Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że w dniu 11.06.2024r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 72/2024 znak: PL.6730.23.6.2024.ES dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 45 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że w dniu 11.06.2024r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 72/2024 znak: PL.6730.23.6.2024.ES dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 45 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Planowania ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pok. 12 w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Aleksandrów Kujawski.

Załączniki:

PDFInformacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (188,15KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego