Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 28 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zwołuję LXIV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
   
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
  Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2024 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2026.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski i nadania jej statutu.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 23. Informacje lub komunikaty.

 24. Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy.

 

Załączniki:

PDFProjekt Uchwały GPONZ.pdf (6,59MB)

PDFProjekt Uchwały MOFT.pdf (9,47MB)

PDFUchwała w sprawie WPF.pdf (5,12MB)

PDFUchwałą w sprawie zmian budżetowych.pdf (6,56MB)

PDFZawiadomienie.pdf (24,93MB)

PDFInformacje o działaności Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.pdf (6,41MB)

PDFUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (715,37KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego