Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/19/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 339/4 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
I/19/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 339/4 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/19/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 339/4 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Służewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 339/4 o powierzchni 0,0176 ha, opisanej w księdze wieczystej WL1A/00041878/9.

§ 2. Lokalizację przedmiotowej działki przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXVII/569/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 339/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/19/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (635,42KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego