Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.01.2024 r. znak PL.6733.2.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia, szafek pomiarowych oraz zabudowie na istniejącym słupie dwóch rozłączniko- bezpieczników na terenie działek nr 218/6, 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 18.01.2024
PL.6733.2.2.2024.MJ
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 
    Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.01.2024 r. Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Źółkowskiego z firmy AMPERVOLT sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4KV, szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F- szt.2 oraz zabudowie na istniejącym słupie dwóch rozłączniko- bezpieczników na terenie działek nr 218/6, 218/8, 218/9, 218/10, 218/13 i 218/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
 
   W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Załączniki:

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego