Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.389.2023.SK z dnia 18.12.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej 1-4 zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 124/5 obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski

Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.389.2023.SK z dnia 18.12.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej 1-4 zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 124/5 obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, pochodzących z obszarów zlewni 1-4, tj. skanalizowanej powierzchni części dachów i terenów utwardzonych Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska w miejscowości Rudunki 25, gmina Aleksandrów Kujawski, w Qmaxs=0,1546 m3/s, Qśrr= 6597 m3/r na działkach o numerach ewidencyjnych 222, 223, 224, 124/4, 125, 148/1 obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.


Wnioskodawca: Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska,   Rudunki 25, 87-700 Aleksandrów Kujawski;


Data złożenia wniosku: 13.10.2023 r.

Załącznik: PDF20231221_0946462.pdf (851,80KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego