Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 27 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

która odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej nr 112 położonej w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo, gm. Waganiec, stanowiącej współwłasność Gminy Aleksandrów Kujawski i osoby fizycznej.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 11. Informacje lub komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Gminy.

 

Załączniki:

PDFMateriał na sesję.pdf (32,29MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego