Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska
Termin załatwienia:
14 dni
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Kruszka
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 51
Miejsce odbioru:
Punkt Obsługi Interesanta - parter
Wymagane dokumenty:
- kopia rachunków/faktur za usługi asenizacyjne, potwierdzające systematyczność opróżniania zbiorników (raz na pół roku) oraz poś (raz na 2 lata);
- kopia umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
brak
Uwagi:
W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt zobowiązany jest prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata zgodnie z ustalonym planem kontroli.

Złożenie oświadczenia o posiadanym zbiorniku/poś nie zwalnia z regularnego pozbywania się nieczystości ciekłych/osadów z nieruchomości. Dlatego apelujemy o systematyczność opróżnień zbiorników/poś.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

Załączniki:

PDFOświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (687,19KB)
DOCXOświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (21,89KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego