Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4211.13.2024.PK z dnia 07.06.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4211.13.2024.PK z dnia 07.06.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego na wniosek Pani Magdaleny Kuberskiej, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 sierpnia 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.101.2020.MT, dot. wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 ujmującej wody z osadów czwartorzędowych, zlokal. w miejscowości Zduny, na dz. ewid. nr 59/18 obręb 0004 Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski, usługi wodnej – poboru wód podziemnych z osadów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1, zlokal. w miejscowości Zduny, dz. ewid. nr 59/18 obręb 0004 Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski oraz szczególnego korzystania z wód – korzystania z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę na dz. ewid. o nr.: 59/9, 59/11, 59/16 i 59/18 obręb 0004 Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski, z obecnego posiadacza uprawnień Państwa Beaty i Tomasza Michalskich, na rzecz Pani Magdaleny Kuberskiej

Wnioskodawca: Magdalena Kuberska

Data złożenia wniosku: 23 maja 2024 r.

Załącznik:  PDFGR.ZUZ.4211.13.2024.PK.pdf (809,06KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego