Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Angelika Jętczak
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
542822059 wew. 51
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
Wymagane dokumenty:
• Wniosek; (w którym podaje się następujące informacje: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa-tatuaż, czip, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym (rodowód, metryka) oraz krótki opis w jakich warunkach utrzymywany jest pies (mieszkanie w bloku, dom z ogrodem).
• Dowód opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia;
Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

• Książeczka zdrowia psa (ksero);
Opłaty:
• 82 zł opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na utrzymanie psa • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hodowli KBS Aleksandrów Kujawski 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
Tryb odwoławczy:
• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Uwagi:
• W książeczce zdrowia psa powinny być udokumentowane aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
• W wypadku, gdy pies nie jest utrzymywany w celu pilnowania gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty podatkowej.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna

– art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572)

– § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych ze agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687),

– art. 39 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz

– art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Obowiązujący wykaz ras psów, uznanych za agresywnych wyszczególnia Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Rasy psów uznawanych za agresywne:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
Brak zgody na wydanie zezwolenia/cofnięcie wcześniej wydanego zezwolenia.
W sytuacji gdy pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt zezwolenia nie wydaje się a wydane cofa się.
Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, jest wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
Należy zaznaczyć ze w przypadku zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia.

 

 

Załączniki:

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (22,21KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego