Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 49/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024" 

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
Data podjęcia:
20-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
20-03-2024
Data wejścia w życie:
20-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
49/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024"
Podstawa prawna wydania:
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 41, poz. 290) oraz Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Uchwała Nr LXIII/514/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r.)
Akt prawa miejscowego:
Tak

Zarządzenie Nr 49/24

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 20 marca 2024 roku 


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024" 


na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 41, poz. 290) oraz Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Uchwała Nr LXIII/514/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 października 2023 r.) zarządzam co następuje: 


§ 1. Rozstrzygając Otwarty Konkurs Ofert nr 1/2024 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024" na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert przez Komisję Konkursową zarządzam: 

  1. Przyznać dotację w kwocie 75 000,00 zł Gminnemu Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł" w Służewie, ul. 1000-lecia, 87-710 Służewo.
  2. Przyznać dotację w kwocie 75 000,00 zł Gminnemu Klubowi Sportowemu WIP „START" Stawki, Stawki ul. Szkolna 1a, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 49/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (429,91KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego