Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 42/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

ZARZĄDZENIE NR 42/24

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.[2]/ zarządzam co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 81.336.156,00 zł zwiększa się do kwoty 81.337.260,00 zł.
  2. W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 62.820.420,00 zł zwiększa się do kwoty 62.821.524,00 zł.
  3. Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 81.336.156,00 zł zwiększa się do kwoty 81.337.260,00 zł.
  5. W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 55.487.756,21 zł zwiększa się do kwoty 55.488.860,21 zł.
  6. W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 17.511.430,89 zł zwiększa się do kwoty 17.511.462,89 zł.
  7. W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.540.744,08 zł zmniejsza się do kwoty 4.534.744,08 zł.
  8. Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
  9. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określone załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

Załączniki:

PDFZarządzenie nr 42/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (675,66KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego