Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 17811Luty: 9748Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 2Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 88Wrzesień: 3332Październik: 10217Listopad: 24850Grudzień: 13925
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7113
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3647
 3. Wybory do Sejmu i Senatu 2023
  Wyświetleń: 3587
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3534
 5. Ogłoszenia o zbywaniu mienia
  Wyświetleń: 3312
 6. Załatw sprawę w urzędzie
  Wyświetleń: 2055
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1027
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 844
 9. Nabór na wolne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 752
 10. Insygnia Gminy
  Wyświetleń: 750
 11. Archwium BIP
  Wyświetleń: 704
 12. Obwieszczenia i zawiadomienia - Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
  Wyświetleń: 520
 13. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 500
 14. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 474
 15. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 435
 16. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Wyświetleń: 426
 17. Sołtysi i rady soleckie
  Wyświetleń: 405
 18. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 404
 19. Statut Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 393
 20. Kierownicy wydziałów urzędu gminy
  Wyświetleń: 377
 21. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC I ZUS W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
  Wyświetleń: 360
 22. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 357
 23. Rozkłady jazdy
  Wyświetleń: 355
 24. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu
  Wyświetleń: 341
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 329
 26. Informacje ogólne 2023
  Wyświetleń: 327
 27. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 324
 28. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów
  Wyświetleń: 312
 29. O gminie
  Wyświetleń: 310
 30. Statuty sołeckie
  Wyświetleń: 310
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 302
 32. Zawiadomienia o terminach sesji i obrad komisji
  Wyświetleń: 287
 33. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 283
 34. Sesja Online
  Wyświetleń: 280
 35. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 278
 36. Przewodniczący Rady Gminy
  Wyświetleń: 275
 37. BIP-y jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 273
 38. Kontakt Straż Gminna
  Wyświetleń: 266
 39. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 263
 40. Konkursy
  Wyświetleń: 257
 41. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski - Andrzej Olszewski
  Wyświetleń: 253
 42. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aeksandrowa Kujawskiego z dnia 14.09.2023 r. znak GR.6733.11.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 239
 43. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 236
 44. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 235
 45. Zakup wraz z dostawą wyposażenia pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Bursztynek w ramach zadania pn. „Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029”
  Wyświetleń: 235
 46. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znak PL.6722.9.22.2021.MJ
  Wyświetleń: 231
 47. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 231
 48. Obwieszczenia i komunikaty
  Wyświetleń: 226
 49. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy
  Wyświetleń: 222
 50. Ogłoszenia i aktualności
  Wyświetleń: 219
 51. Regulamin przewozów
  Wyświetleń: 218
 52. Budżet gminy
  Wyświetleń: 213
 53. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rożno-Parcele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znak PL.6733.10.19.2021.MJ
  Wyświetleń: 204
 54. Rejestr umów
  Wyświetleń: 202
 55. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 198
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 198
 57. Informacje dla Wyborców
  Wyświetleń: 197
 58. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 193
 59. Protokoły wnioski sołeckie
  Wyświetleń: 187
 60. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 186
 61. Odpady komunalne – DEKLARACJA
  Wyświetleń: 184
 62. Dokumenty publikowane przez wójta
  Wyświetleń: 183
 63. Plan Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 178
 64. Analiza zagrożeń w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w Gminie Aleksandró Kujawski
  Wyświetleń: 177
 65. Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 177
 66. Ogłoszenia i informacje - Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 176
 67. Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 28 września 2023 roku o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie.
  Wyświetleń: 173
 68. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 170
 69. Wydanie dowodu osobistego - przez Internet (dotyczy wyłącznie dzieci do 12. roku życia)
  Wyświetleń: 169
 70. Petycje
  Wyświetleń: 167
 71. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 167
 72. ISO w Urzędzie
  Wyświetleń: 166
 73. Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 166
 74. Strategia Rozwoju Elektromobilności
  Wyświetleń: 164
 75. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 161
 76. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 161
 77. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 159
 78. Baza Ogranizacji
  Wyświetleń: 157
 79. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 157
 80. Wyniki głosowań
  Wyświetleń: 152
 81. Zebrania wiejskie
  Wyświetleń: 152
 82. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 151
 83. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.2.2023.AJ z dnia 18.09.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działek 148/6 i 147
  Wyświetleń: 150
 84. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 149
 85. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 148
 86. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 147
 87. Uchwały sołeckie
  Wyświetleń: 147
 88. Lista kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu wyborczym Numer 5 obejmującym Gminę Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 146
 89. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 146
 90. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 143
 91. Opinie Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 142
 92. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 141
 93. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 141
 94. Wykonanie Planu inwestycji dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim"
  Wyświetleń: 141
 95. Informacja o gruntach.
  Wyświetleń: 140
 96. Protokoły Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 140
 97. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 139
 98. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 139
 99. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 138
 100. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.20.17.2023.AJ z dnia 13.10.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego olegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski”„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 137
 101. POSTANOWIENIE NR 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 137
 102. Statystyka Gminy
  Wyświetleń: 133
 103. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 132
 104. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 132
 105. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
  Wyświetleń: 131
 106. Zakup wraz z dostawą towarów (sprzętów i urządzeń) w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 131
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.35.2023.AJ z dnia 11.09.2023 r. zawiadamiające o wniesieniu przez stronę odwołania wraz z wnioskiem o przywrócenieterminu do wniesienia odwołania
  Wyświetleń: 130
 108. Protokoły Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 130
 109. Wykaz głosowań z LXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 130
 110. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 129
 111. Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 129
 112. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 129
 113. Obwieszczenia i komunikaty Sołectwa
  Wyświetleń: 128
 114. Protokoły Komisja Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 128
 115. Protokoły Komisja Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 127
 116. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 127
 117. Protokoły Komisji Gospodarki Przestrzennej i Rolnej
  Wyświetleń: 125
 118. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 125
 119. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 124
 120. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 124
 121. Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia".
  Wyświetleń: 123
 122. Ogłoszenia i aktualności Straż Gminna
  Wyświetleń: 122
 123. Wybory 2023 - głosowanie poza miejscem zameldowania
  Wyświetleń: 122
 124. Zawiadomienie o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 22 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8 
  Wyświetleń: 122
 125. Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego znak: GD.ZUZ.5.4210.284.2023.AOC z dnia 25 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 120
 126. Uchwała Nr LXII/507/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
  Wyświetleń: 119
 127. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  Wyświetleń: 118
 128. Statuty sołeckie - Akty Prawne
  Wyświetleń: 118
 129. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy dróg oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 118
 130. Zarządzenie Nr 78/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenie dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 118
 131. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 117
 132. Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 117
 133. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 116
 134. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 116
 135. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 115
 136. POSTANOWIENIE NR 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 114
 137. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 113
 138. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 139. Protokół z obraz LXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 140. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 113
 141. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 112
 142. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 września 2023 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 112
 143. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 111
 144. Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 pażdziernika 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 145. RODO
  Wyświetleń: 111
 146. Wybory do izb rolniczych 2023
  Wyświetleń: 111
 147. Wybory na ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 111
 148. Certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 110
 149. Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 110
 150. Raport o stanie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 110
 151. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2024
  Wyświetleń: 109
 152. Obwieszczenie znak: PL.6733.3.25.2023.MJ z 11 września 2023 r.
  Wyświetleń: 108
 153. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 108
 154. Zlecenie zadań – tryb uproszczony
  Wyświetleń: 108
 155. Pobierz programy
  Wyświetleń: 107
 156. Uchwała Nr LXI/501/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 107
 157. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 106
 158. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 106
 159. Informacje o Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.
  Wyświetleń: 105
 160. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 105
 161. Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 105
 162. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 104
 163. Badanie satysfakcji klienta
  Wyświetleń: 103
 164. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 18 września 2023 r. podające do publicznej wiadomości, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 12:00.
  Wyświetleń: 103
 165. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10 listopada 2023 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Wyświetleń: 102
 166. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 102
 167. Zarządzenie Nr 78A/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenie dotacji.
  Wyświetleń: 101
 168. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 99
 169. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 97
 170. Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 97
 171. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie przebudowy drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a
  Wyświetleń: 96
 172. Uchwała Nr LXI/502/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  Wyświetleń: 96
 173. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 174. Lista kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu wyborczym Numer 13 obejmujący Gminę Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 94
 175. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy nr 8 kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.
  Wyświetleń: 94
 176. Plany Polowań Koła Łowieckiego: nr 1 "Łoś" ZO Włocławek oraz nr 51 "Bażant" w Gniewkowie na sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 94
 177. Postanowienie NR 145/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 94
 178. Zarządzenie nr 104A/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 179. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 180. Zarządzenie Nr 99/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 93
 181. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 92
 182. Zawiadomienie o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 27 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 92
 183. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 91
 184. Protokół Nr 76/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 88
 185. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 87
 186. Rozkład jazdy – Linia nr 2 Stawki-Odolion-Kuczek-Nowy Ciechocinek-Ośno-Słomkowo-Ośno Drugie-Plebanka-Stawki
  Wyświetleń: 86
 187. Wnioski
  Wyświetleń: 86
 188. Zarządzenie Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 86
 189. Rozkład jazdy – Linia nr 3 [TAM] Służewo-Opoki-Grabie-Opoczki-Wilkostowo-Zduny-Poczałkowo-Przybranówek-Przybranowo-Wólka-Podgaj-Rudunki-Rożno Parcele-Służewo TAM
  Wyświetleń: 85
 190. Statut Sołectwa Służewo
  Wyświetleń: 84
 191. Uchwała Nr LXII/504/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 - 2035
  Wyświetleń: 84
 192. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Wyświetleń: 84
 193. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 83
 194. Profil zaufany
  Wyświetleń: 83
 195. Przebudowa drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a
  Wyświetleń: 83
 196. Uchwała Nr LXI/500/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 83
 197. Uchwała Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 82
 198. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyświetleń: 81
 199. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 12
  Wyświetleń: 81
 200. Uchwała Nr LXI/498/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035.
  Wyświetleń: 81
 201. Uchwały wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 80
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.13.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Zofii Bartczak w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 74/5, obręb 0017 Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawki.
  Wyświetleń: 79
 203. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 79
 204. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 78
 205. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 78
 206. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Joanny Czarneckiej Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 78
 207. Statut Sołectwa Łazieniec
  Wyświetleń: 78
 208. Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.311.2023.SK z dnia 10.10.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce o numerze ewidencyjnym 149/19 obręb 0024 Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej.
  Wyświetleń: 77
 209. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 31.08.2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 76
 210. Obwieszczenie WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn"
  Wyświetleń: 76
 211. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 11
  Wyświetleń: 76
 212. Statut Sołectwa Słomkowo
  Wyświetleń: 76
 213. Uchwała Nr LXI/499/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
  Wyświetleń: 76
 214. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 215. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn".
  Wyświetleń: 75
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.33.9.2023.AJ z dnia 05.09.2023 r.
  Wyświetleń: 74
 217. Protokół Nr 64/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 218. Statut Sołectwa Przybranówek
  Wyświetleń: 74
 219. Statut Sołectwa Wołuszewo
  Wyświetleń: 74
 220. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17
  Wyświetleń: 73
 221. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 73
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.8.18.2023.AJ z dnia 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 73
 223. Obwieszczenie z dnia 12.12.2023 r. znak PL.6722.6.26.2017.2023.MJ o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 73
 224. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 72
 225. Protokół Nr 47/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 226. Sprawy meldunkowe
  Wyświetleń: 72
 227. Statut Sołectwa Rudunki
  Wyświetleń: 72
 228. Statut Sołectwa Wólka
  Wyświetleń: 72
 229. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 72
 230. Zawiadomienie o wyjazdowej Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu w dniu 1 września o godzinie 08:00
  Wyświetleń: 72
 231. Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 września 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 232. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn"
  Wyświetleń: 71
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.13.16.2023.AJ z dnia 09.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu zbiornika naziemnego dwupłaszczowego jednokomorowego o pojemności 20m³ przeznaczonego do magazynowania oleju opałowego, zbiornik bezciśnieniowy” na działce ewidencyjnej nr 148/5 w miejscowości Rudunki, obręb 0025, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 71
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.15.8.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Podziale działek nr 216/3, 216/4 i 216/5 w obrębie Rożno-Parcele i budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą w gminie Aleksandrów Kujawski ”
  Wyświetleń: 71
 235. Postanowienie NR 146/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 71
 236. Statut Sołectwa Opoki
  Wyświetleń: 71
 237. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM zarzadzonym na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 238. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 239. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15
  Wyświetleń: 70
 240. Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  Wyświetleń: 69
 241. Protokół Nr 37/23 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 242. Rozkład jazdy – Linia nr 8 [TAM] Stawki-Otłoczyn-Wołuszewo-Słońsk Dolny-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 69
 243. Statut Sołectwa Stawki
  Wyświetleń: 69
 244. Statut Sołectwa Zduny
  Wyświetleń: 69
 245. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13
  Wyświetleń: 68
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2023 r. znak PL.6733.20.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 68
 247. Rozkład jazdy – Linia nr 8 [POWRÓT] Stawki-Otłoczyn-Wołuszewo-Słońsk Dolny-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 68
 248. Statut Sołectwa Opoczki
  Wyświetleń: 68
 249. Statut Sołectwa Słońsk Dolny
  Wyświetleń: 68
 250. Statut Sołectwa Wilkostowo
  Wyświetleń: 68
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2023 r. znak PL.6733.24.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamerzenia inwestyycjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka , gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 67
 252. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę antysmogową - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 67
 253. Statut Sołectwa Ostrowąs
  Wyświetleń: 67
 254. Statut Sołectwa Przybranowo
  Wyświetleń: 67
 255. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.33.14.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. w sprawie możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid: 4/20, 9/24, 9/34, 88/2, 88/1, 91 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.
  Wyświetleń: 66
 256. Obwieszczenie Wójta Gminy zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2023 znak: PL.6733.19.13.2023.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego
  Wyświetleń: 66
 257. Obwieszczenie z dnia 29.11.2023 r. znak PL.4125.11.94.2023.MJ o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych, kart adresowych zabytków archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 66
 258. Oświadczenie majątkowe Pani Leny Marii Smolińskiej  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przybranowie w związku z rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku
  Wyświetleń: 66
 259. Protokół z przeprowadzenia dskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego rozwiązaniami
  Wyświetleń: 66
 260. Zarządzenie Nr 123/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 66
 261. Zarządzenie Nr 133/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 66
 262. Dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 80 ton na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 65
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.30.51.2023.AJ z dnia 28.09.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłego Romana Szeląg o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.08.2023 r. znak: OŚ.6220.30.44.2022.2023.AJ
  Wyświetleń: 65
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.33.12.2023.AJ z dnia 12.10.2023 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid: 4/20, 9/24, 9/34, 88/2, 88/1, 91 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, wojewódz
  Wyświetleń: 65
 265. Rozkład jazdy – Linia nr 7 [POWRÓT] Stawki-Słońsk Dolny-Wołuszewo-Otłoczyn-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 65
 266. UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 65
 267. Protokół z obrad LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 268. Statut Sołectwa Białe Błota
  Wyświetleń: 64
 269. Statut Sołectwa Grabie
  Wyświetleń: 64
 270. Zarządzenie Nr 135/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie kserokopii z akt
  Wyświetleń: 64
 271. Zarządzenie Nr 91/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 sierpnia 2023 r.  w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 64
 272. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
  Wyświetleń: 63
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2023 r. znak PL.6733.25.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu deczyji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 9/2 obręb Kuczek oraz na terenie działenr 123/1, 98/4 obreb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 63
 274. PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA
  Wyświetleń: 63
 275. Rozkład jazdy – Linia nr 3 [POWRÓT] Służewo-Opoki-Grabie-Opoczki-Wilkostowo-Zduny-Poczałkowo-Przybranówek-Przybranowo-Wólka-Podgaj-Rudunki-Rożno Parcele-Służewo
  Wyświetleń: 63
 276. Statut Sołectwa Poczałkowo
  Wyświetleń: 63
 277. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 63
 278. Zarządzenie Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenie dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 63
 279. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  Wyświetleń: 62
 280. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9
  Wyświetleń: 62
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 października 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV-
  Wyświetleń: 62
 282. Statut Sołectwa Goszczewo
  Wyświetleń: 62
 283. Statut Sołectwa Ośno Drugie
  Wyświetleń: 62
 284. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  Wyświetleń: 62
 285. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
  Wyświetleń: 61
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.30.50.2023.AJ z dnia 28.09.2023 r. o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.08.2023 r. znak: OŚ.6220.30.44.2022.2023.AJ
  Wyświetleń: 61
 287. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 13
  Wyświetleń: 61
 288. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 14
  Wyświetleń: 61
 289. Statut Sołectwa Odolion
  Wyświetleń: 61
 290. Statut Sołectwa Plebanka
  Wyświetleń: 61
 291. Umowa Nr 91/2023/ZP zawarta w dniu 11 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 61
 292. Zawiadomienie z dnia 01.09.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podające do publicznej wiadomości informację że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4210.297.2023.AOC z dnia 01.09.2023 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków i innych substancji mogących zanieczyścić wody, w związku z inwestycją pn: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn Gardeja”
  Wyświetleń: 61
 293. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16
  Wyświetleń: 60
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.09.2023 r. znak PL.6733.22.8.2023.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projketu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 60
 295. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 10
  Wyświetleń: 60
 296. Protokoły z sesji, obrad komisji
  Wyświetleń: 60
 297. Statut Sołectwa Otłoczyn
  Wyświetleń: 60
 298. Statut Sołectwa Podgaj
  Wyświetleń: 60
 299. Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 60
 300. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12
  Wyświetleń: 59
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2023 r. PL.6733.3.28.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do ponownych uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegjącego na: budowie linii kablowej na terenie działek nr 279, 280/3, 280/4, 3214/10, 29/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 59
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.11.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 74/5, obręb 0017 Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawki.
  Wyświetleń: 59
 303. Protokół Nr 25/23 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 25 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 304. Rozkład jazdy – Linia nr 7 (TAM) Stawki-Słońsk Dolny-Wołuszewo-Otłoczyn-Nowy Ciechocinek-Odolion-Stawki
  Wyświetleń: 59
 305. Statut Sołectwa Chrusty
  Wyświetleń: 59
 306. Usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 59
 307. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10
  Wyświetleń: 58
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.10.2023 r. znak PL.6733.27.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania adminsitracyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśniena na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 58
 309. Statut Sołectwa Ośno
  Wyświetleń: 58
 310. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 58
 311. Zarządzenie Nr 92/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 sierpnia 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie Części 1 zamówienia "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 58
 312. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  Wyświetleń: 57
 313. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdalena Stolarska-Oczki Kierownik GZOS
  Wyświetleń: 57
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2023 r. PL.6733.25.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 57
 315. Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących działkę ewidencyjną nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 57
 316. Statut Sołectwa Nowy Ciechocinek
  Wyświetleń: 57
 317. Uchwała Nr LXII/510/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 57
 318. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 57
 319. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  Wyświetleń: 56
 320. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
  Wyświetleń: 56
 321. Kopie protokołów głosowania w wyborach do sejmu i do senatu oraz w referendum
  Wyświetleń: 56
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 30.08.2023 r
  Wyświetleń: 56
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 130/2, 135/2, 133/2, 131/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 56
 324. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu
  Wyświetleń: 56
 325. Protokół Nr 60/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 326. Statut Sołectwa Rożno-Parcele
  Wyświetleń: 56
 327. Zarządzenie Nr 93/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 sierpnia 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie Części 2 zamówienia "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 56
 328. Zawiadomienie o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 28 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8
  Wyświetleń: 56
 329. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 55
 330. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Wyświetleń: 55
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2023 r. znak PL.6733.26.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polgającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 70/3, 81/3, 123/3, 118/7, 118/8, 123/4, 120/5, 119/14, 124/19, 124/15, 124/18, 126/35, 126/36, 126/24, 126/23, 126/6, 126/10, 130, 111 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 55
 332. Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Janusza Stępińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego w związku z zakończeniem pracy
  Wyświetleń: 55
 333. Postanowienie nr 134/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Aleksandrów Kujawsku na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 55
 334. Rozkład jazdy – Linia nr 4 Opoki-Grabie-Opoczki-Wilkostowo-Zduny-Opoki
  Wyświetleń: 55
 335. Zarządzenie Nr 87/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 1 zamówienia: Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z budową 29 wjazdów do dz. 21/31, 21/30, 21/40, 21/39, 21/38, 21/37, 21/34, 21/43, 21/26, 21/33, 21/45, 21/46, 21/47, 21/48, 21/44, 21/49, 21/42, 21/41, 21/32, 21/36, 21/22, 21/29, 21/23, 21/24, 21/25, 21/27, 21/28, 21/51, 21/50
  Wyświetleń: 55
 336. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11
  Wyświetleń: 54
 337. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 54
 338. Protokół Nr 45/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i sportu odbytej w dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 339. Rozkład jazdy – Linia 5 Stawki-Ostrowąs-Plebanka-Ośno Drugie-Ośno-Słomkowo-Ośno
  Wyświetleń: 54
 340. Wydanie dowodu osobistego - w urzędzie ( dla osób powyżej 12 roku życia )
  Wyświetleń: 54
 341. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, wniosków petycji w dniu 18 października 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 342. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14
  Wyświetleń: 53
 343. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
  Wyświetleń: 53
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2023 r. znak PL.6733.20.8.2023.MJ w sprawie zawieszenia postęowania administraacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obbrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 53
 345. Plany Polowań Koła Łowieckiego nr 2 "Zdrój" na sezon 2023/2024
  Wyświetleń: 53
 346. Uchwała Nr LXII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 53
 347. Zarządzenie Nr 131/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostepnienia informacji publicznej
  Wyświetleń: 53
 348. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 134/2, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 112, 68/1, 70, 88/1, 110/1, 111/1, 129/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 53
 349. Informacja o rozstrzygnięcieu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dla działek nr 87/3 i 29/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo gm. Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 52
 350. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
  Wyświetleń: 52
 351. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 352. Protokół Nr 74/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 353. Uchwała Nr LXIV/518/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 354. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2023 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.34
  Wyświetleń: 52
 355. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 356. Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  Wyświetleń: 51
 357. Protokoł Nr 75/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 358. Protokół Nr 61/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 359. Rozkład jazdy – Linia nr 1 Stawki-Kuczek-Słomkowo-Ośno Drugie-Plebanka-Ostrowąs-Ośno-Stawki
  Wyświetleń: 51
 360. Rozkład jazdy – Linia nr 6 Stawki-Odolion-Kuczek-Nowy Ciechocinek-Ostrowąs- Plebanka-Ośno Drugie-Słomkowo-Ośno-Stawki
  Wyświetleń: 51
 361. Uchwała Nr LXII/508/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 51
 362. Wykaz głosowań z LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 363. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 364. Informacja w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 160226C (Poczałkowo) do skrzyżowania z drogą gminng nr 160222C (Przybranówek) w miejscowości Poczałkowo, działki nr 92, 160, obręb Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz w miejscowości Przybranówek, działki nr 34, 57/1, 84, obręb Przybranówek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 365. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 06.12.2023 r. znak PL.6722.1.21.2023.MJ
  Wyświetleń: 50
 366. Ogłaszanie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach nr ew. 87/3 i 29/3 w miejscowości Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 367. Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 368. Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 369. Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 370. Zameldowanie na pobyt stały / czasowy
  Wyświetleń: 50
 371. Zarządzenie Nr 139/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie
  Wyświetleń: 50
 372. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 września 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 373. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.10.2023 r. znak PL.6733.29.2.2023.MJ w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 21/1, 62, 34/4, 34/6, 23/3, 23/1 położonych w miejscowości Konradowo, na terenie działki nr 128/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki oraz na terenie działek nr 39, 74/1, 40/2, 40/6, 40/8, 40/10, 73/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 50
 374. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 49
 375. Protokół Nr 73/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023r.
  Wyświetleń: 49
 376. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla budowy budynku świetlicy „Kuźnia smaków Kujaw” w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 49
 377. Informacja o unieważnieniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla działki ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo gm. Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 48
 378. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o łącznej liczbie wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania
  Wyświetleń: 48
 379. Uchwała Nr LXII/506/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027
  Wyświetleń: 48
 380. Zarządzenie Nr 97/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 48
 381. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 47
 382. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.22.2.2023.MJ z dnia 4 września 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 383. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 15
  Wyświetleń: 47
 384. POSTANOWIENIE Nr 72/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 47
 385. Protokół Nr 72/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 6 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 386. Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza PM 2,5 za okres sprawozdawczy od 01 stycznia do 17 lipca 2023 r. (sprawozdanie okresowe) oraz za okres 2020-2023 (sprawozdanie końcowe)
  Wyświetleń: 47
 387. Uchwała Nr LXII/509/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 250 w miejscowości Służewo
  Wyświetleń: 47
 388. Umowa Nr 87/2023/ZP zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w  ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022 - 2029"
  Wyświetleń: 47
 389. Umowa Nr 93/2023/ZP zawarta w dniu 21 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest "Zakup sprzętu i oprogramowania służący do rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 47
 390. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 391. POSTANOWIENIE Nr 20/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 392. Sprawozdania z realizacji Planu działań krótkoterminowych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia do 17 lipca 2023 r. (sprawozdanie okresowe) oraz za okres 2020-2023 (sprawozdanie końcowe)
  Wyświetleń: 46
 393. Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 46
 394. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie udziału osób publicznych w kampanii wyborczej
  Wyświetleń: 46
 395. Zarządzenie nr 95/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 46
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych, wymiana słupa linii napowietrznej Sn-15kV na terenie działek nr 29/23, 29/28, 29/29, 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46 obręb Ośno
  Wyświetleń: 45
 397. POSTANOWIENIE NR 160/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 45
 398. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie
  Wyświetleń: 45
 399. Informacje ogólne 2024
  Wyświetleń: 44
 400. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 44
 401. Postanowienie Nr 19/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 44
 402. Uchwała Nr LXII/505/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki nieruchomości stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 44
 403. Uchwała Nr LXV/549/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 44
 404. Informacja Starosty Aleksandrowskiego, że decyzją z dnia 28.11.2023 r., znak sprawy AB.6740.279.2023, Nr 296/2023 udzielił Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany na zadanie pn. budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 160226C (Poczałkowo) do skrzyżowania z drogą gminną nr 160222C (Przybranówek) w miejscowości Poczałkowo, działki nr 92, 160, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Poczałkowo oraz w miejscowości Przybranówek, działki nr 34, 57/1, 84, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Przybranówek.
  Wyświetleń: 43
 405. Korekta oświadczenia majątkowego Pana Macieja Maciejewskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie
  Wyświetleń: 43
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.09.2023 r. znak PL.6733.22.5.2023.MJ w sprawie zmiany wniosku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 43
 407. Uchwała Nr LXIV/519/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 43
 408. Umowa Nr 96/2023 zawarta w dniu 16 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest opracowania projektu graficznego logo dla Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach i wykonanie znaku graficznego na elewacji w formie liter przestrzennych wykonanych z pleksi i styroduru malowane w kolor o wymiarach 300x320 wraz z montażem
  Wyświetleń: 43
 409. Zarządzenie nr 88/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Opokach
  Wyświetleń: 43
 410. Zarządzenie nr 89/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Przybranowie
  Wyświetleń: 43
 411. Umowa Nr 88/2023/ZP zawarta w dniu 7 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 42
 412. Zarządzenie Nr 138/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA w Przybranowie
  Wyświetleń: 42
 413. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 października 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.31
  Wyświetleń: 42
 414. Obwieszczenie Burmistrza Ciechocinka GT.6220.3.6.2023 z dnia 21.09.2023 r.
  Wyświetleń: 41
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wszczęcia postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka , gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 41
 416. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2023 r. znak PL.6733.27.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 41
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.20.21.2023.AJ z dnia 22.11.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 41
 418. Obwieszczenie znak OŚ.6220.22.16.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych Poczałkowo D, Poczałkowo E, o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towar
  Wyświetleń: 41
 419. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu (podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne)
  Wyświetleń: 41
 420. Umowa Nr 86/2023/ZP zawarta w dniu 7 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia w tym m.in. meble, wyposażenia wypoczynkowe, zabawki w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 41
 421. Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Sali nr 105 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 41
 422. Obwieszczenie z dnia 29.11.2023 r. znak PL.4125.11.93.2023.MJ o zamiarze włączenia kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 40
 423. Petycja w sprawie podjęcia działań zamierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów Petentów Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 40
 424. Statut gminy
  Wyświetleń: 40
 425. Umowa Nr 89/2023/PL zawarta w dniu 1 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: budowa masztu flagowego wraz z obrzeżem z kostki granitowej na terenie działki nr 435/2 w miejscowości Służewo gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 40
 426. Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie. Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag dla Strategii ZIT.
  Wyświetleń: 40
 427. Zarządzenie Nr 100/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski w przedmiocie zasadności utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 40
 428. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 39
 429. Obwieszczenie znak OŚ.6220.33.21.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid: 4/20, 9/24, 9/34, 88/2, 88/1, 91 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”,
  Wyświetleń: 39
 430. Uchwała Nr LXVI/554/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 39
 431. Zarządzenie Nr 127/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 5 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. nr 119, obręb Zgoda)"
  Wyświetleń: 39
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 130//2, 135/2, 133/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 38
 433. Otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 38
 434. Zarządzenie Nr 112/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 38
 435. Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 38
 436. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie stacji bazowej telegonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131położonj w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 38
 437. Zawiadomienie z dnia 13.12.2023 r. znak PL.6733.30.2.2023.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 38
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie projektu decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka
  Wyświetleń: 37
 439. Uchwała Nr LXV/551/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski i nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 37
 440. Zarządzenie Nr 90/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 sierpnia 2023 r.  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 37
 441. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Budżetowej w dniu 27 listopada 2023 r. w sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 37
 442. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Karoliny Linek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
  Wyświetleń: 36
 443. Obwieszczeie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.10.2023 r. znak PL.6733.23.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poleagjącego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 130/2, 135/2, 133/2, 131/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 36
 444. Obwieszczenie OŚ.6220.21.15.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowa
  Wyświetleń: 36
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.17.2023.AJ z dnia 05.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie
  Wyświetleń: 36
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.27.12.2023.AJ z dnia 28.09.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki 108 obręb Opoki
  Wyświetleń: 36
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.28.12.2023.AJ z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki numer 85/4 obręb Ośno Drugie
  Wyświetleń: 36
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.34.26.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki numer 45 obręb Kuczek
  Wyświetleń: 36
 449. Platforma zakupowa powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 36
 450. Zarządzenie Nr 23/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 36
 451. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ŚG-IV.721.60.2023)
  Wyświetleń: 35
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.10.2023 r. znak PL.6733.22.11.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 35
 453. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2023 r. znak PL.6733.24.8.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 121/2, 122/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 35
 454. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.10.2023 r. znak PL.6733.21.9.2023.MJ w sprawie budowy małogabarytowej stacji transformatorowej 15/04kV energetyczje lini kablowej średniego napięcia SN-15kV energetycznej lini kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV szafek pomiarowych, wymiana słuap linii napowietrznej Sn-15kV w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 35
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.38.2.2023.DW z dnia 25.09.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki 289/1 Ostrowąs
  Wyświetleń: 35
 456. Obwieszczenie z dnia 12.10.2023 r. znak PL.6733.26.4.2023.MJ Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 70/3, 81/3, 123/3, 118/7, 118/8, 123/4, 120/5, 119/14, 124/19, 124/15, 124/18, 126/35, 126/36, 126/24, 126/23, 126/6, 126/10, 130, 111 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 35
 457. Obwieszczenie znak OŚ.6220.33.18.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących oraz montowanych na halach przemysłowych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na
  Wyświetleń: 35
 458. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 35
 459. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 35
 460. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 16
  Wyświetleń: 35
 461. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Dominiki Sobczak Podinspektor ds. budownictwa
  Wyświetleń: 34
 462. Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu w celu skutecznego i efektywnego wdrożenia i aktualizacji - zrozumiałych dla Pracowników urzędu - polityk bezpieczeństwa informacji w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
  Wyświetleń: 34
 463. Uchwały
  Wyświetleń: 34
 464. Zarządzenie Nr 118/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy dróg oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 34
 465. Zarządzenie Nr 141/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 34
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2023 r. znak PL.6733.23.8.2023.mj w sprawie zebarnego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylnowych PE 100 na terenie działek nr 130/2, 135/2, 133/2, 131/2, 127/2, 121/13, 99/2, 98/2, 97/2, 96/2 oraz 95/2 obręb Ostrowas, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 33
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.21.2023.AJ z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 33
 468. POSTANOWIENIE Nr 171/2023  KOMISARZA WYBORZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  Wyświetleń: 33
 469. Zarządzenie Nr 116/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo w ilości 2 sztuk lamp typu LED o numerach 101, 102 przy drodze gminnej nr 160222C w kierunku miejscowości Opoki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski."
  Wyświetleń: 33
 470. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 32
 471. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdy Gralak Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
  Wyświetleń: 32
 472. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 32
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2023 r. znak PL.6733.22.14.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwesttycyjnego poelgajacego na: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 32
 474. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.15.11.2023.AJ z dnia 22.11.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Podziale działek nr 216/3, 216/4 i 216/5 w obrębie Rożno-Parcele i budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą w gminie Aleksandrów Kujawski ”.
  Wyświetleń: 32
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.24.2023.2024.AJ z dnia 15.01.2024 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Małgorzaty Marek o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 15.01.2024 r. znak: OŚ.6220.23.22.2023.2024.AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.01.2024 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 32
 476. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 32
 477. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez
  Wyświetleń: 31
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 31
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.16.2023.AJ z dnia 05.12.2023 r. w sprawie zażalenia Pana Karola Stolarskiego - Piaskownia Karol Stolarski od postanowienia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczącego nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3).
  Wyświetleń: 31
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.19.2023.AJ z dnia 27.11.2023 r. w sprawie możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 31
 481. Protokół z obrad LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 482. Zarządzenie Nr 121/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 31
 483. Zarządzenie Nr 128/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 31
 484. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Hanny Kaźmierczak Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Stawkach
  Wyświetleń: 30
 485. Zarządzenie Nr 114/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno w ilości dwóch sztuk lamp typu LED nr. 1, 2 wraz z szafką sterowania przy drodze gminnej nr 160235C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski."
  Wyświetleń: 30
 486. Zarządzenie Nr 20/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów na I kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2026
  Wyświetleń: 30
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  z dnia 13.11.2023 r. znak PL.6730.111.2.2023.ES w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych na terenie działki nr 8/5  w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 29
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.9.2023.AJ z dnia 21.11.2023 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 29
 489. Protokół Nr 77/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 490. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie meijscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele rozwiązaniami
  Wyświetleń: 29
 491. Uchwała Nr LXIV/529/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 29
 492. Wykaz głosowań z LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.34.30.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.11.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr ew. 45 obręb Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 28
 494. Petycja w sprawie zatwierdzenia wniosku Suwerenna RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesłanie go do wymienionych instytucji
  Wyświetleń: 28
 495. Programu ochrony powietrza PM 10 za okres sprawozdawczy od 01 stycznia do 17 lipca 2023 r. (sprawozdanie okresowe) oraz za okres 2020-2023 (sprawozdanie końcowe)
  Wyświetleń: 28
 496. Protokół z dnia 09.01.2024 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położónego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec rozwiązaniami
  Wyświetleń: 28
 497. Uchwała Nr LXIV/526/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 28
 498. Umowa Nr 94/2023/IN zawarta w dniu 30 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 28
 499. Umowa Nr 95/2023 zawarta w dniu 28 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024"
  Wyświetleń: 28
 500. Zarządzenie Nr 119/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 8 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. nr 152, obręb Wołuszewo) o długości 1035 mb.".
  Wyświetleń: 28
 501. Zarządzenie Nr 3/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie.
  Wyświetleń: 28
 502. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.5.28.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 503. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 28
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.11.2023.AJ z dnia 16.11.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie
  Wyświetleń: 27
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.28.15.2023.AJ z dnia 27.11.2023 r. o dokonaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.09.2023 r. znak: OŚ.6220.28.11.2023.AJ
  Wyświetleń: 27
 506. Uchwała Nr LXIV/530/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 27
 507. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 26
 508. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 26
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 20/2, 28/1, 59/3 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 26
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.12.2023 r. znak PL.6733.27.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu punliczneo dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Ruudnki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 26
 511. Petycja w sprawie podpisów elektronicznych - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach - w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków
  Wyświetleń: 26
 512. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 26
 513. Uchwała Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 26
 514. Zarządzenie Nr 115/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno Drugie w ilości dwóch sztuk lamp typu LED nr. 3, 4 wraz z szafką sterowania przy drodze gminnej działka nr 41/1 około 200 metrów długości na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 26
 515. Zarządzenie Nr 122/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 26
 516. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 25
 517. Korekta oświadczenia majątkowego Pana Piotra Gondka Prezesa GPU Algawa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 25
 518. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdaleny Zarębskiej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 25
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.17.2023.AJ z dnia 29.12.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki.
  Wyświetleń: 25
 520. Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych urzędników
  Wyświetleń: 25
 521. Uchwała Nr LXV/550/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 25
 522. Zarządzenia
  Wyświetleń: 25
 523. Zarządzenie Nr 120/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 25
 524. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 13.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 
  Wyświetleń: 25
 525. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Budżetowej, Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21 grudnia 2023 r. w sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 25
 526. Deklaracja na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 24
 527. Deklaracja na podatek rolny
  Wyświetleń: 24
 528. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 06.12.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 529. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 24
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.12.2023 r. znak PL.6730.111.5.2023.ES w sprawie zawiadomienia, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych na terenie działki nr 8/5 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do instytucji, celem dokonania uzgodnienia
  Wyświetleń: 24
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 lutego 2024 r. o numerach, granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 24
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.25.2023.2024.AJ z dnia 15.01.2024 r. w sprawie możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 24
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.13.2023.2024.AJ z dnia 08.01.2024 o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Ośno łącząca drogę wojewódzką nr 266 z drogą gminną nr 160217C i drogą powiatową nr 2605C”
  Wyświetleń: 24
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.5.21.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiornika podziemnego AdBlue o poj. do V=10 m³ wraz z dystrybutorem i armaturą na terenie istniejącej stacji paliw, na działce o nr ew. 130/22, obręb 0012 w Nowym Ciechocink
  Wyświetleń: 24
 535. Obwieszczenie z dnia 03.01.2024 r. znak PL.6830.15.92.2017.2019.JD o umorzeniu w części postępowanie administracyjne rozgraniczenia działki nr 22 obręb Kuczkowo gm. Zakrzewo
  Wyświetleń: 24
 536. Protokół z obrad LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 537. Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 24
 538. Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 24
 539. Zarządzenie Nr 110/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 24
 540. Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy w Żłobku Samorządowym w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 24
 541. Zarządzenie Nr 113/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Goszczewo w ilości jednej sztuki lampy typu LED o numerze 10 przy drodze gminnej nr 160227C w kierunku miejscowości Broniszewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski."
  Wyświetleń: 24
 542. Zarządzenie Nr 129/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 24
 543. Zarządzenie Nr 140/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 24
 544. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 8:40 w Sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 24
 545. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 24
 546. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28.11.2023 r. dot. wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Przybranówek i Poczałkowo
  Wyświetleń: 23
 547. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 23
 548. Korekta oświadczenia majątkowego Pani Małgorzaty Świątkowskiej Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 23
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.20.14.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 23
 550. POSTANOWIENIE Nr 7/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 23
 551. Uchwała Nr LXIV/520/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświaty
  Wyświetleń: 23
 552. Zakładanie profilu zaufanego
  Wyświetleń: 23
 553. Zarządzenie Nr 105/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 23
 554. Zarządzenie Nr 149/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 23
 555. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2024 r. w Sali nr 107 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 
  Wyświetleń: 23
 556. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowego oświetlenia typu YAKXS 4/35mm2 o długości do 50m na słupie aluminiowym o wysokości do 10m z oprawą oświetleniową typu LED- 1 szt. wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku boiska sportowego na terenie działek nr 32/8, 32/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 23
 557. Informacji o lasach
  Wyświetleń: 22
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2023 r. znak PL.6733.21.12.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych, wymiana słupa linii napowietrznej Sn-15kV na terenie działek nr 29/23, 29/28, 29/29, 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46 obręb Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 22
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.38.8.2023.DW z dnia 12.12.2023 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski (działka nr 289/1 obręb 0015 Ostrowąs)”.
  Wyświetleń: 22
 560. Petcyja w sprawie przystanku autobusu szkolnego SP Stawki
  Wyświetleń: 22
 561. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda przekazany do opinii i uzgodnień
  Wyświetleń: 22
 562. Protokół z dnia 03.01.2024 r. z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego rozwiązaniami dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 22
 563. Protokół z dyskusji publicznej nad pryjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 22
 564. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 22
 565. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 22
 566. Wykaz głosowań z LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 567. Zarządzenie Nr 103/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 22
 568. Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski".
  Wyświetleń: 22
 569. Zarządzenie Nr 144/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 22
 570. Zasiłek dla opiekuna
  Wyświetleń: 22
 571. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 22
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.23.2023.2024.AJ z dnia 15.01.2024 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 15.01.2024 r. znak: OŚ.6220.23.22.2023.2024.AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.01.2024 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”,
  Wyświetleń: 21
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.10.2023.AJ z dnia 16.11.2023 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I”, zlokalizowanego na części działki nr 20/1 oraz części działki 20/3 obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 21
 574. Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia
  Wyświetleń: 21
 575. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 21
 576. Uchwała Nr LXIII/512/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035
  Wyświetleń: 21
 577. Uchwała Nr LXIII/514/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współprac Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r Załącznik:
  Wyświetleń: 21
 578. Uchwała Nr LXIV/523/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 21
 579. Wykaz głosowań z LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 580. Zarządzenie Nr 124/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 21
 581. Zarządzenie Nr 125/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 21
 582. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.11.2023 r. znak PL.6733.28.6.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 134/2, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 112, 68/1, 70, 88/1, 110/1, 111/1, 129/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 583. Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.399.2023.MT z dnia 18.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na likwidacji otwartego rowu melioracyjnego „R-A-3”, zlokalizowanego w miejscowości Rudunki w granicach działek ewid. Nr 150/21, 160, 149, 159 i 148/6 obręb ewid. nr 0025 Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski oraz wykonanie odcinka rurociągu melioracyjnego ø 600 mm wraz ze studniam
  Wyświetleń: 21
 584. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 21
 585. Informuję, że w dniu 21 grudnia o godz. 11.00 w Sali nr 107 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisja Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 20
 586. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustaljącej lokalizację inwestyci celu publicznego znak GR.6733.11.2023z dnia 05.12.2023
  Wyświetleń: 20
 587. Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Aleksandrowski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  Wyświetleń: 20
 588. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.25.15.2022.2023.AP/AJz dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Wyświetleń: 20
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.38.12.2023.DW z dnia 25.01.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski (działka nr 289/1 obręb 0015 Ostrowąs)”.
  Wyświetleń: 20
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.11.2023 znak PL.6733.3.34.2023.MJ w sprawie wydania ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 oraz zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz-Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3”
  Wyświetleń: 20
 591. Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6722.10.25.2021.MJ w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 20
 592. Protokół Nr 48/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 593. Uchwała Nr LXVI/555/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 - 2035
  Wyświetleń: 20
 594. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  Wyświetleń: 20
 595. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 20
 596. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 20
 597. Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 20
 598. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 20
 599. Zarządzenie Nr 106/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Reymonta w miejscowości Łazieniec"
  Wyświetleń: 20
 600. Zarządzenie Nr 98/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 20
 601. Protokoły
  Wyświetleń: 19
 602. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 19
 603. Uchwała Nr LXIV/525/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028
  Wyświetleń: 19
 604. Uchwała Nr LXIV/527/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 19
 605. Umowa na dostawę energii elektrycznej Nr 142/2023/ZP zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest  sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktów poboru. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
  Wyświetleń: 19
 606. Zarządzenie Nr 101/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 19
 607. Zarządzenie Nr 104/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 19
 608. Zarządzenie Nr 153/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 19
 609. Zarządzenie Nr 2/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę transporotową, świadczoną dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 19
 610. Zarządzenie Nr 28/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00029972/8 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia
  Wyświetleń: 19
 611. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.11.2023 r. znak PL.6733.5.25.2023.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 19
 612. Dodatkowe polowanie zbiorowe Wojskowego Koła Łowieckiego nr 260 "Odyniec" w Toruniu w sezonie Łowiecki 2023/2024 w obwodzie nr 165 Nadleśnictwo Gniewkowo
  Wyświetleń: 18
 613. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2023 r. znak PL.6733.25.2.2023.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego poelgajacego na:budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 18
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.11.2023 r. znak PL.6733.26.9.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 70/3, 81/3, 123/3, 118/7, 118/8, 123/4, 120/5, 119/14, 124/19, 124/15, 124/18, 126/35, 126/36, 126/24, 126/23, 126/6, 126/10, 130, 111 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 18
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5.01.2024 znak PL.6733.20.17.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny na terenie działek nr 140 i 151/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 18
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.9.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Ośno łącząca drogę wojewódzką nr 266 z drogą gminną nr 160217C i drogą powiatową nr 2605C”.
  Wyświetleń: 18
 618. Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 18
 619. Podmiot odbierający odpady komunalne i miejsca zagospodarowania odpadów
  Wyświetleń: 18
 620. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 18
 621. Protokół Nr 39/23 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 622. Protokół Nr 67/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 623. Uchwała Nr LXIII/515/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu
  Wyświetleń: 18
 624. Uchwała Nr LXV/532/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 -2035
  Wyświetleń: 18
 625. Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości
  Wyświetleń: 18
 626. Zarządzenie Nr 108/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 18
 627. Zarządzenie Nr 136/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 18
 628. Zarządzenie Nr 148/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 18
 629. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 18
 630. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6733.30.8.2023.MJ w sprawie budowy kablowego oświetlenia typu YAKXS 4/35mm2 o długości do 50m na słupie aluminiowym o wysokości do 10m z oprawą oświetleniową typu LED- 1 szt. wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku boiska sportowego na terenie działek nr 32/8, 32/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 631. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.01.2024 r. znak PL.6733.1.5.2023.MJ w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 18
 632. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 18
 633.  Protokół Nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 634. Konsultacje społeczne "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 635. Obwiesczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poelgajacego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 17
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.11.2023 r. znak PL.6733.25.10.2023.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjneg polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 17
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.43.2020.2023.DS/AJ z dnia 29.12.2023 r. o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.
  Wyświetleń: 17
 638. REJESTR ZEZWOLEŃ NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  Wyświetleń: 17
 639. Rozkład jazdy 2024
  Wyświetleń: 17
 640. Uchwała Nr LXIII/511/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 17
 641. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 17
 642. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 17
 643. Zarządzenie Nr 1/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę cateringową - przygotowanie i dostawa wyżywienia, świadczoną dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 17
 644. Zarządzenie Nr 102/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Porządkowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024"
  Wyświetleń: 17
 645. Zarządzenie Nr 27/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 646. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 17
 647. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 17
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.01.2024 r. PL.6730.81.10.2023.ES w sprawie zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2024 znak: PL.6730.81.9.2023.ES o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 20/2, 28/1, 59/3 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 16
 649. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.42.2020.2023.DS/AJ z dnia 29.12.2023 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 29.12.2023 r. znak: OŚ.6220.21.41.2020.2023.DS/AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 22.12.2023 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec oraz gminy Wielka Nieszawka
  Wyświetleń: 16
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.15.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 16
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.19.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 36/4 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 16
 652. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.24.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 16
 653. Obwieszczenie z dnia 12.01.2024 r. znak PL.673.111.8.2023.ES o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych na terenie działki nr 8/5 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 654. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie I Ns 273/23 zezwolił Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Toruńskiej w Toruniu na złożenie depozytu sądowego
  Wyświetleń: 16
 655. Protokół Nr 78/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 21 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 656. Protokół z obrad LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 657. Rejestr działalności regulowanej – Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 16
 658. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 16
 659. Uchwała Nr LXIV/517/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 -2035
  Wyświetleń: 16
 660. Uchwała Nr LXIV/522/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 16
 661. Uchwała Nr LXV/539/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 16
 662. Uchwała Nr LXV/548/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 16
 663. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 16
 664. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 16
 665. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 16
 666. Zarządzenie Nr 126/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 16
 667. Zarządzenie Nr 151/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 16
 668. Zarządzenie Nr 155/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołów spisowych.
  Wyświetleń: 16
 669. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2023 r. znak PL.6733.29.5.2023.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 21/1, 62, 34/4, 34/6, 23/3, 23/1 położonych w miejscowości Konradowo, na terenie działki nr 128/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki oraz na terenie działek nr 39, 74/1, 40/2, 40/6, 40/8, 40/10, 73/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 16
 670. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.12.2023 r. znak PL.6733.28.14.2023.MJ w sprawie wydania decyzji nr 28/2023 z dnia 18/12/2023 r. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 16
 671. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.12.2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 29/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci gazowej średniego
  Wyświetleń: 16
 672. Deklaracja na podatek leśny
  Wyświetleń: 15
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.25.13.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średiego ciśnienia w miejscowości Kuczek i Nowy Ciechocinek
  Wyświetleń: 15
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.12.2023 r. znak PL.6733.25.12.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowies sieci gazowej średniego ciśniena w miejscowości Odolion
  Wyświetleń: 15
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.17.28.2022.2023.DS/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo
  Wyświetleń: 15
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.23.20.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Małgorzaty Marek, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 10/3 obręb Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 15
 677. Ogłoszenie Wojta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6722.12.44.2023.MJ w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 678. Petycja w sprawie przystanku autobusu szkolnego SP Stawki
  Wyświetleń: 15
 679. Plan Zamówień Publicznych rok 2024
  Wyświetleń: 15
 680. Protokół Nr 50/24 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 681. Protokół Nr 65/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 682. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Służewo w dniu 05.09.2023 r. w sprawie utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 683. Uchwała Nr LXIV/521/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości  wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  Wyświetleń: 15
 684. Uchwała Nr LXIV/524/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczeń rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 15
 685. Umowa na dostawę energii elektrycznej Nr 143/2023/ZP zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest  sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktów poboru. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
  Wyświetleń: 15
 686. Umowa nr 114/2023/GZOS zawarta w dniu 20 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do szkoły prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 15
 687. Umowa Nr 162/2023 zawarta w dniu 27 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Zleceniobiorcę funkcji Inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Zleceniodawcy: 1) Szkoła Podstawowa w Opokach, 2) Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie, 3) Szkoła Podstawowa w Przybranowie, 4) Szkoła Podstawowa w Stawkach, 5) Szkoła Podstawowa w Służewie, 6) Szkoła Podstawowa w Wołuszewie
  Wyświetleń: 15
 688. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 15
 689. Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 15
 690. Zarządzenie Nr 134/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035.
  Wyświetleń: 15
 691. Zarządzenie Nr 152/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.
  Wyświetleń: 15
 692. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2024 r. znak PL.6733.1.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidnecyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 693. Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej i wypełniania sprawozdania finansowego przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.
  Wyświetleń: 14
 694. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu - Voxly
  Wyświetleń: 14
 695. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: KO.411.2368.2023 z dnia 09.01.2024 r. uchylające postanowienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3).
  Wyświetleń: 14
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.11.2023 r. znak PL.6733.27.8.2023.MJ w sprawie zebranego materiały dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 14
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.12.14.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleks
  Wyświetleń: 14
 698. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.20.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie
  Wyświetleń: 14
 699. Protokół Nr 27/23 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 700. Protokół Nr 66/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 21 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 701. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Stawki w dniu 18.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 14
 702. Uchwała Nr LXV/531/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 
  Wyświetleń: 14
 703. Uchwała Nr LXV/541/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
  Wyświetleń: 14
 704. Uchwała Nr LXV/543/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 705. Uchwała Nr LXVI/557/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskimi
  Wyświetleń: 14
 706. Umowa Nr 128/2023/ZP zawarta w dniu 13 października 2023 r. rzedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie przebudowy drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a"
  Wyświetleń: 14
 707. Zarządzenie Nr 142/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 4 zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. nr 138, obręb Wołuszewo) o długości ok. 393 mb."
  Wyświetleń: 14
 708. Zarządzenie Nr 146/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: "Remont budynku zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Zduny nr 16, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 14
 709. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.01.2024 r. znak PL.6733.2.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia, szafek pomiarowych oraz zabudowie na istniejącym słupie dwóch rozłączniko- bezpieczników na terenie działek nr 218/6, 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 710. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.12.2023 r. znak PL.6733.28.10.2023.MJ w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 134/2, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 112, 68/1, 70/ 88/1, 110/1, 111/1, 129/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 711. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.12.2023 r. znak PL.6733.29.8.2023.MJ o zebranym materiale dowodowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 21/1, 62, 34/4, 34/6, 23/3, 23/1 położonych w miejscowości Konradowo, na terenie działki nr 128/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki oraz na terenie działek nr 39, 74/1, 40/2, 40/6, 40/8, 40/10, 73/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 14
 712. Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
  Wyświetleń: 14
 713. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 14
 714. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
  Wyświetleń: 13
 715. Lista kandydatów na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej PPZ Trzemeszno
  Wyświetleń: 13
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.38.2022.2023.DS/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powia
  Wyświetleń: 13
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.15.2022.2023.AP/AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 13
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.19.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3)
  Wyświetleń: 13
 719. Obwieszczenie z dnia 15.11.2023 r. znak GR.6733.11.2023 o możliwości zapoznania się z projektem decyzhi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 32 ul. Narutowicza nr 1379 ul. Hallera nr 4163 ul. Wierzobowa nr 4198 ul. Długa położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działkach nr 15/1 nr 15.2 nr 17/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno i działkach nr 136/9 i 137/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 13
 720. Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 13
 721. Protokół Nr 49/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 21 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 13
 722. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Otłoczyn dniu 20.09.2023 r. w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 723. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 13
 724. Rozkład jazdy 2023
  Wyświetleń: 13
 725. Uchwała Nr LXV/544/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 ( z perspektywą do roku 2040)
  Wyświetleń: 13
 726. Uchwała Nr LXV/547/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 727. Uchwała Nr LXVI/561/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 13
 728. Umowa Nr 112/2023/GZOS zawarta w dniu 13 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 13
 729. Umowa Nr 130/2023/ZP zwarta w dniu 19 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Remont budynku zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Zduny, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 13
 730. Umowa Nr 146/2023/ZP zawarta w dniu 21 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2024"
  Wyświetleń: 13
 731. Umowa Nr 153/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi zagospodarowania odpadów komunalnych frakcji zebranych i dostarczonych na punkt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, w sposób selektywny
  Wyświetleń: 13
 732. Umowa zawarta w dniu 17 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej nad następującymi systemami z Pakietu RADIX
  Wyświetleń: 13
 733. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 13
 734. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 13
 735. Dostawa kruszywa twardego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 736. Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22.01.2024 r. znak: AB.6740.369.2023 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ewid. 134/4, 243/2 i 135/2 obręb Słońsk Dolny.
  Wyświetleń: 12
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.13.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o odmowie o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr 1 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 20,0 m3/h oraz nr 2 do głębokości 55,0 m, o wydajności do Q = 20
  Wyświetleń: 12
 738. Protokół Nr 26/23 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18 października 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 739. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Podgaj w dniu 14.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 12
 740. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Przybranowo w dniu 20.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 12
 741. Uchwała Nr LXV/538/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 742. Uchwała Nr LXV/542/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 12
 743. Umowa Nr 120/2023/ZP zawarta w dniu 28 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Zakup wraz z dostawą wyposażenia pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Bursztynek w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 12
 744. Umowa Nr 123/2023/OŚ zawarta w dniu 2 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła polegającego na wydaniu opinii w postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania decyzji o czasowym odebraniu psów przebywających na terenie posesji Pani M. C. w zakresie opinii specjalisty dobrostanu na okoliczność ustalenia czy zachodzą podstawy do czasowego odebrania zwierząt
  Wyświetleń: 12
 745. Umowa Nr 150/2023/ZP zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem, powstałe na terenie Żłobka Samorządowego "Bursztynek" w Odolionie ul. Młodzieżowa 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 746. Umowa Nr EOŚ 145/2023 zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 12
 747. Zarządzenie Nr 135a/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego
  Wyświetleń: 12
 748. Zarządzenie Nr 154/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
  Wyświetleń: 12
 749. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.17.2023.2024.AJ z dnia 31.01.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 11
 750. Protokół Nr 38/23 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 751. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Otłoczyn dniu 06.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 752. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Plebanka dniu 20.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 753. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Poczałkowo dniu 14.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 754. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Przybranówek  w dniu 07.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 755. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 11
 756. Uchwała Nr LXIV/528/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopad 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2023/2023
  Wyświetleń: 11
 757. Uchwała Nr LXV/540/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 11
 758. Uchwała Nr LXVI/558/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2026
  Wyświetleń: 11
 759. Umowa 163/23 zawarta w dniu 27 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i instalacją elektryczną wewnętrzną w obiektach: 1) Szkoła Podstawowa w Służewie, 2) Szkoła Podstawowa w Stawkach, 3) Szkoła Podstawowa w Przybranowie, 4) Szkoła Podstawowa w Opokach, 5) Szkoła podstawowa w Ostrowąsie, 6) Szkoła Podstawowa w Wołuszewie, 7) Żłobek Samorządowy "Bursztynek" w Odolionie
  Wyświetleń: 11
 760. Umowa Nr 115/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a"
  Wyświetleń: 11
 761. Umowa Nr 118/2023/ZP zawarta w dniu 26 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw Żłobka Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 11
 762. Umowa Nr 125/2023/ZP zawarta w dniu 17 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 11
 763. Umowa Nr 134/2023/ZP zawarta w dniu 26 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie prac renowacyjnych na mogiłach znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Goszczewo i Ostrowąs, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 11
 764. Umowa Nr 135/2023/OŚ zawarta w dniu 25 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła polegającego na wydaniu opinii w postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania decyzji o czasowym odebraniu psów przebywających na terenie posesji Pani M. C.  w zakresie opinii specjalisty dobrostanu na okoliczność ustalenia czy zachodzą podstawy do czasowego odebrania zwierząt
  Wyświetleń: 11
 765. Umowa Nr 144/2023/ZP zawarta w dniu 16 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa odwodnienia ul. Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 11
 766. Umowa Nr 147/2023/ZP zawarta w dniu 15 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wykonanie prac renowacyjnych na mogile zbriorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 11
 767. Umowa Nr 149/2023/ZP zawarta w dniu 4 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego - pallet w ilości około 80 ton do następujących kotłowni: 1) Szkoła Podstawowa, Przybranowo 46, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 2) Szkoła Podstawowa, Ostrowąs 81, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 3) Budynek Komunalny, Otłoczyn ul. Szlak Bursztynowy 31, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 4) Gminny Ośrodek Kultury w Służewie, ul. Brzeska 1, 87-710 Służewo, 5) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoczkach, Opoczki 22A, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 11
 768. Umowa Nr 151/2023/ZP zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady, powstałe na terenie: 1) Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie, adres Słomkowo 26, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 2) Klub Seniora w Zdunach, adres Zduny 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 11
 769. Umowa Nr 152/2023/ZP zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady powstałe na terenie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 oraz ul. Chopina 6 w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 11
 770. Umowa Nr 157/2023/ZP zawarta w dniu 19 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 11
 771. Umowa nr 97/2023/GZOS zawarta w dniu 4 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do szkoły prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 11
 772. Zarządzenie Nr 145/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: "Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1+170 do km 1+360,60) w miejscowości Odolion"
  Wyświetleń: 11
 773. Zarządzenie Nr 150/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
  Wyświetleń: 11
 774. Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania pn. Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki w ramach ogłoszonego konkursu nr FEKP.05.07-IZ.00-033/23 przez Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach FEdKP 2021-2027 Działanie: 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne oraz zatwierdzoną fiszką na realizację projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia
  Wyświetleń: 11
 775. Zarządzenie Nr 24/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 11
 776. Aneks NR 1 do Umowy nr PKO/WiA/19/2022 zawarty w dniu 30 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi Wsparcia i Aktualizacji w odniesieniu do Systemu
  Wyświetleń: 10
 777. Aneks Nr 2/2023 zawarty w dniu 19 grudnia 2023 r. do umowy nr 146/2022/ZP zawartej w dniu 15 grudnia 2022 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji drogowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowych w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 10
 778. Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia
  Wyświetleń: 10
 779. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 780. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy we Włocławku I i II podają do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.
  Wyświetleń: 10
 781. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 782. Obwieszczenie Wója Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.01.2024 r. znak PL.6733.5.31.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 10
 783. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Łazieniec w dniu 18.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 10
 784. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Ostrowąs w dniu 05.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 10
 785. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Rudunki w dniu 21.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 10
 786. Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej monochromatycznej (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 10
 787. Umowa Nr 116/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż osłon wewnętrznych okien - rolet w pomieszczeniu Żłobka Samorządowego Bursztynek w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022-2029"
  Wyświetleń: 10
 788. Umowa Nr 139/2023/ZP zawarta w dniu 6 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 10
 789. Umowa Nr 141/2023/ZP zawarta w dniu 15 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. "Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 10
 790. Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania RPOZ/2022/851/PolskiLad, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 10
 791. Aneks nr 1/2023 zawarty w dniu 1 grudnia 2023 r. do umowy nr 110/2023.GZOS zawartej w dniu 11 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym
  Wyświetleń: 9
 792. Aneks Nr 1/2023 zawarty w dniu 12 grudnia 2023 r. do umowy nr 76/2023/ZP zawartej w dniu 13 lipca 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 9
 793. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.24.2023.MJ o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 9
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.12.18.2023.AJ z dnia 01.02.2024 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 9
 795. Protokoły Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 9
 796. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Ośno w dniu 22.08.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 797. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Rożno-Parcele w dniu 19.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 798. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Słomkowo w dniu 26.09.2023 r. w sprawie utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 799. Uchwała Nr LXVI/556/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9
 800. Uchwała Nr LXVI/559/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego oznaczonego numerem ewidencyjnym 625 wraz z udziałem wynoszącym 17/164 w gruncie, znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 676 w miejscowości Służewo ul. Brzeska 24, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski 
  Wyświetleń: 9
 801. Uchwała Nr LXVI/560/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 9
 802. Umowa Nr 119/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż specjalistycznych osłon grzejnikowych do Żłobka Samorządowego Bursztynek w ramach zadania pn. Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch + 2022-2023"
  Wyświetleń: 9
 803. Umowa Nr 129/2023/ZP zawarta w dniu 18 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs do drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 9
 804. Umowa Nr 136/2023 zawarta w dniu 31 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 9
 805. Umowa Nr 148/2023/ZP zawarta w dniu 5 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele - etap I, km 0+000 do km 0+336, Gmina Aleksandrów Kujawski, współfinansowanego ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
  Wyświetleń: 9
 806. Umowa Nr 156/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Zakup wraz z dostawą towarów (sprzętów i urządzeń) w ramach projektu "Dzienny Dom Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 9
 807. Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji gruntu na "małą retencję wodną" w ramach planowanego do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru z Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw f Pomorza 2021-2027" Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu Działanie 02.09 małą retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie pn. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości i Stawki na działce ewid.240/1 obręb Stawki
  Wyświetleń: 9
 808. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.4.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sici wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 9
 809. Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.389.2023.SK z dnia 18.12.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej 1-4 zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 124/5 obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski
  Wyświetleń: 9
 810. Aneks NR 1 do Umowy nr eZD/WiA/8/2022 zawarty w dniu 28 lipca 2023 r. Przedmiotem umowy jest aplikacja KodakWebEZD obsługująca skanowanie wsadowe przy użyciu oprogramowania Kodak Alaris
  Wyświetleń: 8
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.12.17.2023.AJ z dnia 01.02.2024 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 01.02.2024 r. znak: OŚ.6220.12.17.2023.AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 31.01.2024 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV-Przybranowo1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o numerach: 170/1, 269, 289 obręb Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 8
 812. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Grabie w dniu 21.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 8
 813. Umowa Nr 138/2023/ZP zawarta w dniu 6 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy i budowy dróg oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 8
 814. Umowa Nr 7/2024/ZP zawarta w dniu 15 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.t.: "Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 8
 815. Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania Edycja 9RP/2023/108/PolskiLad, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 8
 816. Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania Edycja 8/2023/1019/PolskiLad Infrastruktura drogowa, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap
  Wyświetleń: 8
 817. Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania pn. Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 8
 818. Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim planowanego do ogłoszenia przez Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach FedKP 2021-2027 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzoną fiszką na realizację projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia
  Wyświetleń: 8
 819. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.30.11.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalzacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie kablowego oświetlenia typu YAKXS 4/35mm2 o długości do 50m na słupie aluminiowym o wysokości do 10m z oprawą oświetleniową typu LED- 1 szt. wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku boiska sportowego na terenie działek nr 32/8, 32/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 8
 820. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 7
 821. Aneks nr 1/2023 zawarty 13 października 2023 r. do umowy nr 146/2022/ZP zawartej w dniu 15 grudnia 2022 r. dotyczącej wykonania zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji drogowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowych w Gminie Aleksandrów Kujawski. Przedmiotem umowy jest zmiana wymaganego harmonogramu terminu zakończenia przedmiotu umowy
  Wyświetleń: 7
 822. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Chrusty w dniu 11.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 7
 823. Rozkład jazdy - Linia nr. 1 Stawki - Kuczek - Słomkowo - Ośno Drugie - Plebanka - Ostrowąs - Ośno - Stawki
  Wyświetleń: 7
 824. Uchwała Nr LXV/545/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Wyświetleń: 7
 825. Uchwała Nr LXV/553/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu Algawa sp. z o.o. zadań własnych Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 7
 826. Umowa ID Nr 528893/C/2023/ZP zawarta w dniu 19 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na warunkach określonych w swz
  Wyświetleń: 7
 827. Umowa Nr 133/2023/ZP zawarta w dniu 26 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 7
 828. Umowa Nr 159/2023/ZP zawarta w dniu 27 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Zamawiającego do wykonania przez Wykonawcę zadania dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, polegające na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 7
 829. Umowa Nr 8/2024/ZP zawarta w dniu 15 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Przygotowanie projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianami w decyzji w ramach realizacji zadań Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2025"
  Wyświetleń: 7
 830. Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2022-2029 i wydatkowaniem środków w ramach FERS
  Wyświetleń: 7
 831. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 6
 832. Poziom odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 6
 833. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Odolion w dniu 01.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 6
 834. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Opoczki w dniu 04.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 6
 835. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Ośno Drugie w dniu 04.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 6
 836. Rozkład jazdy - Linia nr. 7 (Tam)  Stawki - Słońsk Dolny - Wołuszewo -Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 6
 837. Umowa Nr 03/2024/In zawarta w dniu 4 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i pompami ciepła w obiektach: 1) Przedszkole Służewo, 2) Budynek Komunalny i Przedszkole Otłoczyn, 3) Dzienny dom pobytu Słomkowo, 4) Orlik Przybranowo, 5) Przedszkole Stawki
  Wyświetleń: 6
 838. Umowa Nr 11/2024/IN zawarta w dniu 22 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów polegających na przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w 21 obiektach gminnych Gminy Aleksandrów Kujawski 
  Wyświetleń: 6
 839. Umowa Nr 155/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 roku"
  Wyświetleń: 6
 840. Umowa Nr 61/20/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 841. Umowa Nr 61/22/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 6
 842. Umowa o współpracy Nr AL/1/2023/KG zawarta w dniu 13 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest określenie zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
  Wyświetleń: 6
 843. Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 6
 844. Zarządzenie Nr 157/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
  Wyświetleń: 6
 845.  Rozkład jazdy - Linia nr. 6 Stawki - Odolion - Kuczek - Nowy Ciechocinek - Ostrowąs - Plebanka - Ośno Drugie - Słomkowo - Ośno - Stawki
  Wyświetleń: 5
 846. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Białe Błota w dniu 13.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 847. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Goszczewo w dniu 12.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 848. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Nowy Ciechocinek w dniu 25.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 849. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Opoki w dniu 11.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 850. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Słońsk Dolny w dniu 11.08.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 851. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wołuszewo w dniu 12.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego 2024
  Wyświetleń: 5
 852. Rozkład jazdy - Linia nr. 2 Stawki - Odolion - Kuczek - Nowy Ciechocinek - Ośno - Słomkowo - Ośno Drugie - Plebanka - Stawki
  Wyświetleń: 5
 853. Rozkład jazdy - Linia nr. 3 (Powrót) Służewo - Opoki - Grabie - Opoczki - Wilkostowo - Zduny - Poczałkowo - Przybranówek - Przybranowo - Wólka- Podgaj - Rudunki - Rożno Parcele - Służewo
  Wyświetleń: 5
 854. Rozkład jazdy - Linia nr. 4 Opoki - Grabie - Opoczki - Opoki - Zduny - Wilkostowo
  Wyświetleń: 5
 855. Rozkład jazdy - Linia nr. 7 (Powrót) Stawki - Słońsk Dolny - Wołuszewo - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 5
 856. Uchwała Nr LXV/546/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 -2027 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 5
 857. Umowa Nr 14/2024/ZP zawarta w dniu 19 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora Gminie Aleksandrów Kujawski w zakresie następujących Usługa Transportowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 5
 858. Umowa Nr 5/2024/ZP zawarta w dniu 10 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 5
 859. Umowa Nr 5/2024/ZP zawarta w dniu 4 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia p.n.: "Zakup paliw (w tym gazu LPG) na potrzeby Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim"
  Wyświetleń: 5
 860. Umowa Nr 9/2024/IN zawarta w dniu 16 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą "Wykonanie prac remontowych szatni klubowej WIP START - z ograniczeniem do remontu łazienki"
  Wyświetleń: 5
 861. Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania Edyzja2RPOZ/2023/6819/PolskiLad, złożonym przez Gmina Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek
  Wyświetleń: 5
 862. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.02.2024 r. znak PL.6733.6.2.22024.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 229 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 5
 863.  Rozkład jazdy - Linia nr. 5 Stawki - Ostrowąs - Plebanka - Ośno Drugie - Ośno - Słomkowo - Ośno
  Wyświetleń: 4
 864. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.9.27.2023.2024.AJ z dnia 02.02.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 487/5 i 77/6 w obrębie Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Wyświetleń: 4
 865. Rozkład jazdy - Linia nr. 3 (Tam) Służewo - Opoki - Grabie - Opoczki - Wilkostowo - Zduny - Poczałkowo - Przybranówek - Przybranowo - Wólka -Podgaj - Rudunki - Rożno Parcele - Służewo
  Wyświetleń: 4
 866. Rozkład jazdy - Linia nr. 8 (Powrót) Stawki - Otłoczyn - Wołuszewo - Słońsk Dolny - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 4
 867. Rozkład jazdy - Linia nr. 8 (Tam) Stawki - Otłoczyn - Wołuszewo - Słońsk Dolny - Nowy Ciechocinek - Odolion - Stawki
  Wyświetleń: 4
 868. Uchwała nr LXV/537/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
  Wyświetleń: 4
 869. Umowa Nr 117/2023/ZP zawarta w dniu 25 września 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Żłobka Samorządowego Bursztynek w ramach zadania pn. "Utworzenie nowej grupy w Żłobku Bursztynek w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Maluch+ 2022 -2029"
  Wyświetleń: 4
 870. Umowa Nr 154/2023/ZP zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest umowa w sprawie zamówienia publicznego na usługi "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawskich"
  Wyświetleń: 4
 871. Umowa Nr 158/2023/ZP zawarta w dniu 21 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 4
 872. Umowa Nr 61/24/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 4
 873. Zarządzenie Nr 137/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 4
 874. Zarządzenie Nr 145/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego inwestycji pt.: "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: "Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1 + 170 do km 1 + 360,60) w miejscowości Odolion"
  Wyświetleń: 4
 875. Zarządzenie Nr 21/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenie Regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 4
 876. Zarządzenie Nr 22/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i świadczenia usług w Dziennym Domu Pobytu i Klubach Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 4
 877. Zarządzenie Nr 29/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r."
  Wyświetleń: 4
 878. Zarządzenie Nr 30/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 1 lutego 2024 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2024
  Wyświetleń: 4
 879. Zarządzenie Nr 31/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 1 lutego 2024 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2024 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
  Wyświetleń: 4
 880. Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - 1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 11 zamówienia: "Przebudowa drogi w Łazieńcu na ul. Witosa w raz z projektem kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 120mb."
  Wyświetleń: 4
 881. Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -1 etap" w zakresie następujących części zamówienia: Część 3 zamówienia: "Budowa drogi (kategoria XXV) w miejscowości Łazieniec dz. nr 49/3, 46/4, 104/8, 104/9, 60, 49/5, 104/7, 57/5, 57/12 obręb Łazieniec (ul. Widok - 362mb, ul. Orzechowa - 209mb, ul. Stroma - 152,50mb) o łącznej długości 724mb."
  Wyświetleń: 4
 882. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.01.2024 r. znak PL.6733.3.2.2024.MJ w sprawie : budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 34/45, 34/46, 34/24, 34/44, 34/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 4
 883. Zawiadomienie o wszęciu postępwania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.02.2024 r. znak PL.6733.7.2.2024.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego nabudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 218 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 4
 884. Zawiadomienie Wójta Gminy Alekandrów Kujawski z dnia 13.02.2024 r. znak PL.6733.5.5.2024.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 4
 885. Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.9.2024.KK z dnia 24.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, na wniosek z dnia 08.01.2024., na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech układów skrzynek retencyjno – rozsączających oraz usługę wodną, tj. odprowadzanie do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji
  Wyświetleń: 4
 886. Zwiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.2.6.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F- szt. 2 na terenie działek nr 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 4
 887. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkostowo w dniu 19.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu soleckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 3
 888. Protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Wólka w dniu 13.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 3
 889. Sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza w zakresie PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej- aktualizacja Uchwała Nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r (Kujaw. z 2023 r. poz. 4381) za okres sprawozdawczy od 17 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 3
 890. Uchwała Nr LXV/533/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 891. Uchwała Nr LXV/534/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 892. Uchwała Nr LXV/536/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 893. Uchwała Nr LXV/552/23  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu
  Wyświetleń: 3
 894. Umowa Nr 106/2023/ZP zawarta w dniu 29 sierpnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Odnowa przestrzeni poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 3
 895. Umowa Nr 137/2023/ZP zawarta w dniu 31 października 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 3
 896. Umowa Nr 140/2023/ZP zawarta w dniu 6 listopada 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". 2. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy chodników oraz przebudowy dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski dla poniższych inwestycji: 1) Budowa chodnika na ul. Relaksowej w miejscowości Odolion. 2) Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 897. Umowa Nr 160/2023/ZP zawarta w dniu 29 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady, o kodach: 150104, 150107, 150102, 200201 i 200203 powstałe na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 898. Umowa Nr 161/2023/ZP zawarta w dniu 29 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. Odpady o kodach: 150101 (papier), 150107 (szkło), 150106 (metale i tworzywa sztuczne), 200201 (bioodpady), oraz 200301 (zmieszane), powstałych na terenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 899. Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C
  Wyświetleń: 3
 900. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2024 r. PL.6733.5.2.20224.MJ dla zamierzenia inwestycnego polegającego na budowie:budowie ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo na terenie działek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 3
 901. Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 2
 902. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Zduny w dniu 07.09.2023 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 2
 903. Uchwała Nr LXV/535/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 904. Umowa Nr 10/2024/OŚ zawarta w dniu 17 stycznia 2024. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenia w roku 2024 monitoringu gleby na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne
  Wyświetleń: 2
 905. Umowa nr 6/2024/ZP zawarta w dniu 12 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Świadczenie usługi komunalnej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 218 koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 906. Umowa Nr 61/10/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 907. Umowa Nr 61/13/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 908. Umowa Nr 61/17/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 909. Umowa Nr 61/19/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 910. Umowa Nr 61/21/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 911. Umowa Nr 61/23/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 912. Umowa Nr 61/25/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 913. Umowa Nr 61/26/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 914. Umowa Nr 61/27/2023/OŚ zawarta w dniu 2 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 915. Umowa Nr 61/28/2023/OŚ zawarta w dniu 2 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 916. Umowa Nr 61/8/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 917. Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498-2+400 i 0+000a-0+093a w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 2
 918. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.02.2024 r. PL.6733.1.8.2024.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 97/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinej, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 919. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.3.5.2024.MJ z dnia 14.02.2024 r. o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień w sprawie budowy elektronerergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 34/45, 34/46, 34/24, 34/44, 34/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Kondradowo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 2
 920. Aneks nr 1/2023 do umowy nr 72/2023/ZP zawartej w dniu 22 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 1
 921. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Wyświetleń: 1
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13.02.2024 r. znak PL.4125.3.1.2024.MJ w sprawie zamiaru wyłączenia kart adresowych zabytków nieruchomych z gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 1
 923. Umowa Nr 12/2024/ZP zawarta w dniu 19 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu wyżywienia. Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie oraz Usługa cateringowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 924. Umowa Nr 13/2024/ZP zawarta w dniu 19 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora Gminie Aleksandrów Kujawski. Usługa transportowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 925. Umowa Nr 16/2024/ZP zawarta w dniu 30 stycznia 2024 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla budowy budynku świetlicy "Kuźnia smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, Gmina Aleksandrów Kujawski"
  Wyświetleń: 1
 926. Umowa Nr 61/1/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 927. Umowa Nr 61/12/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 928. Umowa Nr 61/14/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 929. Umowa Nr 61/15/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 930. Umowa Nr 61/18/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 931. Umowa Nr 61/7/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 932. Umowa Nr 61/9/2023/OŚ zawarta w dniu 8 maja 2023 r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 933. Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ulicy Okrężnej Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 934. Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ulicy Relaksowej Gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 935. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.02.2024 r. znak PL.6733.5.35.2023.MJ w sprawie złożonego odwołania od decyzji nr 1/2024 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ALE1601B na terenie działki nr 131 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
 936. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.02.2024 r. PL.6733.4.6.2024.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu deyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działki nr 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego