Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/12/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
1/12/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609) oraz § 11 ust.4 Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/24/19 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2020 r. poz. 423 ze zm.)
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/ 12/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609) oraz § 11 ust.4 Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/24/19 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskigo z 2020 r. poz. 423 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym: Pana Piotra Kaszubskiego oraz Pana Marcina Kulpę na przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/12/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (310,29KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego