Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 52/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023.

ZARZĄDZENIE NR 52/24

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. [1]/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.[2]/ zarządzam co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, z wykonania budżetu gminy następująco:

  1. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 66.362.561,59 zł, tj. 82,51 % (załącznik 1 sprawozdania), w tym.
  2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.035.162,70 zł, tj. 37,39 %,
  3. dochody bieżące zrealizowano w wysokości 60.327.398,89 zł, tj. 93,84 %.
  4. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 75.807.367,14 zł, tj. 77,06 % (załącznik 2 sprawozdania), w tym:
  5. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17.654.989,91 zł, tj. 50,04 %,
  6. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 58.152.377,23 zł, tj. 91,88 %.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie nr 52/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (1,52MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego