Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.9.2024.KK z dnia 24.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, na wniosek z dnia 08.01.2024., na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech układów skrzynek retencyjno – rozsączających oraz usługę wodną, tj. odprowadzanie do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.9.2024.KK z dnia 24.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, na wniosek z dnia 08.01.2024., na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech układów skrzynek retencyjno – rozsączających oraz  usługę wodną, tj. odprowadzanie do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, na dz. ewid. nr 16, 17/3, 21/2, 23/9, 23/12, 25/19, 25/21, 25/22, 26/11, 28/4, 29/2, 32/1, 32/3, 34/2, 38/1, 41/25, 60, 106/9 obręb Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski

Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

Data złożenia wniosku: 09.01.2024r.

Załącznik:

PDFGR.ZUZ.4210.9.2024.KK.pdf (820,52KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego