Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 2/24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 23 maja 2024 r.

Protokół Nr 2/24

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytej w dniu 23 maja 2024 r.

W posiedzeniach uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Wyjaśnień udzielał Skarbnik Gminy.

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
  2. Sporządzenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
  3. Podjęcie uchwały przez Komisję w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski za 2023 r.
  4. Sprawy różne.

Do punktu 1-go-

Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu. Zapoznała się szczegółowo z zaległościami na rzecz Gminy.

Komisja przeanalizowała stan zadłużenia gminy oraz realizację zadań z Funduszy sołeckich. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2023.

Do punktu 2-go-

Opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie. Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 3-go-

Uchwała Nr 1/24 Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 4-go-

Komisja wnioskuje o uwzględnienie w budżecie na rok 2025 środków z przeznaczeniem na utworzenie,,zielonej brygady".

 

Załączniki:

PDFProtokół Nr 2/24 Komisji Rewizyjnej (84,82MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego