Zawiadomienie Wójta Gmiy Aleksandrów Kujawski o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lkoalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 218/8, 218/16, 216/4, 215/21, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 9
 1304. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 8
 1305. Oświadczenia majątkowe Pana Pawła Stachurskiego w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku - Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie
  Wyświetleń: 8
 1306. Postanowienie nr 312/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 8
 1307. Postanowienie Nr 315/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 8
 1308. Uchwała Nr I/2/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 8
 1309. Uchwała Nr I/4/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 8
 1310. Uchwałą Nr I/11/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 8
 1311. Umowa Nr 42/2024/In zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ilości 3 sztuk lamp typu LED o nr. 14, 12, 10 oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowania oraz osadzenie fundamentów betonowych słupów o numerach: 11, 13 wraz z wprowadzeniem kabli zasilających i zabezpieczeniu ich przez potencjalnym zagrożeniem porażenia w miejscowości Zgoda, Konradowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 8
 1312. Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowanych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 8
 1313. Zarządzenie Nr 54/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.04.2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 8
 1314. Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pt.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski" - w ramach Etapu II realizowanego na podstawie Umowy nr 41/2022/ZP z dnia 25.03.2022r. wraz z Aneksem nr 1/2023 z dnia 23.02.2023r.; Aneksem nr 2/2023 z dnia 12.10.2023r.; Aneksem nr 3/2023 z dnia 20.10.2023r.;Aneksem nr 4/2023 z dnia 29.12.2023r. i Aneksem nr 5/2024 z dnia 2.04.2024r.
  Wyświetleń: 8
 1315. Obwieszczenie Urzedu Gminy Lubanie z dnia 16.05.2024 r. znak GMK.6733.3.2024 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i modernizacji sortowni odpadów (budowa boksów magazynowych wraz z infrastrukturą) na terenie działki o nr ewid. 799 położonj w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 7
 1316. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.6.10.2024.AJ z dnia 22.05.2024 r. o uzupełnienieniu karty informaycjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 7
 1317. Uchwała Nr I/10/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 7
 1318. Umowa Nr 33/2024/In zawarta w dniu 19 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Opoczki w ilości jeden sztuki lampy typu LED o numerze 2 wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej działka o numerze 33 zgodnie z projektem"
  Wyświetleń: 7
 1319. Umowa Nr 35/2024/In zawarta w dniu 26 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Kontynuacja Budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski działka nr. 102/1 a także 109 obręb Wilkostowo montaż dwóch sztuk lamp oświetlenia drogowego o numerach 5, 6 ETAP II"
  Wyświetleń: 7
 1320. Umowa Nr 38/2024/ZP zawarta w dniu 26 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024" - pn. "EUROSŁUŻEWO 2024"
  Wyświetleń: 7
 1321. Umowa Nr 40/2024/In zawarta w dniu 10 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ilości jednej sztuki wraz z szafką sterowania w miejscowości Rudunki zgodnie z projektem"
  Wyświetleń: 7
 1322. Umowa Nr 45/2024/In zawarta w dniu 8 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ilości jednej sztuki lampy typu LED o nr. 201 oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowania w miejscowości Rudunki na działce o nr. 114 zgodnie z projektem"
  Wyświetleń: 7
 1323. Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 7
 1324. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.05.2024 r. znak PL.6733.13.5.2024.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwesttycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia ulicy Piaskowej na terenie działek nr 108/1, 126/10, 127/3, 127/15, 127/40, 127/42, 127/53, 127/55, 128/3, 128/13, 130, 131/23, 131/25, 131/27, 132/4, 3511/18, 138/2, 126/6, 126/51 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 7
 1325. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.05.2024 r. znak PL.6733.9.10.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwesycyjnego polegającego na: : budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 218/8, 218/16, 216/9, 215/21, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 7
 1326. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.05.2024 r znak PL.6733.11.11.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/14, 113/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 7
 1327. Zawiadomienie z dnia 22.05.2024 r. znak PL.6733.15.3.2024.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie stacji uzdatniania wody, w tym budynek techniczny stacji, podziemny zbiornik wód popłucznych wraz z wodociągiem rozdzielczym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców na działkach nr 8/5, 8/8, 153 położonych w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 7
 1328. Petycja w sprawie Inicjatywa, Jawność, Transparentność - racjonalne wydatkowanie pieniędzy podatników
  Wyświetleń: 6
 1329. Postanowienie nr 313/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 1330. Uchwała Nr I/6/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 6
 1331. Uchwała Nr I/8/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 6
 1332. Umowa Nr 30/2024/OŚ zawarta w dniu 14 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest dotacja z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na świadczenie usług w sprawie realizacji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 1333. Umowa Nr 34/2024/In zawarta w dniu 26 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w ilości 3 sztuk lamp typu LED o nr. 14, 12, 10 oświetlenia drogowego wraz z wyprowadzaniem kabli zasilających i zabezpieczeniu ich przez potencjalnym zagrożeniem porażenia w miejscowości Zgoda, Konradowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 6
 1334. Umowa Nr 37/2024/IN zawarta w dniu 20 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym okresowej kontroli placów i zabaw i i siłowni zewnętrznych w lokalizacjach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 1335. Umowa Nr 39/2024/ZP zawarta w dniu 26 marca 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024" - pn. "321 Start! - rozwijamy sport w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku 2024"
  Wyświetleń: 6
 1336. Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
  Wyświetleń: 6
 1337. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie siedmiu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowa drogi wewnętrznej na terenie działki nr 8/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 1338. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawki z dnia 17.05.2024 r. znak PL.6733.12.11.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terennie działki nr 78 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 1339. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.05.2024 r. znak PL.6733.8.9.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej i kanlizacji sanitarnej na terenie działek nr 73/2, 97/9, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 1340. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.4.13.2024.AJ z dnia 04.06.2024 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Podziale działki nr 55/3 obręb Nowy Ciechocinek w gminie Aleksandrów Kujawski na mniejsze działki i budowie sześćdziesięciu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną”.
  Wyświetleń: 5
 1341. Umowa Nr 47/2024/ZP zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z odwodnieniem (dz. Nr 48/2; 49/1; 50/3), Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 5
 1342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5
 1343. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.05.2024 r. znak PL.6733.14.5.2024.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 34/24 położonej w obrebie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 5
 1344. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.05.2024 r. znak PL.6733.13.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie oświetlenia ulicy Piaskowej na terenie działek nr 108/1, 126/10, 127/3, 127/15, 127/40, 127/42, 127/53, 127/55, 128/3, 128/13, 130, 131/23, 131/25, 131/27, 132/4, 3511/18, 138/2, 126/6, 126/51 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 5
 1345. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.102.2024.SK z dnia 27.05.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 5
 1346. Informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz.9.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
  Wyświetleń: 4
 1347. Protokół z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4
 1348. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na działkach nr 22 i nr 23 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 4
 1349. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.06.2024 r. w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie stacji uzdatniania wody, w tym budynek techniczny stacji, podziemny zbiornik wód popłucznych wraz z wodociągiem rozdzielczym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców na działkach nr 8/5, 8/8, 153 położonych w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 4
 1350. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2024 r. znak PL.6733.9.12.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polgającego nabudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 218/8, 218/16, 216/9, 215/21, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 4
 1351. Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego.
  Wyświetleń: 3
 1352. Informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 12.30 w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 3
 1353. Informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 8.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  Wyświetleń: 3
 1354. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławcze we Włocławku z dnia 29.05.2024 r. znak KO.411.474.2024 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającegona: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na działce o numerze ewidencyjnym 131 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 1355. Zarządzenie Nr 61/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 3
 1356. Zarządzenie Nr 63/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 3
 1357. Zarządzenie Nr 65/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 3
 1358. Zarządzenie Nr 78/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 3
 1359. Zarządzenie Nr 80/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 3
 1360. Zarządzenie Nr 81/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 3
 1361. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4211.13.2024.PK z dnia 07.06.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 3
 1362. Informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2
 1363. Informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 2
 1364. Zarządzenie Nr 75/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 2
 1365. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.06.2024 r. znak PL.6733.16.2.2024.MJ dka zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn-0,4kV elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci oświetleniowej, złącz kablowych SN-15kV, przyłączy napowietrznych nn-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych Sn/nn na terenie działek nr 267, 136/1, 302, 301/4, 130/2, 131/2, 130/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 1366. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2024 r.znak PL.6733.8.12.2024.MJ w sprawie wydanej decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 73/2, 97/9, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 2
 1367. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.173.2024.MRC z dnia 10.06.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 2
 1368. Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Karasińskiego na 1 miesiąc od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 1
 1369. Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Marka Kaszubskiego na 1 miesiąc od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 1
 1370. Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Krychowiak na 1 miesiąc od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 1
 1371. Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej na 1 miesiąc od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 1
 1372. Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej na 1 miesiąc od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 1
 1373. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że w dniu 11.06.2024r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 72/2024 znak: PL.6730.23.6.2024.ES dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 45 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 1
 1374. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2024 r. znak PL.6733.14.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 34/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1