Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 29.11.2023 r. znak PL.4125.11.94.2023.MJ o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych, kart adresowych zabytków archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz §18b ust. 2 rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz.56) zawiadamiam :

  • o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem 1. Z ww. kartami można zapoznać się w budynku Urząd Gminy Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12.
  • o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem 2. Z ww. kartami można zapoznać się w budynku Urząd Gminy Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12.
  • o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku archeologicznego z gminnej ewidencji zabytków:Przybranówek (d. Straszewo), AZP 44-43, 80 na obszarze, 15 w miejscowości. Ww. stanowisko znajduje się terytorialnie na terenie Gminy Koneck

Załącznik:

1.PDFPL.4125.11.94.2023.MJ.pdf (27,65KB)
2.PDFwykaz zabytków archeologicznych zał. nr 2.pdf (5,62MB)
3.PDFwykaz zabytków nieruchomych zał. nr 1.pdf (312,89KB)

                                                                                                                           Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                           /-/ Anna Eizenchart

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego